This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Perkhidmatan Pengarah Nomini di Malaysia

Ia adalah sangat penting untuk melantik orang kompeten untuk bertindak sebagai pengarah tempatan untuk syarikat anda di Malaysia. Perkhidmatan pengarah nomini kami dijamin berkualiti tinggi dengan yuran ekonomi yang terbaik di pasaran. Satu pilihan yang salah dalam pelantikan boleh membawa natijah buruk kepada syarikat. Untuk memahami lebih lanjut, sila rujuk kepada bahagian mengenai “Melantik Orang Kanan sebagai Pengarah Penama anda di Malaysia“.

 

Pakej Yuran untuk Perkhidmatan Pengarah Penama

Pakej DisediakanYuran (RM)
tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan
Perkhidmatan Pengarah nomini (Kami juga akan mengambil deposit keselamatan yang dikembalikan sebanyak RM 5,000 bagi setiap pengarah bagi menyediakan Perkhidmatan Pengarah Penama kami . Deposit keselamatan akan dikembalikan atas penamatan Perkhidmatan Pengarah nomini kami.)RM5,000 setiap tahun

* Pada masa ini, kami sedang menjalankan promosi untuk Perkhidmatan Pengarah Nomini. Deposit keselamatan dikurangkan kepada hanya RM 5,000 bagi setiap pengarah. Kami akan menawarkan deposit keselamatan lebih rendah pada RM 5,000 bagi setiap pengarah hanya jika syarikat itu adalah dalam kedudukan yang baik berdasarkan carian syarikat terperinci. Kami akan melaksanakan carian secara percuma.

Anda, sebagai principal, mesti memenuhi kriteria Kenali Pelanggan Anda (KYC). Sebagai alternatif, kami akan mengenakan bayaran yang lebih tinggi, dengan meningkatkan deposit keselamatan atau gabungan daripadanya untuk mengimbangi profil risiko sederhana atau kami akan menolak perjanjian jika profil risiko terlalu tinggi.

Nota:  Pengarah penama yang lebih tinggi atau Bayaran deposit keselamatan boleh dikenakan jika syarikat anda jatuh di bawah mana-mana daripada yang berikut: –

 • Perolehan tahunan syarikat dijangka melebihi RM 500,000. #
 • Syarikat mempunyai hutang luar negeri yang tinggi.
 • Syarikat  mempunyai modal saham yang tinggi.
 • Syarikat  perlu memohon lesen untuk operasi.
 • Syarikat  telah mengupah ramai kakitangan tempatan dan asing di Malaysia

# Bagi syarikat dengan perolehan tahunan dijangka melebihi RM500,000 dan / atau berniat untuk mendaftar untuk GST Sukarela atau Wajib, tambahan deposit keselamatan RM10,000 diperlukan. Syarikat perlu mendaftar dengan GST jika pendapatan dijangka lebih daripada RM 500,000.

Sila pastikan bahawa Kami tidak akan dapat bertindak sebagai Pengarah Penama Syarikat anda sekiranya anda adalah warganegara atau berkaitan dengan atau  dilahirkan di negara-negara yang berada di bawah senarai Sekatan AS. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut: Sekatan Program dan Maklumat Negara untuk senarai seterusnya. Sekiranya kami mendapati anda jatuh di bawah senarai Sekatan Amerika Syarikat dan tidak didedahkan dengan lebih awal kepada kami, deposit anda akan dibatalkan dan Syarikat akan dilucuthak apabila diketahui.

 

Pautan pantas

FAQ untuk Perkhidmatan Pengarah Penama

Semua syarikat perlu mempunyai sekurang-kurangnya seorang pengarah yang masing-masing mempunyai principal atau tempat kediamannya hanya  di Malaysia.

Melalui SSM, butiran syarikat Malaysia yang ada untuk tatapan umum termasuk para pemegang saham dan pengarah, tarikh pemerbadanan, modal saham, dan alamat berdaftar.

Tanggungjawab agak membebankan bagi para pengarah, termasuk pengarah penama. Pengarah penama dikehendaki membayar untuk pembubaran syarikat dalam kes pelanggan asing tidak lagi dapat dihubungi. Perkhidmatan Penama Pengarah kami disediakan oleh kakitangan yang berwibawa dan boleh dipercayai. Untuk melindungi kepentingan pengarah penama, kami memerlukan deposit jaminan disimpan dengan kami selama Perkhidmatan Penama Pengarah aktif.

Jika anda tidak mempunyai seorang pengarah pemastautin Malaysia tempatan untuk memenuhi keperluan Akta Syarikat Malaysia, anda masih boleh melibatkan diri dengan Perkhdmatan Pengarah Penama kami.

