This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Prosedur Standard Pemerbadanan Syarikat Sendirian Berhad (SDN BHD)

 

Standard Procedures for Incorporation in Malaysia

1. Kerja-Kerja Awal

 • Klien/Pelanggan melengkapkan borang pemerbadanan secara online.
 • 3E mengesahkan ketersediaan nama yang dicadangkan kepada pelanggan dalam tempoh 24 jam.
 • Pelanggan menghanter emel kepada kami berhubung nama yang ditempah berserta dengan maklumat diperlukan dan slip bayaran bagi khidmat profesional kami.
 • Selepas penerimaan bayaran, nama syarikat akan disimpan mengikut permintaan klien.

 

2. Permohonan Tempahan Nama

Hantar Tempahan Nama kepada SSM (kelulusan dalam 1-3 hari bekerja).
* RM50 bagi setiap carian nama

Sekiranya ditolak, pelanggan perlu mencadangkan nama lain bagi melakukan tempahan nama sekali lagi.

 

3. Persediaan Dokumen-Dokumen Pemerbadanan

Pelanggan boleh mengunjungi bank yang dikehendaki bagi memahami keperluan serta prosedur pembukaan akaun bank. Selepas itu hantar maklumat yang diperlukan kepada 3E bagi persediaan dokumen-dokumen yang relevan.

 

4. Menandatangani Dokumen-Dokumen Pemerbadanan

 • Kesemua pengarah/pemegang saham berkunjung ke pejabat 3E bagi menandatangani dokumen-dokumen pemerbadanan; atau
 • Sekiranya terdapat mana-mana pemegang saham/pengarah yang tidak dapat hadir ke pejabat 3E Accounting untuk menandatangani dokumen pemerbadanan, beliau perlu mewakilkan orang lain untuk bertindak selaku saksi dan/atau datang sendiri ke pejabat Pesuruhjaya Sumpah/Notari Awam untuk memperakukan Notis Perisytiharan sebelum Perlantikan Pengarah. Selepas itu, hantarkan semua salinan asal dokumen-dokumen pemerbadanan yang ditandatangani kepada 3E untuk diperbadankan.

 

5. Penghantaran kepada SSM untuk pemerbadanan

3E menghantar borang-borang yang relevan kepada SSM untuk pemerbadanan syarikat.

Sekiranya disoal, jawab soalan daripada SSM dan hantar sekali lagi untuk kelulusan.

 

6. Selepas Pemerbadanan

 • Pelanggan boleh memilih untuk meningkatkan modal berbayar (lebih dari RM1,000) dengan bayaran selepas akaun bank dibuka.
 • Dapatkan lesen/permit sebelum memulakan perniagaan.
 • Pastikan keperluan Pematuhan Korporat dituruti (daftar GST, Cukai Pendapatan, KWSP, PERKESO dan sebagainya).

 

7. Syarikat Berjaya Diperbadankan

 • SSM akan mengeluarkan Notis Pendaftaran.
 • 3E akan menghantar Pemberitahuan Perlantikan Setiausaha Pertama dalam tempoh 30 hari selepas pemerbadanan dan Perlembagaan standard.
 • Penghantaran emel bagi semua dokumen berkaitan pemerbadanan kepada pelanggan untuk tujuan rekod (Salinan dokumen yang disahkan berserta setem getah syarikat sedia dihantar kepada/diambil klien.
 • Klien boleh teruskan dengan pembukaan akaun bank.

Lihat: Carta Alir Prosedur Standard Pemerbadanan di Malaysia dalam bentuk PDF