This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Audit ServicesPerkhidmatan Audit di Malaysia

 

Audit Berkanun

Di Malaysia, audit tahunan adalah mandatori bagi setiap syarikat sendirian berhad yang menjalankan perniagaan di Malaysia, di mana syarikat mesti melantik juruaudit syarikat yang bertauliah untuk mengaudit akaun dan melaporkan kepada ahli-ahli syarikat setiap tahun, menurut Akta Syarikat Malaysia. Audit berkanun merupakan semakan yang diperlukan secara sah mengenai ketepatan rekod kewangan syarikat mahupun kerajaan. Tujuan audit berkanun adalah sama dengan audit kewangan. Ia bertujuan menentukan samada sesebuah organisasi menyediakan gambaran yang adil dan tepat tentang kedudukan kewangannya. Audit ini turut melibatkan proses pemeriksaan maklumat seperti baki bank, rekod simpan kira (bookkeeping) dan transaksi kewangan.

 

Jadual dan Rangka Yuran Audit di Malaysia

Bertujuan untuk menampung beban kos pematuhan dan kos operasi yang bertambah serta untuk mengelakkan “perang harga” yang mungkin memberi kesan kepada profesionalisme juruaudit, Institut Akauntan Malaysia (MIA) telah mengesyorkan Panduan Amalan (RPG) 7 untuk Bayaran Fi Audit (Audit Fi Baharu) oleh Firma Audit untuk menyediakan perkhidmatan audit di Malaysia berkuatkuasa mulai 1 Mac 2010. Panduan yang disarankan ini menjadi asas untuk mewujudkan tahap imbuhan yang munasabah yang akan menggalakkan para pengamal mengekal dan meningkatlan kualiti perkhidmatan yang diberikan.

 

Perkhidmatan Audit Dalaman

Audit dalaman bukan sahaja mencakupi ukuran pematuhan tetapi juga melibatkan nasihat kepada pengurusan kanan dan Lembaga Pengarah (atau kumpulan pengawasan yang serupa) tentang cara untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab mereka dengan lebih baik. Dalam erti kata lain, juruaudit dalaman penting kepada organisasi untuk menilai keberkesanan organisasi dan melindungi organisasi daripada risiko. Pelantikan juruaudit dalaman oleh sesebuah organisasi akan membawa banyak manfaat kepada pengurusan organisasi.