This post is also available in: English 简体中文 (Chinese (Simplified))

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP atau EPF) di Malaysia

KWSP bermaksud Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. KWSP adalah skim simpanan persaraan wajib yang diuruskan kerajaan di negara seperti India, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Mexico dan negara-negara lain; yang seakan program Keselamatan Sosial Amerika Syarikat. Seperti namanya, KWSP di Malaysia adalah satu bentuk jaring keselamatan sosial yang dilaksanakan oleh kerajaan sebagai menyediakan faedah persaraan kepada ahli-ahlinya.

 

Apakah KWSP?

Di Malaysia, KWSP (juga dikenali sebagai Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau EPF) adalah sebuah institusi keselamatan sosial yang ditubuhkan mengikut undang-undang Malaysia, iaitu Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Akta 452) yang memberi faedah persaraan kepada ahlinya melalui sumbangan mandatori daripada dua pihak: sebahagian daripada gaji pekerja dan sumbangan majikan bagi pihak pekerja mereka. KWSP sebenarnya menyediakan kerangka kerja bagi majikan untuk memenuhi kewajipan berkanun dan moral mereka kepada pekerja melalui sumbangan bulanan berterusan ke dalam dana persaraan pekerja.

 

Siapakah Majikan?

Majikan ditakrifkan sebagai orang yang mempunyai pekerja dengan kontrak perkhidmatan atau perantisan.

Majikan termasuk:

 • Pengurus, agen atau perseorangan yang bertanggungjawab bagi pembayaran gaji pekerja
 • Mana-mana kumpulan atau perseorangan samada berkanun atau tidak berkanun atau diperbadankan
 • Mana-mana badan Kerajaan, Jabatan Kerajaan, Badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan atau badan-badan lain yang dinyatakan dalam Jadual Kedua dalam Jadual Kedua Akta KWSP 1991

 

Siapakah Pekerja?

Seorang pekerja ditakrifkan sebagai orang yang bekerja di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisan. Kontrak perkhidmatan atau perantisan dibuat secara ditulis atau lisan, dinyatakan atau tersirat..

 

Adakah Rakan Kongsi atau Pemilik Tunggal dianggap Pekerja?

Di bawah takrif KWSP, pemilik tunggal atau rakan kongsi bukanlah pekerja tetapi orang yang bekerja sendiri. Oleh itu, sumbangan KWSP tidak wajib tetapi mereka boleh memilih sumbangan sendiri.

 

Apakah pembayaran yang tertakluk kepada sumbangan KWSP?

Semua imbuhan wang diberi kepada pekerja di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisan samada telah dipersetujui untuk dibayar bulanan, mingguan, harian atau sebaliknya.

Antara pembayaran yang dikenakan sumbangan KWSP:

 • Gaji
 • Bayaran cuti tahunan atau perubatan yang tidak digunakan
 • Bonus
 • Elaun
 • Komisyen
 • Insentif
 • Tunggakan gaji
 • Gaji bagi cuti bersalin
 • Gaji bagi cuti belajar
 • Gaji bagi cuti separuh hari
 • Bayaran lain di bawah kontrak perkhidmatan atau sebaliknya

 

Apakah Sumbangan Bulanan Mandatori KWSP?

i. Pekerja – Sumbangan 8% (atau 4% untuk pekerja di atas umur 60 tahun) dari gaji bulanan dipotong secara automatik dari gaji pekerja#1

ii. Majikan – Sumbangan 13% dari gaji bulanan RM 5,000 dan ke bawah; sumbangan 12% bagi gaji bulanan melebihi RM5,000#2

#1 Pekerja yang berhasrat membuat sumbangan pekerja pada kadar 11% (atau 5.5% untuk pekerja di atas umur 60 tahun) mesti melengkap dan menandatangani Borang KWSP 17A (Khas2016) dan menghantarnya kepada majikan. Majikan perlu mengesahkan borang telah dilengkapkan sepenuhnya sebelum mengumpul dan menghantarnya kepada cawangan KWSP terdekat.

Kadar pilihan akan ditetapkan semula kepada 11% (atau 5.5% untuk pekerja di atas umur 60 tahun) dengan berkesan mulai 1 Januari 2018 upah.

#2 Kerajaan Malaysia menggalakkan pekerja menyumbang lebih dari syarat mandatori di mana sumbangan tambahan mendapat potongan cukai sehingga 19% dari gaji pekerja.

 

Apakah Sumbangan Sendiri?

Sumbangan KWSP tidak terhad kepada pihak dikehendaki di bawah Akta KWSP 1991. Penyertaan sukarela bagi mereka yang tidak dilindungi di bawah undang-undang KWSP sangat digalakkan. Selain itu, mempunyai simpanan persaraan merupakan satu kelebihan.

Orang perseorangan yang dibenarkan membuat sumbangan sendiri di bawah Akta KWSP 1991 adalah seperti berikut:

a) Pembantu domestik yang bekerja di rumah kediaman dan diambil bekerja oleh individu perseorangan (pemilik kediaman).

b) Pemilik syarikat pemilikan tunggal atau rakan perniagaan yang tidak menerima upah, pekerja bersara dan mereka yang tidak ditakrifkan sebagai majikan atau pekerja dalam Akta KWSP 1991.

c) Pekerja warganegara Malaysia yang telah mengeluarkan semua simpanan mereka di bawah Skim Pengeluaran Meninggalkan Negara dan telah kembali dan bekerja di Malaysia.

Bayaran sumbangan boleh dibuat melalui Borang KWSP 6A(1).

Akhirnya, mekanisme ketetapan dapat meningkatkan nilai simpanan di mana setiap Ringgit yang anda simpan sekarang boleh menjadi jauh lebih besar akibat fleksibiliti yang anda peroleh kemudian. Di samping itu, KWSP, sebagai tabungan persaraan utama Malaysia, menjanjikan dividen sebenar kepada semua ahlinya.