This page is also available in: enEnglish (English)

Kontrak Tempoh Tetap di Malaysia

Adakah meletakkan sebilangan pekerja di dalam apa yang dikenali sebagai kontrak tempoh tetap di Malaysia sesuatu yang berfaedah? Sesetengah majikan berfikiran begitu. Antara alasan bagi pandangan tersebut ialah ia memudahkan majikan memberhentikan mana-mana pekerja yang didapati tidak sepadan dengan syarikat, kerana majikan memiliki pilihan sama ada untuk memperbaharui atau menamatkan kontrak sekiranya mereka mahukan.

Walau bagaimanapun, banyak majikan gagal menyedari bahawa kontrak jangka tetap tidak semestinya membenarkan perkara itu berlaku di bawah undang-undang buruh Malaysia dan dengan berbuat demikian, mereka boleh mengundang risiko tuntutan penamatan secara salah jika mereka memilih untuk tidak memperbaharui kontrak pekerja.

 

 

Kontrak Bertempoh Tetap – Undang-Undang di Malaysia

Di Malaysia, undang-undang memperakukan bahawa majikan mempunyai hak untuk mengupah serta memilih pekerja berdasarkan kontrak tempoh tetap, dengan syarat terdapat keperluan tulen untuk berbuat demikian. Satu keadaan yang sangat penting yang harus dipatuhi kontrak jangka panjang ialah ia mestilah kontrak yang tulen.

Sebaik sahaja kontrak tempoh tetap pekerja telah tamat, penamatan sendiri berlaku, maka secara tekniknya tiada pemecatan atau peletakan jawatan dilakukan. Dengan cara ini, jika pekerja tidak berpuas hati atau kecewa bahawa kontrak mereka tidak diperbaharui, mereka harus menerimanya kerana majikan tidak diwajibkan membuat pembaharuan bagi perkhidmatan pekerja.

 

Pembaharuan Konsisten bagi Kontrak Jangka Tetap

Terdapat keadaan di mana majikan secara konsisten memperbaharui kontrak pekerja yang terlibat dalam kontrak jangka tetap. Walau bagaimanapun, majikan perlu berhati-hati dalam kes ini kerana pembaharuan yang konsisten akan dilihat sebagai petunjuk bahawa tugas itu tidak bersifat sementara atau bermusim seperti dijangkakan.

Jika diheret ke mahkamah, mahkamah mungkin akan menganggap dan melihat kontrak itu sebagai sesuatu yang tetap jika terdapat bukti bahawa ia telah diperbaharui beberapa kali. Jika demikian, maka pekerja hanya boleh ditamatkan sekiranya ada sebab dan alasan yang mencukupi. Sekiranya majikan tidak memberi alasan, maka pekerja berhak membuat aduan mengenai pemecatan tidak adil di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan.

Mahkamah akan mentafsir hak pekerja berdasarkan amalan buruh yang saksama, budibicara dan timbang tara yang baik untuk membantu memastikan prinsip keselamatan pekerjaan tidak terjejas.

Oleh itu, sebelum majikan memutuskan untuk mengambil seorang pekerja di atas kontrak tempoh tetap, mereka perlu mempertimbangkan dengan teliti dan menilai sama ada terdapat keperluan sebenar untuk meletakkan pekerja itu di dalam kontrak tersebut. Jika tidak ada sebab yang sah untuk berbuat demikian, maka lebih baik pekerja diambil melalui tempoh percubaan di bawah kontrak pekerjaan yang sesuai.

 

Penjelasan Mengenai Kontrak Tulen

Kontrak tulen boleh ditafsirkan sebagai kontrak di mana kedua-dua pihak menyedari bahawa tidak ada salah faham bahawa kontrak itu tidak akan diperbaharui setelah tamat tempohnya. Ini terpakai dalam kes-kes di mana pekerjaan sama ada sementara, dalam satu tempoh sahaja atau pekerjaan bermusim yang diperlukan untuk memenuhi permintaan semasa atau keperluan untuknya. Oleh itu, sebaik sahaja jawatan sementara itu dipenuhi, tidak ada kewajiban bagi majikan memperbaharui kontrak jika tiada keperluan untuknya.

Kontrak tulen tidak mempunyai penjelasan berkanun mengenainya. Walau bagaimanapun, majikan perlu memberikan alasan yang tulen jika kontrak tidak diperbaharui.

 

Apa Yang Perlu Dilakukan Majikan

Majikan harus mendapatkan kontrak mereka diperiksa oleh seorang peguam untuk memastikan terdapat klausa-klausa nyata yang selaras dengan kontrak tempoh tetap agar kes majikan disokong sekiranya mereka perlu ke mahkamah.

Majikan juga harus memastikan bahawa terdapat persefahaman antara mereka dan pekerja sebelum mengambil pekerja bahawa aturan yang dimaksudkan hanya untuk kontrak bertempoh tetap. Majikan perlu memastikan bahawa tidak ada salah faham dan pekerja tidak mengelirukan kontrak dengan satu terma penuh atau satu jawatan tetap. Nyatakan dengan jelas kepada pekerja dari permulaan terma dan syarat kontrak yang ditawarkan dan terangkan agar mereka memahami ketetapan dalam diambil bekerja.