This page is also available in: enEnglish (English)

Panduan Pegawai Dagang: Masalah Lazim Dihadapi Warga Asing di Malaysia

Malaysia telah mencatat pertumbuhan yang menjadikannya salah satu tapak pelaburan pilihan di kalangan para pelabur asing kerana ekonomi yang pesat serta kos perniagaan yang rendah. Bagaimanapun, memulakan perniagaan di Malaysia bukannya semudah yang kita semua sangkakan. Terdapat prosedur-prosedur dan langkah-langkah yang perlu mematuhi undang-undang Malaysia. Di bawah ini disertakan senarai mitos atau masalah yang biasa dihadapi pegawai dagang apabila memulakan perniagaan di Malaysia:

 

Masalah Biasa Dihadapi 1: Ianya sukar bagi membuka akaun bank sebagai pegawai dagang

Secara umum, dari sudut teknikal entiti korporat asing atau pelabur-pelabur asing boleh membuka akaun bank syarikat di Malaysia. Pembukaan akaun bank syarikat di Malaysia tidak harus menjadi sukar, namun bank-bank berlainan meletakkan syarat dan keperluan berbeza untuk permohonan. Sekiranya anda merancang melabur atau memulakan perniagaan di Malaysia, mungkin anda perlu bekerja dengan firma dengan reputasi seperti 3E Accounting Malaysia di mana anda boleh membuka akaun bank syarikat dengan bantuan kami.

 

Masalah Biasa Dihadapi 2: Ianya sukar bagi memohon permit kerja di bawah syarikat baharu

Satu lagi masalah yang sering dihadapi pelabur-pelabur asing ialah kesulitan (atau kegagalan) memohon permit kerja di bawah syarikat baharu mereka. Di Malaysia, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia telah memetakan pelbagai pilihan visa bagi para usahawan bergantung kepada keadaan-keadaan yang tertentu. Anda boleh memohon pas lawatan jangka pendek (sosial) jika anda menjalankan kajiselidik dan meninjau pilihan perniagaan sebelum memulakan perniagaan, atau pas lawatan (kerja sementara) jika anda yakin anda bakal berada di Malaysia sehingga tempoh dua tahun.

Sekiranya anda merancang untuk tinggal di Malaysia bagi tempoh jangka panjang, program Malaysia Rumah Kedua-Ku/Malaysia My Second Home (MM2H) merupakan pilihan tepat bagi pegawai dagang yang mahu tinggal dan melabur di Malaysia bagi jangka panjang.

 

Masalah Biasa Dihadapi 3: Keliru dengan permohonan syarikat 100% milik asing

Di Malaysia, warga-warga asing boleh mengendali syarikat Sendirian Berhad dengan 100% pemilikan asing dengan kawalan sepenuhnya. Bagaimanapun, terdapat beberapa sekatan terhadap kelulusan penubuhan perniagaan di Malaysia.

Di sini disertakan gambaran keperluan minimum penubuhan syarikat Sendirian Berhad dengan 100% pemilikan asing:

  • Modal Berbayar: RM 1,000,000
  • Lain-Lain keperluan: Lesen pemborong, peruncit dan perdagangan (WRT) bagi perniagaan runcit, perdagangan (import dan eksport), pengedaran, restoran, perniagaan francais dan perkhidmatan serta perundingan.
  • Sekiranya anda menubuhkan syarikat konsultasi, hanya modal berbayar RM 1 diperlukan dan lesen WRT tidak diperlukan bagi perniagaan.

Namun demikian, kami memahami bahawa laluan keusahawanan sering dipenuhi ranjau. Jangan khuatir sekiranya anda tidak mempunyai amaun modal berbayar yang diperlukan apabila memulakan perniagaan di Malaysia dan terus menghubungi kami. Kami akan membantu anda menyelesai isu dan keperluan perlesenan di mana kami benar-benar membantu para klien memulakan perniagaan mereka dengan hanya modal berbayar serendah RM1 di Malaysia. Sesetengah pelabur asing mungkin berdepan masalah di mana mereka tidak mampu meningkatkan modal berbayar. Dengan kami, anda boleh meningkatkan modal berbayar kepada RM 1 juta atau lebih dengan mudah.

Dalam pada itu, semua syarikat yang beroperasi di Malaysia perlu memfailkan pulangan cukai tanpa mengira status pemastautin mereka. Syarikat Sdn Bhd milik asing boleh menggunakan khidmat agen cukai berlesen bagi memfailkan pulangan bagi pihaknya menurut Tahun Pentaksiran (syarikat merupakan pemastautin cukai di Malaysia bagi tahun asas jika pengurusan dan kawalan dilaksanakan di Malaysia pada sebarang masa dalam tahun asas tersebut).

Lantas, anda dianggap Syarikat Pemastautin Tempatan selagi anda memiliki kawalan dan pengurusan di Malaysia. Pengurusan dan kawalan dianggap dilaksanakan apabila para pengarah bertemu bagi mengendali urusan syarikat (atau hal-ehwalnya) tanpa mengira di mana syarikat diperbadankan. Sila maklum bahawa pengurusan dan kawalan syarikat perniagaan juga bergantung kepada bagaimana perniagaan diuruskan. Secara ringkas, mendapatkan sijil pemastautin tidaklah serumit yang digambarkan sebilangan pihak. Tambahan pula, pasukan profesional kami mampu membantu anda memohon Sijil Pemastautin Malaysia tanpa sebarang kerumitan.

Akhir kata, anda boleh menjalankan perniagaan di Malaysia dengan mudah melalui kami tanpa mengira kewarganegaraan anda. Anda dapat menguasai sepenuhnya perniagaan anda serta akaun bank syarikat. Peranan kami ialah bagi memberi perkhidmatan terbaik dalam membantu anda menguruskan perniagaan dengan jayanya di Malaysia!