FAQ untuk Perkhidmatan Pengarah Penama

Q1: Bolehkah seorang pengarah penama menguruskan syarikat saya atau menandatangani dokumen?

A1: Tidak, pengarah penama tidak boleh mengurus atau melibatkan diri dalam operasi syarikat anda.

Pengarah penama tidak menjadi si penandatang bank ke akaun bank korporat dan tidak memainkan peranan aktif dalam perniagaan pelanggan kami. Pengarah penama hanya akan menjadi pengarah yang dinamakan syarikat itu bagi memenuhi keperluan undang-undang tempatan (contohnya, pelantikan pengarah pemastautin tempatan). Pelanggan kami adalah semata-mata bertanggungjawab untuk aktiviti perniagaan harian dan sepenuhnya terhadap aktiviti akaun bank korporat. Pengarah nomini 3E Accounting tidak akan menandatangani sebarang invois, kontrak atau dokumen undang-undang bagi pihak syarikat Pelanggan kami.

Q2: Siapa yang akan bertanggungjawab sekiranya saya tidak mematuhi pematuhan berkanun?

A2: Pengarah syarikat adalah bertanggungjawab secara sah dan bertanggungjawab untuk mematuhi keperluan Akta Syarikat Malaysia. Kegagalan untuk mematuhi keperluan pematuhan berkanun adalah satu kesalahan dan boleh mengakibatkan denda atau pendakwaan.

Q3: Jika kami tidak mempunyai sesiapa di Malaysia yang boleh bertindak sebagai pengarah pemastautin tempatan untuk syarikat kami, adakah anda dapat memberikan perkhidmatan bagi pengarah penama? Apa peranan yang akan dimainkan dalam syarikat kami?

A3: Ya, kami menyediakan perkhidmatan Pengarah Penama di Malaysia. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa pengarah penama kita tidak akan mempunyai apa-apa peranan dalam  kewangan, pengurusan atau kepentingan operasi dalam syarikat itu. Peranan utama pengarah penama adalah terhad kepada memenuhi keperluan berkanun bagi seorang pengarah pemastautin tempatan untuk syarikat Malaysia anda.

Q4: Adakah yuran perkhidmatan dan deposit keselamatan sama?

A4: Deposit keselamatan tidak patut dikelirukan dengan yuran perkhidmatan kami atau apa-apa fi lain. Ia adalah wang anda  buat sementara waktu untuk tempoh Perkhidmatan Penama Pengarah kami. Kami akan membayar kembali deposit keselamatan kepada anda sebaik sahaja selepas penamatan Penama kami Pengarah Service.

Q5: Mengapa anda memerlukan deposit keselamatan dan lain-lain ?

A5: Kami memahami yang kami ada pesaing yang tidak mengumpul deposit keselamatan, anda perlu sentiasa sedar bahawa mereka biasanya mengaturkan supaya kerja boleh dilakukan di luar syarikat mereka. Dalam jangka masa panjang, akan berlaku risiko yang berpotensi (eg Pengarah Penama berhenti menyediakan perkhidmatan dan tempat sukar untuk ditemui). Di 3E Accounting, kami menyediakan Pengarah Penama kami sendiri untuk menjamin keselamatan pelanggan-pelanggan kami. Selain itu, biasanya mengenakan bayaran yang lebih tinggi untuk yuran pengarah penama mereka dan yuran lain juga yang secara kolektif boleh menjadi lebih tinggi daripada deposit keselamatan yang kami tawarkan.

Kami memerlukan deposit keselamatan sebagai tanggungjawab agak membebankan bagi semua para pengarah, termasuk pengarah penama. Pengarah penama dikehendaki membayar untuk bayaran syarikat pembubaran dalam kes pelanggan asing tidak lagi dapat dihubungi. Penama kami Pengarah Perkhidmatan disediakan oleh profesional yang berwibawa dan boleh dipercayai kami. Untuk melindungi kepentingan pengarah penama, kami memerlukan deposit jaminan disimpan dengan kami selama tempoh perkhidmatan Penama Pengarah aktif.

