This page is also available in: enEnglish (English)

Menentukan Akhir Tahun Kewangan

Akta Syarikat 2016 tidak menyatakan tarikh di mana suatu tahun kewangan akan bermula atau berakhir, maka keputusan untuk menentukan tahun kewangan, termasuk sebarang perubahan, adalah sepenuhnya mengikut budi bicara syarikat.

Para Pengarah Syarikat diwajibkan menyediakan Penyata Kewangan dalam masa 18 bulan pemerbadanan dan seterusnya 6 bulan akhir tahun kewangan untuk dikemukakan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Pun demikian, tidak digalakkan agar Syarikat memaksimakan tempoh perakaunan pertama hingga 18 bulan kerana masa yang tidak mencukupi untuk menyediakan penyata kewangan.

Majoriti syarikat menetapkan akhir tahun kewangan mereka, samada akhir tahun kalendar (31 Disember) atau akhir mana-mana suku (31 Mac, 30 Jun atau 30 September) sebagai tarikh akhir tahun fiskal mereka.

 

Cara Menentukan Akhir Tahun Kewangan

Akhir tahun kewangan bagi syarikat yang baru ditubuhkan boleh menjadi mana-mana tarikh dalam tempoh 18 bulan dari tarikh pemerbadanan Syarikat. Kami mengesyorkan klien kami untuk mengelak daripada menetapkan akhir tahun kewangan semasa tempoh puncak (iaitu Mac, Jun, September & Disember) kerana yuran audit dalam tempoh ini agak sukar dirundingkan.

 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan semasa memilih Akhir Tahun Kewangan

Kitaran Perniagaan

Akhir tahun kewangan tidak perlu sepadan dengan ulangtahun tarikh pemerbadanan anda, dan tidak perlu bersamaan dengan penghujung tahun kalendar. Akhir tahun yang ideal seharusnya mempunyai lebih banyak kaitan dengan kitaran perniagaan anda, yang berbeza dari perniagaan ke perniagaan.

Perniagaan yang menguruskan banyak inventori mungkin mempertimbangkan untuk memilih akhir tahun yang sepadan dengan akhir musim sibuk dan mungkin, ketika inventori paling rendah. Ini bermakna kurang inventori yang perlu dikira, lantas mengurangkan kos dan meningkatkan ketepatan. Selain itu,tempoh tenang dalam tahun menjadikannya lebih mudah untuk menutup buku-buku kerana terdapat lebih sedikit urusniaga dalam proses dan lebih banyak masa yang tersedia daripada kakitangan sokongan, jika diperlukan.

Tempoh Percukaian

Secara amnya, tempoh asas (iaitu tempoh percukaian) sesuatu syarikat adalah sama dengan tempoh perakaunan Syarikat. Tempoh perakaunan pertama adalah tempoh asas bagi tahun taksiran apabila akaun ditutup. Ia akan menjadi tahun pertama penilaian bagi entiti itu. Sila rujuk PR No.8/2014 Temph Asas bagi Syarikat, Perkongsian Liabiliti Terhad, Badan Amanah dan Pertubuhan Kooperatif bagi maklumat lanjut.

Semakin cepat akhir tahun kewangan anda, semakin cepat anda perlu membayar untuk memfailkan cukai pendapatan korporat anda, Memilih akhir tahun kewangan yang cukup jauh akan membolehkan anda menangguhkan pengisian dan pembayaran cukai korporat.

Segerakkan Tahun Kewangan dengan Syarikat Induknya

Seksyen 247 dari Akta Syarikat (CA) 2016 secara amnya memperuntukkan bahawa tahun kewangan syarikat subsidiari mestilah bertepatan dengan syarikat induknya. Syarikat induk yang bukan syarikat asing akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahawa dalam tempoh dua (2) tahun selepas mana-mana perbadanan menjadi subsidiari syarikat induk, tahun kewangan perbadanan itu bertepatan dengan tahun kewangannya. Walau apapun, syarikat induk boleh memohon secara bertulis kepada Pendaftar di bawah Seksyen 247 (3) CA 2016 jika terdapat alasan yang baik bagi subsidiari itu untuk terus mempunyai tahun kewangan yang berbeza.

Pertimbangan Lain

Sesetengah syarikat mungkin mempunyai akhir tahun kewangan mereka yang ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti perjanjian francaisee, perjanjian usahasama dan lain-lain. Keputusan yang sepatutnya memerlukan pertimbangan dan perancangan untuk membuat akhir tahun kewangan semudah mungkin dilaksanakan dan paling berkesan untuk perniagaan anda dan memberikan faedah cukai sebanyak mungkin kepada anda dan perniagaan anda.

Sekiranya anda mempunyai persoalan berhubung langkah menentukan tahun kewangan syarikat anda, sila berhubung dengan setiausaha yang bertanggungjawab atau emel kami di info@3ecpa.com.my