This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Perkhidmatan Setiausaha korporat di Malaysia

 
Perkhidmatan Setiausaha Syarikat

Kepentingan Setiausaha Syarikat telah meningkat dengan ketara sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Setiausaha syarikat selalunya tidak tergolong dengan pihak “pengurusan” atau ahli Lembaga pengarah. Di Malaysia, semua syarikat yang didaftarkan dan ditubuhkan di Malaysia dikehendaki mempunyai sekurang-kurangnya seorang Setiausaha Syarikat dan beliau semestinya pemastautin tetap Malaysia dan merupakan ahli mana-mana badan profesional yang ditetapkan atau dilesenkan oleh SSM. Setiausaha Korporat bertanggungjawab ke atas pentadbiran syarikat yang cekap, memastikan integriti rangka kerja pentadbiran, memastikan syarikat patuh kepada segala keperluan statutori dan peraturan, serta melaksanakan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Pengarah.
 

Perkhidmatan Setiausaha Syarikat

Adakalanya, posisi setiausaha syarikat itu disalah anggap hanya setakat pemelihara dan pemerfail dokumentasi, namun sebenarnya setiausaha syarikat adalah penting untuk pendedahan maklumat yang telus kepada pemegang saham, pelabur, dan badan-badan kawal selia dan pematuhan yang berkesan mengikut undang undang sedia ada. Menurut Akta Syarikat 1965 Seksyen 139A Profesional berikut boleh dilantik sebagai Setiausaha Syarikat:

  • Akauntan Bertauliah (Beliau mestilah berdaftar dengan Institute Akauntan Malaysia (MIA) )
  • Setiausaha Bertauliah (Beliau mestilah berdaftar dengan Institut Setiausaha dan Pentadbir Malaysia (MAICSA) )
  • Setiausaha Berlesen (Beliau mestilah dilesenkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk menjadi setiausaha syarikat)
  • Peguam (Beliau mestilah berdaftar dengan Majlis Peguam Malaysia atau yang setaraf dengannya)

Di 3E Accounting, perkhidmatan kami mematuhi Akta Syarikat Malaysia, 1965 dan kami dapat memberikan perkhidmatan yang responsif dengan etika profesionalisma yang paling ketat kepada semua pelanggan kami.

 

Perkhidmatan Pembubaran Syarikat

Sekiranya anda tidak mahu meneruskan perniagaan atau syarikat anda di Malaysia dan anda ingin membubarkan sebuah syarikat, anda mempunyai dua pilihan:

  • Pembatalan nama syarikat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
  • Penggulungan Syarikat Sdn Bhd Secara Sukarela

 
Pembatalan nama syarikat adalah cara termurah untuk menutup sebuah Syarikat Sdn Bhd. Dengan berbuat demikian, anda boleh berhenti membayar yuran setiausaha syarikat, yuran audit, dan yuran cukai perkhidmatan setiap tahun. Anda perlu membuat permohonan kepada SSM sekiranya anda mahu membatalkan syarikat anda. Para Pengarah kemudiannya layak memohon kepada Mahkamah untuk memulakan semula perniagaan mereka dalam masa 15 tahun selepas [nama] syarikat mereka telah dibatalkan.

 

Carian Laporan Kredit Perniagaan

Skor kredit perniagaan yang sihat adalah penting untuk menentukan status kewangan Syarikat. Sama seperti skor kredit peribadi, skor kredit perniagaan juga dipanggil kredit perdagangan di mana ia menilai kebarangkalian perniagaan akan membayar hutang hutangnya. Skor kredit perniagaan anda boleh menjejaskan jumlah kredit yang anda terima atau menjejaskan kadar faedah yang akan dikenakan kepada anda. Risiko industri dan saiz perniagaan juga akan dipertimbangkan apabila mengira skor perniagaan. Tambahan pula, nilai kredit perniagaan yang baik boleh mengukuhkan proses tawar-menawar [untuk meningkatkan nilai perniagaan anda] dalam konteks jual beli perniagaan kerana kredit perniagaan syarikat anda akan dipindahkan ke tangan pemilik baharu.

 

Pembubaran Syarikat di Malaysia

Sekiranya syarikat anda tidak dapat beroperasi disebabkan persaingan atau tidak mampu menghadapi situasi pasaran semasa, ia tidak mungkin akan dapat membayar balik hutang yang belum selesai. Keadaan sedemikian akan membawa kepada pembubaran sebuah syarikat. Pembubaran atau “penggulungan” adalah suatu proses yang mana suatu kewujudan syarikat telah berakhir. Dalam proses pembubaran, sama ada pemegang saham atau mahkamah akan melantik pelikuidasi untuk mewakili kepentingan semua pemiutang. Pelikuidasi akan menyelia pengumpulan aset syarikat, membayar balik semua liabiliti dan mengagihkan sebarang sisa dana yang ada dikalangan pemegang saham. Pembubaran akan menlenyapkan semua hutang yang terkumpul. Terdapat dua jenis likuidasi iaitu secara sukarela (oleh resolusi pemegang saham) atau diwajibkan (oleh perintah mahkamah). Selain itu, likuidasi juga dikategorikan mengikut sama ada syarikat itu adalah solven atau tidak solven.

 

Sijil Penubuhan Syarikat Malaysia

Sijil ini memainkan peranan membuktikan kewujudan entiti perniagaan yang sah beroperasi di Malaysia. SSM mengeluarkan satu salinan (atau salinan yang disahkan) bahawa syarikat tersebut telah diperbadankan secara sah di bawah Akta Syarikat Malaysia.  

Pengeluaran Sijil ini adalah sebahagian daripada prosedur penubuhan syarikat di Malaysia. Sijil Pemerbadanan akan dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) apabila prosedur pemerbadanan telah dipatuhi dengan penyerahan Dokumen Pendaftaran yang lengkap.

 

Profil Syarikat SSM Malaysia

Profil syarikat di Malaysia digunakan untuk mendapatkan laporan kredit semua perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) seperti Akta Pendaftaran Perniagaan 2016.

Maklumat mengenai syarikat yang telah diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016 juga boleh didapati melalui profil syarikat di Malaysia. Perniagaan yang mungkin telah didaftarkan di bawah nama peribadi atau nama pemiliknya termasuk Perkongsian dan Pemilikan Tunggal, manakala syarikat-syarikat yang terhad oleh modal saham diperbadankan sebagai Syarikat Swasta (Sendirian Berhad atau Sdn Bhd) atau Syarikat Awam (Berhad atau Bhd).