This page is also available in: enEnglish (English) zh-hans简体中文 (Chinese (Simplified))

InvestKL

Meski ramai yang menganggap Malaysia merupakan syurga pelancongan kerana iklim tropika, kekayaan budaya dan masyarakatnya yang berbilang bangsa, pelabur asing pula melihat Malaysia sebagai salah satu destinasi pelaburan yang ideal di rantau Asia Tenggara. Kerajaan Malaysia telah giat melaksanakan usaha menjadikan Kuala Lumpur selaku salah satu bandaraya yang paling menarik dari segi penempatan dan ekonomi di peringkat global menjelang 2020. Pelaksanaan InvestKL adalah satu lagi strategi kerajaan bagi menarik dan memudahkan syarikat multinasional (“MNC”) melakukan urusniaga di ibu negara negara ini, iaitu Kuala Lumpur.

 

Apa itu InvestKL?

Sepertimana namanya, InvestKL adalah inisiatif sokongan kerajaan yang menyasarkan bagi menarik lebih banyak syarikat MNC agar melabur dan melakukan urusniaga di Kuala Lumpur. Ia menawarkan pelbagai inisiatif / bantuan daripada merangka strategi pelaburan kepada berurusan dengan badan-badan pengawalselia bagi memudahkan syarikat multinasional MNC merebut peluang di dalam pasaran di Malaysia.

Berfungsi sebagai Agensi Mempromosi Pelaburan kerajaan, InvestKL dijangka menarik syarikat MNC dari kalangan Forbes 500 dan Forbes 2000 agar meneroka pasaran di Kuala Lumpur serta mempertingkat kehadiran mereka di rantau Asia Tenggara dengan penubuhan hab serantau, ibu pejabat serantau, pusat operasi dan lain-lain kemudahan di Greater Kuala Lumpur. Bagi mencapai hasrat ini, InvestKL menjalin kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan dalam usaha menarik syarikat multinasional dari seluruh pelusuk dunia terutama dari USA, Eropah dan Asia Pasifik, bagi meneroka pasaran Malaysia.

InvestKL berada di landasan yang tepat bagi mencapai Wawasan 2020 dengan menarik 100 syarikat multinasional bagi menubuhkan pusat serantau di Greater Kuala Lumpur (“Greater KL”) – dengan sebanyak 64 syarikat multinasional telah berjaya menubuhkan perniagaan mereka di Kuala Lumpur.

 

Bagaimana InvestKL Membantu Pelabur?

Anda layak jika anda adalah syarikat multinasional dengan kriteria di bawah:

 1. Anda adalah syarikat yang diperbadankan secara tempatan (di bawah Akta Syarikat 1965)
 2. Anda mempunyai rangkaian syarikat global yang termasuk syarikat induk (atau ibu pejabat dan syarikat-syarikat yang berkaitan) di luar Malaysia
 3. Anda mempunyai sekurang-kurangnya lima syarikat berkaitan di luar Malaysia
 4. Anda mempunyai kumpulan bakat yang sangat berkelayakan

Di sini disenaraikan bantuan yang diberi InvestKL kepada pelabur:

 1. Ia membantu pelabur asing untuk merumuskan strategi perniagaan dan pakej fiskal,
 2. Ia menghubungkan mereka dengan rangkaian hab perniagaan khusus,
 3. Ia mencadangkan program pengurusan bakat kepada MNC,
 4. Ia membantu MNC untuk mengintai lokasi pelaburan yang ideal, dan
 5. Ia membantu para pelabur untuk menggabungkan dan membiasakan diri dengan budaya dan gaya hidup Malaysia dengan program pengenalan mereka 

 

Apa Anda Perlu Ketahui Mengenai Greater Kuala Lumpur

Greater KL bukan sekadar strategi pemasaran, tetapi merupakan terma yang tepat untuk menggambarkan kedudukan Kuala Lumpur selaku hab perniagaan serantau di Asia Tenggara. Kuala Lumpur merupakan ibu negara Malaysia dengan peranan penting di dalam Rancangan Malaysia Ke-10, (pelan induk kerajaan bagi menjadikan Malaysia memainkan peranan utama selaku titik panas pelaburan modal antarabangsa). Kuala Lumpur berada dalam senarai 12 Bidang Ekonomi Utama Nasional (NKEA) – 12 bidang/faktor utama dengan potensi menghasil pendapatan tinggi dan menjadikan Malaysia berdaya saing di peringkat antarabangsa selaku hab serantau.

