This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST di Malaysia

 

Maklumat yang diperlukan bagi Pendaftaran GST

· Butiran Syarikat / Perniagaan – Nama Syarikat / Perniagaan, Maklumat Nombor untuk Dihubungi
· Butiran Akaun Kewangan – Bulan Akhir Tahun Kewangan, Jumlah Perolehan dengan butiran terperinci kepada pembekalan kadar standard, ekspot, berkadar sifar dan dikecualikan cukai
· Kod Industri Klasifikasi Standard Malaysia (MSIC Code)
· Maklumat Akaun Bank
· Penyata Bank dalam bentuk softcopy (dilampirkan bersama permohonan)

1. Layari laman GST TAP Klik pautan Daftar Untuk GST
Langkah 1 Pendaftaran GST

2. Butiran Semakan Pendaftaran merupakan arahan di dalam perkhidmatan TAP, sebagai panduan pembayar cukai menggunakan TAP untuk mendaftar permohonan.

3. Klik butang Seterusnya untuk ke langkah seterusnya

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

4. Pilih Jenis Perniagaan.

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

5. Isi maklumat yang diperlukan :-

  • Teks dalam petak kuning menandakan mandatori
  • Teks dalam petak hijau adalah opsyenal
  • Teks dalam petak putih tidak boleh disunting

6. Selepas halaman ini diisi, klik Seterusnya untuk ke langkah seterusnya

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

7. Ruangan mandatori adalah khusus bagi jenis perniagaan yang dipilih

8. Pilih samada Ya atau Tidak bagi pilihan Pendaftaran Agen?

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

9. Maklumat nombor untuk dihubungi akan mengesan nombor telefon, emel dan login TAP pemohon.

10. Klik Seterusnyadan terus ke langkah seterusnya

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

11. Tab bagi butiran perniagaan ialah skrin yang memerlukan perakaunan dan kewangan perniagaan

12. Isi semua maklumat yang diperlukan :-

  • Jumlah kadar perlu 100%.
  • Jumlah Pembekalan Bercukai akan dikira secara automatik berdasarkan jumlah perolehan dan kadar yang dimasukkan oleh
  • Tarikh / Tarikh yang Dijangkakan untuk Melebihi Ambang (Threshold) juga akan diisi secara automatik apabila jumlah boleh dicukai melebihi RM500,000.

13. Klik Seterusnyadan terus ke langkah seterusnya.

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

14. Butang Kod Semakan Industri digunakan bagi menyemak MSIC. Klik butang Semakan Kod Industri

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

15. Taipkan kata kunci dalam ruangan hijau dan senarai hasil carian akan dipaparkan

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

16. Klik pada pautan Kod bagi memilih dan kemudian klik Pilih untuk mengesahkan kod

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

17. Kod industri pilihan akan dipaparkan. Klik pautan Tambah Kod bagi menambah pelbagai kod secara serentak.

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

18. Sekiranya pembayar cukai mengetahui Kod MSIC, klik tab Tambah Kod bagi menambah

19. Sekurang-kuranya satu kod industri diperlukan

20. Klik Seterusnya dan mara ke langkah seterusnya

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

21. Tab bagi maklumat bank akan memerlukan perniagaan bank

22. Isi segala yang diperlukan

23. Klik Seterusnya dan mara ke langkah seterusnya

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

24. Tab bagiOrang Dilantikmemerlukan maklumat berkenaan pengarah information.

25. Tambah sekurang-kurang seorang yang Dilantik

26. Klik Seterusnyadan mara ke langkah seterusnya.

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

27. Isi maklumat diperlukan

28. Senarai semak Pemohon perlu ditanda, dan jika orang yang dilantik dikenalpasti sebagai pemohon, maka pemohon akan dijadikan orang untuk dihubungi Kastam.

29. Klik Tambah

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

30. Tukar kerakyatan dengan memilih dari senarai sekiranya pengarah bukan warganegara Malaysia dan ruangan Paspot wajib diisi.

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

31. Klik Seterusnya dan pergi ke langkah seterusnya.

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

32. Skrin ini memerlukan pemohon meninjau kembali butiran pemohonan bagi pengesahan.

33. Bagi menghantar permohonan, Klik Hantar

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

34. Isi ruangan emel dan sahkan emel menggunakan alamat emel dalam butiran maklumat untuk dihubungi (rujuk langkah 10) bagi menghantar permohonan. Klik OK.

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

35. Skrin akan memaparkan maklumat pengesahan berikut.

36. Klik Cetak Resit Perakuan bagi mencetak resit perakuan.

Langkah-Langkah Membuat Pendaftaran GST

37. Klik Cetak Resit Perakuan untuk simpanan rekod anda dan klik OK untuk kembali ke laman utama.