This page is also available in: enEnglish (English)

Keperluan Pas di Malaysia

(Sila rujuk Jabatan Imigresen Malaysia bagi kemaskini terkini)

Selain permohonan kemasukan bagi tujuan lawatan sosial atau perniagaan, permohonan untuk pas lawatan mesti dibuat sebelum ketibaan di negara ini.

Kelulusan merupakan pengesahan dalam pasport yang merangkumi kebenaran tinggal bagi tempoh yang diluluskan. Warga asing yang melawat Malaysia mesti mendapatkan pas di pintu masuk selain visa (yang diperlukan) untuk membolehkannya tinggal sementara di Malaysia.

Semua permohonan mesti mempunyai penajaan di Malaysia di mana penaja bersetuju untuk bertanggungjawab ke atas penyelenggaraan dan penghantaran pulang pelawat dari Malaysia jika perlu.

Pas yang diberikan kepada pelawat asing semasa ketibaan adalah seperti berikut:

(i) Pas Lawatan (Sosial) Jangka Pendek

Pas Lawatan diberikan kepada warga asing untuk tujuan lawatan sosial dan/atau perniagaan, termasuk:

  • Pemilik dan wakil syarikat yang memasuki Malaysia untuk menghadiri mesyuarat, persidangan atau seminar syarikat, memeriksa akaun syarikat atau untuk memastikan kelancaran syarikat
  • Pelabur atau ahli perniagaan yang memasuki untuk meneroka peluang perniagaan dan pelaburan atau menubuhkan kilang pembuatan
  • Wakil-wakil asing dari syarikat yang memasuki untuk memperkenalkan barang-barang bagi pembuatan di Malaysia, tetapi tidak terlibat dalam jualan secara langsung atau pengedaran
  • Pemilik harta yang masuk untuk berunding, menjual atau menyewakan hartanah
  • FWartawan asing atau wartawan dari agensi media massa yang masuk untuk melaporkan sebarang peristiwa di Malaysia
  • Para peserta bagi acara sukan
  • Pelajar menduduki peperiksaan di universiti tempatan atau mengikuti kunjungan muhibah
  • Pelawat yang masuk bagi aktiviti selain di atas yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Imigresen

Pas-pas ini tidak boleh digunakan untuk pekerjaan atau untuk menyelia pemasangan jentera baharu atau pembinaan kilang.

(ii) Pas Lawatan (Sosial) Jangka Panjang

Pas lawatan sosial jangka panjang boleh dikeluarkan kepada warga asing untuk tinggal sementara di Malaysia bagi tempoh tidak kurang daripada enam bulan. Lanjutan boleh diberikan berdasarkan kelayakan pelawat dan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Warga asing pasangan kepada rakyat Malaysia, yang memegang pas lawatan sosial jangka panjang dibenarkan terlibat dalam sebarang bentuk pekerjaan berbayar atau dalam perniagaan atau pekerjaan profesional tanpa menukar status Pas Lawatan Sosial mereka kepada Pas Pekerjaan atau Pas Lawatan (Pekerjaan Sementara).

(iii) Pas Lawatan (Pekerjaan Sementara)

Pas ini dikeluarkan kepada warga asing yang memasuki negara untuk bekerja tidak melebihi 24 bulan.

(iv) Pas Pekerjaan

Pas ini dikeluarkan kepada warga asing yang memasuki negara ini untuk pekerjaan bagi tempoh minima dua tahun. Pas pekerjaan dikeluarkan selepas pemohon telah memperoleh kelulusan untuk pos ekspatriat dari agensi yang diberi kuasa berkenaan.

(v) Pas Lawatan (Profesional)

Ianya dikeluarkan kepada warga asing untuk tujuan yang melibatkan kontrak jangka pendek dengan mana-mana agensi.

Kategori warga asing yang layak adalah:

 

Pekerja Profesional/Sukarelawan ·        penyelidik diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia;· ahli organisasi-organisasi antarabangsa;

·        pensyarah/penceramah tamu;

·        pakar dalam pemasangan atau penyelenggaraan mesin;

·        mereka yang memberikan latihan teknikal dan lain-lain

Artis ·        mereka yang masuk bagi tujuan penggambaran dan persembahan;· mereka yang masuk bagi mempromosi album atau produk baharu dll
Pendakwah (Islam atau lain-lain agama) ·        mereka yang masuk bagi tujuan keagamaan

Kesahihan lulus adalah berbeza tetapi tidak melebihi dua belas bulan pada satu-satu masa.

Permohonan perlu dilakukan agensi yang berkenaan.

(vi) Pas Tanggungan

Kemudahan ini diberikan kepada anggota keluarga pegawai ekspatriat. Pas Tanggungan dikeluarkan kepada pasangan dan anak-anak pemegang Pas Pekerjaan. Pas ini boleh digunakan bersama dengan permohonan pas pekerjaan atau selepas pas pekerjaan dikeluarkan.

(vii) Pas Pelajar

Pas ini dikeluarkan kepada warga asing yang ingin belajar di Malaysia di mana-mana institusi pendidikan dengan kursus yang telah diluluskan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan proses pengambilan pelajar asing mendapat kelulusan dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia

Pautan Pantas

Keperluan Visa di Malaysia
Keperluan Pas di Malaysia
Penggajian Ekspatriat di Malaysia
Ringkasan Proses Imigresen
Keperluan Modal Berbayar Syarikat untuk Penggajian Ekspatriat
Keperluan untuk Memohon Pas Pekerjaan Ekspatriat
Kelulusan Diperlukan daripada Agensi/ Badan Pengawalselia bagi Permohonan Pas Pekerjaan
Senarai Jawatan Tidak Dibenarkan bagi Jawatan Ekspatriat