Terletak secara strategik di pusat perdagangan di antara China dan India, Kuala Lumpur merupakan papan anjal syarikat yang mahu meneroka pasaran berdekatan, yakni pasaran Asia Tenggara yang berkembang dengan pesat. Selain itu, kedudukan geografinya yang terletak di laluan penting perkapalan Selat Melaka telah mempertingkat kepentingan geostrategik Kuala Lumpur sebagai hab perniagaan serantau.

Sementara Greater KL dilihat kompeten dari sudut ekonomi dan komersil yang menjadikannya destinasi perniagaan yang ideal bagi MNC (terutama sektor berikut: petroleum, gas & tenaga, khidmat kejuruteraan, produk pengguna, teknologi dan Industri 4.0), bandaraya ini juga berdaya saing dari sudut kebudayaan di mana ramai mendapati ianya kotaraya yang selesa sebagai tempat penginapan dan melakukan urusniaga

Bahkan Greater KL disenarai (oleh Unit Perisikan Ekonomi) di kedudukan tinggi pada tangga kedua selaku pusat saraf serantau/antarabangsa bagi aktiviti Pengurusan, Kewangan dan Perdagangan di Asia Tenggara.

Di sini disenaraikan beberapa panduan tentang imbuhan dan kelayakan: 

a) Pengurusan

 • Imbuhan:
  • Pengecualian cukai penuh 10 tahun ke atas pendapatan statutori – pendapatan perniagaan, pendapatan faedah, dan royalti.
  • Pengecualian duti kastam – bahan mentah, komponen, atau produk siap.
  • Bakat asing akan dikenakan cukai berdasarkan pendapatan yang boleh dicaj dan jumlah hari di Malaysia.
 • Kelayakan:
  • MNC mestilah sebuah syarikat yang diperbadankan di dalam negara.
  • Ia mempunyai sekurang-kurangnya perbelanjaan mengurus sebanyak RM1.5 juta (USD500,000) setiap tahun.
  • Modal berbayar: RM500,000 (USD165,000).
  • Perlu mempunyai sekurang-kurangnya tiga syarikat berkaitan di luar Malaysia.

b) Kewangan

 • Imbuhan
  • Pengecualian cukai sebanyak 70% dalam 5 tahun (kadar cukai efektif 7.5%) ke atas pendapatan yang diperoleh daripada Pusat Pengurusan Perbendaharaan (“TM”) di luar Malaysia.
  • 100% pengecualian cukai ke atas Pendapatan TMC yang layak yang dijana di Malaysia.
  • Pengecualian cukai ke atas – bayaran faedah ke bank luar negeri dan syarikat berkaitan.
  • Pengecualian setem duti – semua perjanjian pinjaman dan perkhidmatan yang dilaksanakan untuk menjalankan aktiviti TMC yang layak.
  • Bakat asing akan dikenakan cukai berdasarkan pendapatan yang boleh dicaj dan jumlah hari di Malaysia.
 • Kelayakan:
  • MNC mestilah sebuah syarikat yang diperbadankan di dalam negara.
  • Ia mempunyai sekurang-kurangnya perbelanjaan mengurus sebanyak RM1.5 juta (USD500,000) setiap tahun.
  • Modal berbayar: RM500,000 (USD165,000).
  • Memberi khidmat perbendaharaan yang layak kepada sekurang-kurangnya tiga syarikat berkaitan yang layak di luar Malaysia.

c) Dagangan

Aktiviti perdagangan di sini bermaksud Dagangan Komoditi Luar Pesisir Global – iaitu insentif yang direka bagi menarik pedagang komoditi global di dalam sektor/produk berikut: petroleum dan gas, kredit karbon dan galian, pertanian, bahan mentah diproses, galian asas dan bahan kimia.

