This post is also available in: English 简体中文 (Chinese (Simplified))

Juruaudit di Malaysia

Dalam dunia perakaunan, audit dalaman dilakukan oleh kakitangan sepenuh masa [dari pejabat yang sama] untuk menyelesaikan masalah kelemahan sistem dan prosedur. Manakala, audit berkanun adalah tindakan menyemak buku akaun mengikut peruntukan akta syarikat.

 

Audit Berkanun Syarikat

Di Malaysia, adalah wajib bagi setiap syarikat sdn bhd untuk melantik juruaudit yang diluluskan untuk syarikat mereka mengikut Akta Syarikat 2016 kecuali diberi pengecualian. Di samping itu, semua akaun syarikat mesti diaudit oleh juruaudit setiap tahun sebelum Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) mereka. Akaun yang telah diaudit (penyata kewangan teraudit) akan diluluskan oleh para pemegang saham semasa AGM. Walau bagaimanapun, tidak semua perusahaan (pemilik tunggal) atau perkongsian perlu melantik juruaudit untuk mengaudit akaun mereka mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan.

 

Siapakah Juruaudit yang Diluluskan di Malaysia?

Juruaudit yang diluluskan di Malaysia adalah ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA) dan mereka mesti diberi kelulusan oleh Kementerian Kewangan untuk beramal sebagai juruaudit di Malaysia. Kementerian akan memberi lesen audit selama dua tahun untuk juruaudit yang diluluskan di Malaysia dan lesen auditnya boleh diperbaharui.

 

Apakah kerja juruaudit?

Juruaudit menjalankan audit mereka mengikut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian pengauditan tersebut memerlukan juruaudit untuk mematuhi keperluan etika dan melaksanakan audit untuk memastikan bahawa penyata kewangan bebas daripada salah nyata yang ketara.

Umumnya, audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan bukti audit [mengenai jumlah dan pendedahan] dalam penyata kewangan. Pertimbangan auditor termasuk penilaian risiko penyata kewangan (sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan). Di samping itu, audit juga merangkumi penilaian kesesuaian dasar perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan yang dibuat oleh para pengarah, serta penilaian pembentangan keseluruhan penyata kewangan.

 

Apakah Penyata Kewangan yang Telah Diaudit?

Penyata kewangan yang diaudit, seperti namanya, adalah akaun yang telah diaudit oleh juruaudit yang disahkan. Dalam laporan audit, juruaudit akan membuat keputusan sama ada penyata kewangan disediakan mengikut Piawaian Pelaporan Entiti Persendirian dan Akta Syarikat 2016 di Malaysia di mana penyata kewangan yang diaudit akan memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Syarikat.

 

Pengecualian Audit untuk Syarikat-syarikat Swasta Terhad di Malaysia

Dalam pengumuman terbaru Suruhanjaya Syarikat Malaysia (“SSM”) pada 4 Ogos 2017, Arahan Amalan No. 3/2017 bertajuk “Kriteria Kelayakan untuk Pengecualian Audit bagi Kategori Syarikat Swasta tertentu“, kriteria kelayakan untuk pengecualian audit telah ditetapkan untuk beberapa syarikat swasta. Objektif arahan ini adalah untuk menetapkan kriteria kelayakan bagi syarikat swasta daripada perlu melantik juruaudit dalam tahun kewangan (pengecualian audit).

Sekiranya syarikat anda memerlukan juruaudit yang diluluskan dan anda tidak pasti, sama ada syarikat anda mempunyai pengecualian audit atau tidak, anda boleh berhubung dengan kami. Pasukan profesional kami pasti akan membantu anda memperjelaskan sebarang masalah anda dalam perkara audit syarikat!