Memilih antara calon-calon Malaysia tempatan atau tidak sebahagian besarnya bergantung kepada keperluan perniagaan anda. Jika tidak berhati-hati mengenai pelantikan itu, 4 komplikasi berikut mungkin timbul:

 • Semua pengarah dikehendaki untuk menandatangani dokumen syarikat untuk apa-apa perubahan yang  kecil, calon-calon nomini tidak hadir untuk menandatangani
 • Skor kredit Nomini dari masa ke masa tidak baik, ini akan memberi kesan kepada kesejahteraan syarikat
 • calon-calon tidak dapat dikesan akan membawa kesan kepada kewajipan mematuhi Jabatan Kerajaan yang berkaitan, yang akan menyebabkan penalti yang mahal dari RM 2000 dan seterusnya
 • Pertikaian kepada tuntutan kuasa dan saham syarikat

Q6: Mengapa anda perlu deposit keselamatan tambahan apabila Syarikat saya berdaftar CBP(GST) atau Pengambilan Pekerja Tempatan dan Asing?

A6: Kami perlu deposit keselamatan tambahan kerana terdapat lebih banyak tanggungjawab untuk pengarah penama apabila Syarikat CBP (GST) berdaftar atau Pengambilan Pekerja Tempatan dan Asing.

Perniagaan berdaftar GST dikehendaki membayar CBP (GST) satu bulan selepas akhir tempoh cukai (sama ada bulan atau suku tahunan pengisian) yang diliputi oleh penyata CBP(GST). Jika cukai itu tidak dibayar atau dibayar lewat, penalti akan dikenakan.

Majikan yang tidak membayar, dibayar kurang atau lewat dalam menyumbang kepada pekerja Kumpulan Wang Simpanan Pekerja – akaun KWSP boleh menghadapi hukuman yang lebih berat, termasuk  dipenjarakan.

Selain itu, Majikan perlu memenuhi tanggungjawab / kewajipan di bawah Akta Cukai Pendapatan seperti potongan cukai bulanan bagi pekerja-pekerja, pengisian berkaitan cukai majikan contohnya Borang E, pelepasan cukai bagi pekerja asing dan lain-lain boleh menghadapi hukuman yang lebih berat, termasuk dipenjarakan.

# Bagi syarikat dengan perolehan tahunan dijangka melebihi RM500,000 dan / atau berniat untuk mendaftar untuk GST Sukarela atau Wajib, tambahan deposit keselamatan RM10,000 diperlukan. Syarikat perlu mendaftar dengan GST jika pendapatan dijangka lebih daripada RM 500,000.

Q7: Adakah saya dibenarkan untuk menamatkan Perkhidmatan Pengarah Penama pada bila-bila masa?

A7: Ya, anda boleh menamatkan Perkhidmatan Pengarah Penama kami bila-bila masa dengan memberikan kami butiran mengenai seorang pengarah pemastautin tempatan sebagai alternatif. Kami akan melakukan kertas kerja yang diperlukan, memfailkan perubahan dengan pihak berkuasa dan segera membayar balik deposit keselamatan kembali kepada anda.

Q8: Bolehkah saya mendapatkan kuasa wakil dari pengarah penama?

A8: Kuasa wakil adalah dokumen undang-undang yang memberikan orang yang dilantik hak untuk mewakili syarikat dan bertindak bagi pihaknya. Dokumen itu menyenaraikan syarat-syarat pelantikan dan boleh membenarkan Peguam Negara untuk bertindak bagi syarikat itu tanpa memerlukan para pengarah.

Dalam kebanyakan kes, pengarah eksekutif (asing) boleh mewakili syarikat itu dan mengeluarkan surat kuasa wakil. Sekiranya pengarah penamaan yang meminta penerbitan surat kuasa wakil, kami akan perlukan sebab untuk memahami untuk berbuat demikian. Pengarah penama tidak boleh terlibat dalam operasi syarikat anda secara umum.

Apabila kuasa wakil dikeluarkan, para pengarah masih mengekalkan tanggungjawab. Oleh itu, pengarah penama perlu melakukan beberapa pemeriksaan sebelum pengeluaran kuasa wakil.

 • salinan pasport Peguam, bukti alamat kediaman asing dan salinan kad pengenalan, jika ada
 • Nombor telefon dan e-mel peguam
 • surat rujukan bank peribadi / penyata bank peribadi Peguam baru ini yang kurang daripada 2 bulan
 • surat rujukan Peguam dari majikan sedia ada
 • tujuan penerbitan kuasa wakil
 • Mengapa anda memerlukan kuasa wakil dari pengarah penama dan bukan dari pengarah eksekutif syarikat itu.

Kami mempunyai hak untuk menolak jika peguam yang dicadangkan tidak memenuhi keperluansyarat  kami.

