This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Rawatan Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) di Kawasan Terpilih dan Kawasan Khas

SST Treatment in Designated Area and Special AreaBerhubung Rawatan Cukai Jualan dan Perkhidmatan di Kawasan Terpilih dan Kawasan Khas, kita boleh merujuk kepada perkara di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018, di mana cukai perkhidmatan akan dikenakan bergantung kepada mana-mana peruntukan bagi perkhidmatan bercukai yang dibuat dalam perjalanan atau kelangsungan mana-mana perniagaan oleh orang boleh kena cukai dan di dalam Malaysia. Cukai perkhidmatan tidak akan dikenakan ke atas perkhidmatan diimport dan dieksport.

Di bawah Akta Cukai Jualan 2018, cukai jualan akan dikenakan dan dilevi ke atas barangan dikilang yang bercukai di Malaysia oleh orang boleh kena cukai dan dijual, tidak digunakan dan dilupuskan oleh mereka, serta ke atas barangan import bercukai yang memasuki Malaysia. Cukai jualan tidak dikenakan ke atas barangan yang tersenarai di bawah Cadangan Perintah Cukai Jualan (Pengecualian daripada Pendaftaran). Penjelasan lebih lanjut juga diberi bagi Rawatan SST di Kawasan Terpilih dan Kawasan Khas.

 

Rawatan SST di Kawasan Terpilih (Designated Areas)

Kawasan terpilih khusus bagi Rawatan SST di Kawasan Terpilih yang masih di dalam Malaysia adalah tertakluk kepada kaedah khas dari sudut SST. Kawasan-kawasan ini adalah Labuan, Langkawi dan Tioman. Di bawah kaedah khas berhubung aktiviti-aktiviti pengilangan yang dilakukan di kawasan-kawasan tersebut, cadangan cukai jualan tidak dikenakan di kawasan-kawasan itu kecuali bagi minyak petroleum.

Rawatan SST dalam Pekhidmataan Kawasan Terpilih yang diperuntukkan di antara dan dalam lingkungan kawasan-kawasan itu tidak tertakluk kepada cukai perkhidmatan kecuali sekiranya ditentukan oleh Menteri.

Pengecualian daripada cukai jualan adalah terpakai melainkan dalam lingkungan kawasan berikut apabila mengimport kepada Rawatan SST di Kawasan Terpilih di bawah:

 • Pengimportan minyak petroleum (Labuan)
 • Pengimportan minyak petroleum dan kenderaan bermotor (Tioman)
 • Pengimportan marmar, minyak petroleum dan ikan bilis (Langkawi)

 
Bagi penyingkiran barangan, kawasan berikut tidak tertakluk kepada cukai jualan:

 • Dari Kawasan Utama Kastam (PCA) ke Kawasan Terpilih (dianggap eksport)
 • Dari Kawasan Terpilih ke PCA (dianggap eksport, tertakluk kepada cukai jualan)
 • Dari dan ke Kawasan Terpilih ke Kawasan Tertentu
 • Dari dan ke Kawasan Terpilih ke Kawasan Khas

 
Di dalam peruntukan perkhidmatan:

 • Dari Kawasan Terpilih ke PCA akan tertakluk kepada cukai jualan
 • Dari dan ke Kaedah SST dalam Kawasan Terpilih ke Kawasan Khas tidak akan tertakluk kepada cukai perkhidmatan.

 

Rawatan SST di Kawasan Khas (Special Areas)

Rawatan SST dalam Kawasan Khas yang akan dillindungi pengecualian cukai Rawatan SST dalam Kawasan Khas termasuklah zon bebas, gudang berlesen, dan gudang pengilangan berlesen dan kawasan pembangunan bersama. Dalam ruang lingkup kawasan ini, cadangan Akta Cukai Jualan tidak akan terpakai berhubung aktiviti pengilangan.

Pengimportan ke kawasan-kawasan khas ini secara umumnya tidak tertakluk kepada cukai jualan kecuali apabila berkaitan barangan dalam zon bebas, di mana ia mungkin tertakluk kepada cukai jualan yang ditentukan dalam Arahan Cadangan Kawasan Khas.

Perkhidmatan yang disediakan antara dan di dalam Rawatan SST dalam Kawasan Khas tidak akan tertakluk kepada cukai jualan melainkan ditentukan oleh Menteri.

Di dalam penyingkiran barangan, kawasan berikut juga tidak tertakluk kepada cukai jualan:

 • Dari PCA ke Kawasan Khas (dianggap eksport)
 • Dari Kawasan Khas ke PCA (dianggap eksport, tertakluk kepada cukai jualan)
 • Dari dan ke Kawasan Khas ke Kawasan Khas
 • Dari dan ke Kawasan Khas ke Kawasan Terpilih

 
Dalam peruntukan perkhidmatan:

 • Dari PCA ke Kawasan Khas tidak akan tertakluk kepada cukai jualan melainkan ditentukan oleh Menteri
 • Dari Kawasan Khas ke PCA akan tertakluk kepada cukai jualan
 • Dari dan ke Kawasan Khas ke Kawasan Terpilih tidak akan tertakluk kepada cukai perkhidmatan
 • Dari Kawasan Utama Kastam PCA (selain Kawasan Khas) ke Zon-Zon Bebas Cukai atau Gudang Pengilangan Berlesen tidak akan tertakluk kepada cukai perkhidmatan

 

Blog Berkaitan dan Berita mengenai SST di Malaysia

 • Blog mengenai SST di Malaysia – Click Here
 • Berita Terkini mengenai SST Malaysia – Click Here

Dimaklumkan

Melanggan Senarai Mel kami bagi Berita Terkini berhubung SST Malaysia – Cukai Jualan dan Perkhidmatan 2018 dengan mengetik butang “subscribe ” di bawah.