This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Pendaftaran Akaun KWSP – Panduan Mendaftar Akaun KWSP untuk Majikan

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) adalah skim manfaat persaraan di Malaysia yang tersedia untuk semua pekerja bergaji yang bekerja di sektor swasta. KWSP dibentuk di Malaysia selaras dengan Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991, dan menyediakan rangka kerja yang mudah untuk majikan bagi membantu mereka memenuhi obligasi berkanun dan moral kepada pekerja mereka.

Adalah menjadi kewajipan bagi majikan dan pekerja untuk membuat sumbangan yang diperlukan kepada akaun KWSP individu berdasarkan upah bulanan pekerja yang dipersoalkan. Bagi pekerja yang mendapat upah bulanan sebanyak RM5,000 dan ke bawah, majikan dikehendaki menyumbang 13% daripada gaji pekerja kepada dana KWSP. Pekerja yang memperoleh lebih daripada RM5,000 sebulan bagaimanapun, akan menerima sumbangan sebanyak 12% daripada majikan masing-masing.

 

Cara Mendaftarkan Akaun KWSP untuk Syarikat

Berdasarkan keperluan Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991, majikan dikehendaki mendaftar dengan pejabat KWSP dalam tempoh tujuh hari dari tarikh majikan itu bertanggungan untuk menyumbang, iaitu sebaik sahaja pekerja diupah.

Untuk mendaftar dengan KWSP, majikan perlu mengisi Borang KWSP 1 dengan dokumen sokongan termasuk Seksyen 14, Seksyen 15 yang akan dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat atau Sijil Pendaftaran Perniagaan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran.

Sebaik sahaja majikan telah didaftarkan, syarikat atau majikan yang berkenaan akan menerima yang berikut:

  • Nombor Rujukan Majikan (ini mesti digunakan dalam semua urusan KWSP);
  • Borang KWSP 6 (Borang A) untuk pembayaran caruman bulanan;
  • Borang KWSP 3 untuk mendaftarkan pekerja sebagai ahli;
  • Borang KWSP 4 yang merupakan borang pencalonan; dan
  • Sijil Pendaftaran Majikan, yang merupakan sijil untuk dipamerkan di premis majikan.

 

Jika majikan ingin didaftarkan di bawah lebih daripada satu nombor rujukan majikan untuk memudahkan sumbangan pembayaran bulanan, mereka juga boleh melakukannya.