This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Ringkasan Undang-undang Pekerjaan di Malaysia

AKTA PEKERJAAN 1955

Akta Pekerjaan, 1955 merupakan perundangan utama mengenai hal ehwal buruh di Malaysia.

Akta Pekerjaan memperuntukkan terma dan syarat minima (kebanyakannya dalam nilai kewangan) untuk kategori pekerja tertentu :-

 1. Mana-mana pekerja selagi upah bulannya kurang daripada RM2000.00 dan
 2. Mana-mana pekerja dalam bidang kerja manual termasuk tukang, pelatih, pengendali pengangkutan, penyelia atau pengawas pekerja manual, orang yang bekerja di kapal bahkan pembantu rumah diklasifikasikan sebagai pekerja walaupun gaji mereka melebihi RM2000.00 sebulan.

 

Cuti Bersalin Bergaji : 60 hari
Jam Kerja Normal : Tidak melebihi 8 jam sehari atau 48 jam dalam tempoh seminggu
Cuti Bergaji : Sekurang-kurangnya 11 cuti umum yang gazet (termasuk 5 hari cuti umum wajib; Hari Kebangsaan, Hari Keputeraan Yang DiPertuan Agong, Hari Keputeraan Sultan/Hari Wilayah, Hari Pekerja dan Hari Malaysia) dalam setahun kalendar dan mana-mana hari yang diisytihar cuti umum mengikut seksyen 8 Akta Cuti 1951

 

Cuti Tahunan Bergaji bagi Pekerja:
Kurang dari dua tahun perkhidmatan : 8 hari
Dua atau lebih tetapi kurang dari lima tahun perkhidmatan : 12 hari
Lebih dari lima tahun perkhidmatan : 16 hari

*Cuti Tahunan Bergaji Minima perlu diberi kepada pekerja

 

Cuti sakit bergaji setiap tahun kalendar:
Kurang dari dua tahun perkhidmatan : 14 hari
Dua atau lebih tetapi kurang dari lima tahun perkhidmatan : 18 hari
Lebih dari lima tahun perkhidmatan : 22 hari
Dalam keadaan perlu dimasukkan ke hospital : Sehingga 60 hari (termasuk hak cuti bergaji seperti di atas)

*Cuti Sakit Bergaji Minima perlu diberi kepada pekerja

 

Bayaran bagi Kerja Lebih Masa:
Hari kerja biasa : Satu hari setengah X kadar bayaran sejam
Hari cuti rehat : Dua kali ganda kadar bayaran sejam
Cuti Umum : Tiga kali ganda kadar bayaran sejam

Sumber: Kementerian Sumber Manusia – www.mohr.gov.my 

 

Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966

 • Tindakan ini menghalang kanak-kanak daripada bekerja berhampiran bahan berbahaya dan beracun.
 • Tiada kanak-kanak (di bawah umur 15 tahun) atau orang muda (antara umur 15 tahun dan tidak berumur 18 tahun) yang terlibat dalam mana-mana pekerjaan hendaklah dalam mana-mana tempoh 7 hari berturut-turut diperlukan atau dibenarkan bekerja selama lebih daripada 6 hari .
 • Untuk kanak-kanak hanya diperlukan untuk bekerja tidak lebih daripada 6 jam dalam sehari dan untuk orang muda hanya dibenarkan bekerja maksimum 7 jam sehari.
 • Tiada anak atau orang muda boleh atau dikehendaki / dibenarkan untuk terlibat dalam pekerjaan bertentangan dengan Akta Kilang dan Jentera 1967, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 atau Akta Bekalan Elektrik 1990 atau dalam mana-mana pekerjaan yang memerlukannya bekerja di bawah tanah.

 

Akta Pekerjaan (Sekatan) 1968

 • Bukan warganegara Malaysia perlu mendapatkan permit kerja yang sah sebelum mereka boleh bekerja di dalam negara.
 • Kerja tanpa permit kerja yang sah adalah menyalahi undang-undang di bawah Akta Imigresen 1966.