Sila pastikan bahawa pengarah penama hanya akan memberi kuasa khas wakil (juga dikenali sebagai kuasa terhad peguam) jika dikehendaki oleh undang-undang. Kami perlu mengenakan bayaran tambahan dari RM 3000 untuk mengkaji semula kuasa wakil oleh peguam kami dan melakukan pemeriksaan terhadap Peguam tersebut.

Q9: Bolehkah pengarah penama membantu dalam permohonan lesen?

A9: Dasar Syarikat kami bahawa pengarah penama  tidak akan terlibat dalam perniagaan jika perniagaan anda diperlukan untuk memohon lesen, pengarah penama kami perlu meletak jawatan apabila anda sudah bersedia untuk meneruskan permohonan lesen. Kebanyakan permohonan lesen perlu ditandatangani dan diserahkan oleh  eksekutif peribadi yang utama / pengarah tempatan oleh itu anda perlu mempastikan orang itu (sama ada rakyat Malaysia , Malaysia PR, atau pemegang pas penggajian) bertindak untuk syarikat anda dan memohon lesen. Kebanyakan perniagaan tidak memerlukan lesen atau permit untuk beroperasi, terdapat segelintir yang melakukan demikian, kerana mereka dikawal selia oleh pihak berkuasa. Sebahagian daripada ini adalah sekolah swasta, agensi-agensi pelancongan, pengedar minuman keras, peminjam wang, bank, pusat penjagaan kanak-kanak.

Q10: Apakah terma-terma dan syarat-syarat yang melibatkan Perkhidmatan Pengarah Penama tempatan dari 3E Accounting?

A10: Kami akan menyediakan Perkhidmatan Pengarah Penama tempatan untuk syarikat anda, dengan syarat syarat berikut perlu dipenuhi:

 • Perkhidmatan ini ditawarkan bagi pematuhan berkanun sahaja. Pengarah penama tidak akan terlibat dalam apa-apa perkara atau pengurusan kewangan atau operasi syarikat itu.
 • Anda mesti melantik seorang atau lebih individu (seperti biasa, pemegang saham syarikat) untuk menjadi pengarah yang bertanggungjawab untuk menjalankan operasi syarikat. pengarah nomini kami tidak akan terlibat dalam operasi perniagaan anda.
 • Anda mesti memenuhi keperluan Kenali Pelanggan Anda (KYC) awal kami.
 • Laksanakan Pengarah Penama kami Perjanjian Tanggung Rugi.
 • Anda mesti melanggani perkhidmatan kesetiausahaan tahunan kami.
 • Anda mesti melanggani perkhidmatan perakaunan tahunan kami (iaitu penyusunan penyata kewangan, XBRL).
 • Anda mesti melanggani perkhidmatan pemfailan cukai tahunan kami.
 • Anda mesti melanggani ulasan GST / SST kami & perkhidmatan pengisian.
 • Anda mesti melanggani perkhidmatan alamat berdaftar kami.
 • Anda mesti melanggani perkhidmatan gaji jika mengambil perkhidmatan mana-mana kakitangan di Malaysia.
 • Anda mesti mengarahkan penyata bank Syarikat untuk pejabat pengarah penama kami untuk semakan bulanan.
 • Anda dibenarkan untuk mengekalkan satu Akaun Bank Malaysia sahaja dalam Syarikat. Untuk membuka akaun bank kedua, ia tertakluk kepada kelulusan pengarah nomini kami dengan sebab yang sah diberikan
 • Pembukaan akaun bank asing di luar negara adalah tertakluk kepada kelulusan 3E Accounting, jika anda mengamalkan perkhidmatan pengarah nomini kami
 • Penyata kewangan tahunan yang telah diaudit syarikat mesti dihabiskan dan dikeluarkan dalam tempoh enam bulan dari akhir tahun kewangan syarikat.
 • Syarikat yang bertindak sebagai Pengarah Penama perlu menjadi solven sebelum

pelantikan kami dan syarikat akan kekal solven pada sepanjang tempoh kami pelantikan

Sila ambil perhatian bahawa syarat-syarat di atas adalah tidak lengkap kerana faktor-faktor lain boleh diambil kira.

Kami juga akan memerlukan deposit keselamatan yang akan dikembalikan untuk menyediakan anda dengan Perkhidmatan Pengarah Penama. Perkhidmatan ini boleh ditamatkan bila-bila masa atas permintaan anda. Anda, bagaimanapun, mesti melantik pengarah pemastautin baru Malaysia untuk memenuhi keperluan berkanun.

Q11: Apakah maklumat yang diperlukan untuk orang asing yang gemar untuk menggunakan khidmat pengarah nomini kepada penubuhan syarikat di Malaysia?

