This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Audit ServicesPerkhidmatan Pengauditan Dalaman di Malaysia | Perkhidmatan Audit Forensik di Malaysia

 

Perkhidmatan Audit Dalaman

Audit dalaman bukan sahaja mencakupi ukuran pematuhan tetapi juga melibatkan nasihat kepada pengurusan kanan dan Lembaga Pengarah (atau kumpulan pengawasan yang serupa) tentang cara untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab mereka dengan lebih baik. Dalam erti kata lain, juruaudit dalaman penting kepada organisasi untuk menilai keberkesanan organisasi dan melindungi organisasi daripada risiko. Pelantikan juruaudit dalaman oleh sesebuah organisasi akan membawa banyak manfaat kepada pengurusan organisasi.

 

Jadual dan Rangka Yuran Audit di Malaysia

Bertujuan untuk menampung beban kos pematuhan dan kos operasi yang bertambah serta untuk mengelakkan “perang harga” yang mungkin memberi kesan kepada profesionalisme juruaudit, Institut Akauntan Malaysia (MIA) telah mengesyorkan Panduan Amalan (RPG) 7 untuk Bayaran Fi Audit (Audit Fi Baharu) oleh Firma Audit untuk menyediakan perkhidmatan audit di Malaysia berkuatkuasa mulai 1 Mac 2010. Panduan yang disarankan ini menjadi asas untuk mewujudkan tahap imbuhan yang munasabah yang akan menggalakkan para pengamal mengekal dan meningkatlan kualiti perkhidmatan yang diberikan. Walaupun RPG 7 dialihkan oleh Majlis dari laman web untuk menegakkan semangat Akta Persaingan (CA) 2010 dan tidak melanggar mana-mana peruntukannya, namun ia masih akan menjadi sebahagian daripada garis panduan juruaudit kami yang berkaitan dalam menubuhkan yuran audit mereka untuk melaksanakan Perkhidmatan Audit Berkanun mereka di Malaysia.