 

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

 • Akta ini yang memperuntukkan kerangka perundangan untuk menjamin keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan di kalangan semua tenaga kerja Malaysia dan untuk melindungi orang lain daripada risiko keselamatan atau kesihatan berkaitan dengan aktiviti p
 • Seksyen 15 menggariskan tugas majikan termasuk penyelenggaraan loji dan sistem yang selamat dan tanpa risiko kesihatan, memberikan maklumat, arahan, latihan dan pengawasan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
 • Seksyen 16 memerlukan majikan merumuskan dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan sentiasa menyemaknya untuk menyelaraskan dasar-dasar dengan perubahan dan amalan terbaik dalam dunia perniagaan.
 • Dasar Keselamatan dan Kesihatan merupakan komitmen dan keprihatinan syarikat untuk memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Isu mengenai keselamatan dan kesihatan yang dinyatakan dalam dasar mesti diambil kira.

Sila rujuk Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Department of Occupational Safety and Health) bagi maklumat lanjut

 

Akta Kilang dan Jentera 1967

 • Memberi perlindungan dari segi kesihatan dan keselamatan bagi semua pekerja yang bekerja di kilang tanpa mengira jantina
 • Bidangkuasa akta itu meliputi semua kilang

 

Perintah Gaji Minima 2018

 • Perintah Upah Minimum telah dilaksanakan pada 1 Januari 2013 dan semakan terakhir pada 28 November 2018.
 • Upah minimum adalah upah asas, tidak termasuk sebarang elaun atau bayaran lain.
MINIMAL KADAR MINIMUM (Mengikut Garis Panduan pelaksanaan Perintah Upah Minimum 2018 [P.U (A) 265/2018])
Bulanan Jam Harian
Bilangan hari bekerja dalam seminggu
6 5 4
RM1,100 RM5.29 RM42.31 RM50.77 RM63.46
 • Semua pekerja tempatan dan asing yang telah memasuki kontrak perkhidmatan dengan majikan berhak menerima upah minimum.
 • Dasar Upah Minimum juga digunakan untuk pekerja yang dibayar pada kadar sepotong, tan, tugas, perjalanan atau komisen.
 • Pekerja domestik (misalnya pembantu rumah, juru masak, pengawal, tukang kebun dan pemandu peribadi) dan pelatih yang menjalani latihan untuk tempoh tidak kurang daripada dua tahun tidak dilindungi oleh upah minimum.

 

Akta Usia Persaraan Minima 2012

 • Usia persaraan minima meningkat dari 55 kepada 60 untuk kakitangan awam dan pekerja sektor swasta di Malaysia.
 • Akta tidak menghalang pekerja daripada memilih untuk bersara awal jika kontrak perkhidmatan atau perjanjian kolektif membenarkan persaraan awal.
 • Undang-undang baharu akan mengenakan denda RM10,000 atas mana-mana majikan yang didapati bersalah menghendaki seorang pekerja bersara sebelum usia 60 tahun. Walau bagaimanapun, undang-undang ini tidak menghalang pekerja daripada memilih untuk bersara lebih awal daripada umur 60 jika kontrak perkhidmatan atau perjanjian kolektif yang terpakai untuk pekerjaan mereka membenarkan tarikh persaraan yang lebih awa

 

Pautan Pantas

Potongan Gaji Statutori
Pengambilan Pekerja Ekspatriat di Malaysia
Ringkasan Proses Imigresen
Keperluan Modal Berbayar Syarikat bagi Pengambilan Ekspatriat
Keperluan Memohon Pas Pekerja Ekspatriat
Keperluan Memohon Pas Pekerja Ekspatriat daripada Agensi/Badan Pengawalselia bagi Permohonan Pas Pekerja
Senarai Jawatan Tidak Boleh Diisi Ekspatriat