A11: Untuk orang asing yang menggunakan perkhidmatan pengarah nomini kami, 3E boleh meminta maklumat tambahan (jika perlu) para pengarah dan pemegang saham asing seperti berikut untuk pembentukan syarikat Malaysia:

 • Pengarah-pengarah, iaitu Pemegang Saham Dan pemilik berfaedah serta surat rujukan bank peribadi (lihat surat rujukan contoh bank ) / penyata bank peribadi baru-baru ini yang kurang daripada 2 bulan
 • Untuk yang bekerja sendiri, sila berikan maklumat mengenai Pengarah , iaitu Pemegang Saham dan pemilik berfaedah Syarikat semasa / syarikat (iaitu laman web syarikat, brosur syarikat, perakuan pemerbadanan, profil perniagaan, penyata bank syarikat, penyata kewangan terkini)
 • Jika Pengarah , Pemegang saham Dan pemilik berfaedah bekerja, sila berikan maklumat mengenai pekerjaan semasa mereka (surat pengesahan atau testimonial daripada majikan semasa anda atau kontrak pekerjaan anda; dan notis terkini taksiran cukai pendapatan peribadi)
 • Sila berikan anggaran perolehan tahunan daripada Syarikat Malaysia. Sila berikan pecahan anggaran hasil yang dijana daripada Malaysia dan Luar Negara.
 • Adakah operasi perniagaan berpangkalan di Malaysia. Jika tidak, adakah anda memerlukan akaun bank Malaysia. Jika ya, sila berikan sebabnya.
 • Apakah tujuan penubuhan Syarikat di Malaysia (contohnya menjalankan perniagaan / pegangan pelaburan / apa-apa tujuan lain)
 • Adakah anda menambil mana-mana kakitangan tempatan di Malaysia selepas Syarikat ditubuhkan?

Maklumat tambahan yang diperlukan untuk pelanggan yang Terlibat sebagai  Ejen untuk bertindak bagi pihak mereka

 • Maklumat Ejen (nama, telefon, e-mel, dan lain-lain)
 • Salinan pasport, bukti alamat kediaman asing dan kad pengenalan Ejen
 • Ejen daripada dokumen-dokumen pendaftaran yang mengandungi Sijil pendaftaran Syarikat, dan Sijil penyandang atau dokumen yang bersamaan (Klik Sijil penyandang untuk memuat turun sampel), jika ada
 • salinan surat kuasa yang pelanggan telah melantik ejen untuk bertindak bagi pihaknya

Ini usaha yang wajar dan sangat penting kerana ia juga berfungsi sebagai saringan awal untuk mengurangkan risiko permohonan akaun bank ditolak kemudian. Sila ambil perhatian penilaian usaha yang wajar adalah hampir sama dengan bank dan kami telah bekerja rapat dengan bank untuk memahami kesulitan dalam membuka akaun bank bagi syarikat-syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh orang asing. Dengan penilaian wajar, kami dengan bangganya boleh mengatakan bahawa pelanggan kami mempunyai  profil yang baik. Oleh itu, anda akan dilindungi daripada risiko pengarah penama kami (yang juga bertindak untuk pelanggan lain dalam 3E Accounting) diheret ke dalam komplikasi / masalah timbul dengan pelanggan kami. Pendek kata, ia akan menjadi lebih mudah untuk membuka akaun bank selepas syarikat anda didaftarkan dan yakin bahawa kami telah membantu ramai orang asing membuka akaun bank untuk syarikat swasta di Malaysia.

Q12. Boleh pengarah penama membantu untuk membuka akaun saudagar (merchant)?

A12: Untuk akaun bank saudagar(merchant)  yang membolehkan perniagaan anda menerima bayaran kad kredit dan kad debit ke dalam akaun semasa anda, dan menerima dana secara langsung melalui laman web anda, pengarah penama kami tidak akan dapat membantu dengan apa-apa permohonan pembukaan akaun. Ini kerana ia biasanya akan memerlukan pengarah penama untuk menandatangani, mengaku dan memberi jaminan tertentu sebelum akaun boleh dibuka. Sebagai pengarah penama tidak akan berada dalam kedudukan yang sesuai untuk menandatangani, mengaku dan memberikan jaminan bagi pihak syarikat itu, pengarah penama tidak akan membantu dengan pembukaan akaun itu.

Walau bagaimanapun, perniagaan anda boleh mempertimbangkan untuk memohon untuk akaun pembayaran lain (seperti paypal, dan lain-lain) yang boleh dilakukan tanpa sebarang penglibatan oleh pengarah penama kami (tertakluk kepada kelulusan paypal).