 • Imbuhan:
  • Kadar cukai korporat pada kadar rata 3% (pengecualian: LNG).
  • Untuk syarikat perdagangan LNG yang mendaftar untuk program GIFT sebelum 31 Disember 2014 – pengecualian cukai penuh
  • Untuk syarikat perdagangan LNG yang mendaftar untuk program GIFT mulai 1 Januari 2015 dan seterusnya – rejim cukai 3%.
  • Tidak ada yuran pengarah Malaysia – pengecualian cukai penuh
  • Pendapatan kasar pekerja bukan rakyat Malaysia – pengecualian pengecualian 50%
  • Pengecualian cukai duti setem duti aktiviti perniagaan di Labuan.
  • Pengecualian cukai – dividen yang diterima oleh atau dari Syarikat Komoditi Perdagangan Antarabangsa Labuan (“LITC”).
 • Kelayakan:
  • Ia mempunyai sekurang-kurangnya perolehan sebanyak USD100 juta setiap tahun.
  • Ia mempunyai sekurang-kurangnya perbelanjaan mengurus sebanyak RM3 juta (USD1 juta) setiap tahun.
  • Ia mempunyai sekurang-kurangnya tiga peniaga profesional.
  • Ia menggunakan perkhidmatan sokongan tempatan.

 

Skim Hab Prinsipal Optimum

InvestKL merapati syarikat multinasional dengan membawa idea berkaitan insentif hab prinsipal. Hab prinsipal, seperti namanya, merupakan pengkalan berpusat bagi syarikat pendaftaran tempatan berfungsi sebagai titik tumpuan melakukan perniagaan antarabangsa. Antara fungsi yang ditawarkan adalah:

 1. Pengurusan risiko,
 2. Membuat keputusan,
 3. Merancang strategi,
 4. Perdagangan,
 5. Kewangan,
 6. Pengurusan dan,
 7. Sumber Manusia.

Insentif ini dihasilkan bagi menarik syarikat multinasional memindahkan ibu pejabat mereka ke Kuala Lumpur, Malaysia. Insentif-insentif ini bercirikan tiga peringkat berdasarkan kriteria berikut:

 1. Jualan tahunan minimum,
 2. Peluang pekerjaan, dan
 3. Perbelanjaan perniagaan tahunan

 

Kelayakan:

 1. MNC mesti berfungsi sebagai pusat saraf bagi syarikat rangkaian di sekurang-kurangnya tiga negara di luar Malaysia
 2. MNC mesti mempunyai sekurang-kurangnya tiga perkhidmatan berkelayakan (strategik, perniagaan dan perkhidmatan kongsi) sebagai aktiviti perniagaan mereka dengan sekurang-kurangnya satu perkhidmatan strategik:
  • Khidmat Strategik:
   • Pengurusan Unit P & L / Perniagaan Serantau
   • Perancangan Perniagaan Strategik dan Pembangunan Korporat
   • Perkhidmatan Penasihat Kewangan Korporat
   • Pengurusan Pengurusan
   • Pengurusan Pengurusan
   • Pengambilalihan dan Pengurusan Bakat peringkat Kanan

 

Di samping itu, MNC akan lebih teruja melihat kos berkurang kerana::

 1. pengecualian duti kastam untuk bahan mentah, komponen atau produk siap (di zon perindustrian bebas, gudang pengilangan berlesen dan zon komersil bebas)
 2. ekuiti / pemilikan tempatan yang diperlukan, dan
 3. keanjalan dalam keperluan pengambilan ekspatriat atau pegawai dagang.

Secara keseluruhan, InvestKL merupakan inisiatif sokongan kerajaan bagi menarik dan membantu syarikat multinasional bukan sekadar meneroka pasaran di Malaysia, tetapi juga bagi menempatkan diri di pusat perniagaannya di Kuala Lumpur, lantas menjadikan Kuala Lumpur selaku hab serantau/global untuk perniagaan antarabangsa.