This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Perkhidmatan Perakaunan di Malaysia

 
Perkhidmatan perakaunan
Apabila kita menjalankan perniagaan, kita memerlukan sistem yang teratur untuk mengesan semua pertukaran, urus niaga, dan perbelanjaan dalam perniagaan. Perakaunan dan penyimpanan buku telah wujud sejak sekian lama sejak manusia memulakan aktiviti dalam perdagangan dan perniagaan. Pada asasnya, terdapat dua kategori perakaunan: perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan.

Perakaunan kewangan merangkumi maklumat yang disediakan oleh syarikat kepada orang awam manakala perakaunan pengurusan berurusan dengan maklumat (seperti kos gaji, kos barang yang dihasilkan, sasaran keuntungan, dan maklumat kawalan bahan) yang tidak diumumkan kepada orang ramai.

 

Perkhidmatan Perakaunan Awan

Sama seperti perisian perakaunan tradisional, perisian perakaunan awan digunakan untuk menguruskan hal perakaunan dalam perniagaan; namun perisian perakaunan awan dihoskan oleh pelayan jauh. Semua fungsi aplikasi dilakukan di luar tapak (off-site), bukan di pejabat atau di komputer meja pengguna. Mekanisme di belakangnya adalah mudah: data dihantar ke “awan,” diproses dan kemudian dikembalikan kepada pengguna. Dengan kata lain, perisian perakaunan awan membebaskan perniagaan dari kerumitan harian yang melibatkan peningkatan kos dan pekerja. Di samping itu, perakaunan awan menyediakan laporan masa nyata (real time) dan penglihatan di seluruh organisasi, dengan kelonggaran dan mobiliti. Ringkasnya, kebangkitan perkhidmatan perakaunan awan telah mengubah cara kedua-dua pihak akauntan dan klien mereka di dalam menguruskan kewangan perniagaan.

 

Perkhidmatan Bookkeeping

Seperti namanya, penyimpanan buku (bookkeeping) adalah mengenai proses rakaman, analisa dan tafsiran transaksi kewangan perniagaan. Secara lebih tepat, ia melibatkan rakaman, penyimpanan dan mendapatkan semula transaksi kewangan bagi sebuah syarikat. Oleh itu, penjaga buku bertanggungjawab membuat penyata kewangan bagi akauntan untuk melaksanakan pengurusan undang-undang dan cukai. Seorang penjaga buku berpengalaman mampu menghasilkan rekod kewangan yang baik mengenai bagaimana perniagaan berfungsi dan kemudian memberikan maklumat yang tepat bagi membolehkan perniagaan mengetahui dengan baik segala urusniaganya.

 

Perakaunan Konsolidasi

Perakaunan Konsolidasi melibatkan proses pengumpulan rekod kewangan beberapa syarikat subsidiari ke dalam gabungan hasil kewangan syarikat induk. Kaedah ini digunakan terutamanya apabila syarikat induk memiliki majoriti undian saham syarikat subsidiari atau mempunyai kawalan secara kontrak ke atas anak syarikat. Syarikat induk menyediakan rekod kewangan konsolidasi dengan menyesuaikan entry dan menghapuskan transaksi antara syarikat. Ringkasnya, perakaunan konsolidasi adalah satu proses menggabungkan aset, ekuiti, liabiliti dan akaun operasi firma induk dan subsidiarinya dalam satu penyata kewangan.

 

Persiapan Sistem Perakaunan

Sistem perakaunan yang diselenggara dengan baik adalah satu keperluan bagi semua syarikat. Ini kerana sistem perakaunan yang dirancang dengan baik dapat memastikan maklumat yang relevan dan boleh dipercayai direkodkan dalam penyata kewangan dan untuk pengurusan kewangan yang lebih baik. Terdapat banyak kelebihan menggunakan sistem perakaunan yang baik untuk mengurus perniagaan anda. Salah satu kelebihannya ialah ia memudahkan urusan di mana anda boleh mengakses maklumat kewangan perniagaan anda pada bila-bila masa. Ringkasnya, sistem perakaunan yang baik menjimatkan masa dan wang kerana ia menyokong pertumbuhan dan pengukuhan perniagaan anda.

 

Kompilasi Penyata Kewangan Tidak Diaudit

Pengauditan kewangan mungkin tidak diwajibkan untuk sesetengah syarikat persendirian swasta di Malaysia mengikut garis panduan oleh SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia). Bagaimanapun, penyata kewangan yang disemak dengan betul adalah penting untuk perniagaan. Pada umumnya, penyata kewangan kekal tidak diaudit tanpa proses pengesahan dan semakan bebas. Dalam erti kata lain, penyata kewangan anda dianggap sebagai tidak diaudit sehinggalah ia diperiksa dan diluluskan oleh juruaudit luaran yang bertauliah. Di 3E Accounting, kami menyediakan perkhidmatan untuk menyusun penyata kewangan yang belum diaudit, merangka laporan kewangan yang belum diaudit dan sebagainya melalui firma audit bersekutu kami.

 

Penyimpan Buku (Bookkeeper) Bebas atau Akauntan

Kebangkitan ekonomi gig dan freelancing telah mengubah wajah ekonomi semasa. Trend [untuk kebanyakan majikan] untuk menyumber luar apa-apa fungsi perniagaan yang tidak berkaitan secara langsung dengan penjanaan pendapatan berkembang pesat. Dalam kata lain, penyumberan luar telah mewujudkan kerjasama dan hubungan jangka panjang antara perniagaan syarikat dan pembekal perkhidmatan luar, yang seterusnya, mengurangkan kos dan mewujudkan keadaan menang-menang untuk syarikat dan penyedia perkhidmatan. Dengan penyumberan luar perakaunan, majikan mendapat kelonggaran dalam menyesuaikan tahap perkhidmatan untuk memenuhi keperluan perniagaannya sambil meminimumkan kos. Apabila anda mengambil khidmat Penyimpanan Buku 3E Accounting di Malaysia, kami akan menugaskan seorang akauntan atau perunding untuk bekerja dengan anda secara peribadi berkenaan keperluan perakaunan perniagaan anda. Yakinlah, anda tidak perlu meregangkan belanjawan anda untuk mendapatkan perkhidmatan profesional.

 

Malaysia Ejen Cukai GST yang Layak, Akauntan Berkanun dan Perunding

Dalam perniagaan, setiap pemilik perniagaan adalah wajib untuk memfailkan pulangan cukai dan tanggungjawab sepanjang tahun untuk pemilik perniagaan. Seorang profesional cukai adalah seseorang yang mempunyai pengalaman dan kelayakan untuk membantu pembayar cukai dengan semua aspek cukai, termasuk cukai perniagaan. Selalunya, seorang profesional cukai lebih daripada sekadar penasihat cukai tetapi pakar dalam undang-undang cukai, perancangan cukai dan pematuhan. Profesional akan dapat strategi dengan semua keputusan kewangan dan pengurusan yang berpengaruh, yang dihasilkan dari malaikat yang berbeza seperti perakaunan, cukai dan juga kelestarian perniagaan Supaya perniagaan anda dapat berkembang dan berkembang dengan lonjakan monumental.