This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Panduan Persediaan Perniagaan di Malaysia

Malaysia telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat sejak beberapa dekad yang lalu. Negara ini muncul daripada pengeksport komoditi primer untuk menjadi sebagai asas perindustrian yang kukuh bagi pelabur asing dalam pelbagai sektor. Dalam tempoh sedekad yang lalu, Malaysia telah menjadi sebagai hab serantau yang menarik di kebanyakan sektor terutamanya perkhidmatan kewangan, teknologi maklumat dan komunikasi serta sektor logistik. Lokasi strategik Malaysia di tengah-tengah Asia Tenggara telah memperkukuhkan kedudukannya sebagai papan luncur untuk perkembangan serantau ke negara-negara ASEAN.

Malah, sebagai negara berpendapatan pertengahan atas, Malaysia telah memperoleh tempatnya sebagai salah satu ekonomi paling maju di rantau ini. Oleh itu, ramai pelabur asing melihat Malaysia sebagai pintu masuk yang ideal ke arah memasuki pasaran luas di Asia Tenggara dan mereka tertarik untuk melabur dan menjalankan perniagaan di Malaysia.

3E Accounting memahami cabaran dan kesukaran apabila menjalankan perniagaan di Malaysia. Panduan ini telah disediakan untuk membantu mereka yang berminat menjalankan perniagaan di Malaysia. Selain pemerbadanan syarikat, anda akan dipimpin bagi memahami langkah-lngkah tepat menjalankan perniagaan di Malaysiapeluang-peluang perniagaan; maklumat terperinci dan tepat berkenaan Memorandum dan Artikel Persatuan (M&A) & PerlembagaanjuruauditUndang-Undang Malaysia serta lesen-lesen perniagaan; isu-isu seperti kawalan ke atas tukaran asingZon Perdagangan Bebas Digital; badan-badan kerajaan termasuk Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) serta Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM); dan banyak lagi.

Gambaran ringkas tentang apa yang anda akan dapati di sini:

Panduan Khas Pendaftaran Syarikat Malaysia

Panduan bagi Perkongsian Liabiliti Terhad (Penubuhan PLT)

Sila baca panduan ini atau hubungi kami sekiranya anda memerlukan sebarang bantuan bagi memulakan perniagaan di Malaysia!