This post is also available in: English 简体中文 (Chinese (Simplified))

Perkhidmatan Percukaian di Malaysia

Taxation Services in MalaysiaSeperti kebanyakan negara lain, Malaysia mempunyai sistem cukai dan merupakan negara yang menyambut baik percukaian. Tahun cukai berjalan mengikut tahun kalendar, bermula pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Disember. Semua pulangan cukai mesti dilengkapkan dan dikembalikan sebelum 30 April tahun berikutnya. Selain cukai pendapatan peribadi, terdapat pelbagai jenis cukai di Malaysia, iaitu cukai korporat, cukai harta, cukai penggunaan, dan cukai jalan.

 

Khidmat Pematuhan & Perancangan Cukai Korporat

Cukai adalah salah satu elemen perniagaan yang tidak dapat dielakkan. Oleh itu, kesan pengendalian isu cukai yang tidak wajar atau tidak mencukupi boleh memudaratkan dan mungkin menyekat pembangunan sebuah syarikat. Selalunya, pematuhan cukai korporat melibatkan banyak masa, usaha, dan kos pengurusan. Di 3E Accounting, kami menyediakan perkhidmatan pematuhan cukai khusus untuk memenuhi keperluan perniagaan anda, sama ada kajian bebas pematuhan cukai, nasihat teknikal tertentu atau perkhidmatan pematuhan cukai yang sepenuhnya, yang akan membolehkan anda memberi tumpuan lebih kepada teras perniagaan.

 

Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST)

Diperkenalkan pada April 2015, GST (Cukai Barang & Perkhidmatan) adalah cukai nilai tambah (VAT) di Malaysia. GST pada kadar 6% telah dilaksanakan di Malaysia untuk menggantikan cukai penggunaan yang merangkumi cukai jualan dan cukai perkhidmatan (SST). Ia dikenakan ke atas pembekalan barangan dan perkhidmatan di setiap peringkat rantaian bekalan dari pembekal sehingga tahap jualan runcit. Selain itu, GST dijangka akan meningkatkan pematuhan cukai dan pastinya lebih mudah untuk ditadbir disebabkan kaedah pemantauan sendiri.

 

Permohonan Sijil Pemastautin Malaysia / Certificate of Residence (COR)”

Di Malaysia, Sijil Pemastautin (COR) adalah dokumen rasmi yang dikeluarkan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) untuk mengesahkan bahawa pembayar cukai bermastautin di Malaysia untuk tujuan percukaian. Pengeluaran COR adalah untuk membolehkan pembayar cukai [iaitu pemastautin bercukai di Malaysia] mendapat faedah dari Perjanjian Dwi Penaksiran (DTA), untuk mengelakkan daripada dicukai dua kali ganda ke atas pendapatan yang sama oleh negara-negara yang terlibat perjanjian. Tempoh sah COR adalah 12 bulan dari tarikh pengeluaran dan permohonan COR perlu dibuat apabila COR semasa telah tamat tempoh, atau apabila terdapat permintaan yang dibuat oleh klien dari negara yang terlibat dalam perjanjian.

 

Cukai Pendapatan Persendirian

Cukai pendapatan adalah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan kewangan yang dijana oleh individu atau semua entiti dalam bidang kuasa mereka. Setiap perniagaan dan individu di Malaysia mesti memfailkan pulangan mereka setiap tahun untuk menentukan sama ada mereka berhutang sebarang cukai atau layak untuk sebarang bayaran balik cukai. Dalam kata lain, anda boleh memfailkan pulangan anda setiap tahun jika pendapatan anda diperoleh atau dijana di Malaysia. Di samping itu, cukai pendapatan merupakan salah satu sumber utama dana yang digunakan oleh kerajaan untuk menyokong aktiviti kewangannya serta untuk memberi perkhidmatan kepada orang ramai.

 

Perkhidmatan Cukai Pegangan di Malaysia

Seperti kebanyakan negara lain, Malaysia mengenakan cukai pegangan ke atas pembayaran tertentu kepada bukan pemastautin. Cukai pegangan adalah amaun yang mewakili bahagian cukai pendapatan penerima bukan pemastautin, yang dipegang oleh pembayar di Malaysia, dan ia dibayar secara langsung kepada LHDN Malaysia. Dalam erti kata lain, cukai pegangan adalah mekanisme untuk mengutip cukai pendapatan daripada kumpulan bukan pemastautin tertentu di Malaysia. Cukai pegangan akan dikenakan ke atas pembayaran tertentu seperti royalti, faedah, pembayaran kontrak, dan ‘kelas pendapatan khas’ yang dibuat kepada bukan pemastautin.

 

E-Stamping

Di Malaysia, duti setem adalah cukai yang dikenakan ke atas dokumen atau instrumen bertulis yang dinyatakan dalam Jadual Pertama Akta Duti Setem 1949. Dokumen atau instrumen mestilah dicap dalam tempoh 30 hari dari pelaksanaannya jika dilaksanakan di Malaysia. Sekiranya instrumen itu dilaksanakan di luar Malaysia, ia mesti dicap dalam masa 30 hari selepas ia diterima terlebih dahulu di Malaysia. e-Stamping adalah aplikasi berasaskan komputer dan merupakan cara selamat untuk membayar duti setem bukan kehakiman (non-judicial) kepada kerajaan. Ia menyediakan kemudahan menyetem dokumen dengan cara yang mudah.

 

Permohonan Penyelesaian Cukai di Malaysia

Seperti namanya, Surat Penyelesaian Cukai (SPC) adalah sijil atau surat dari LHDNM yang menunjukkan kewajiban cukai oleh pembayar cukai. Di Malaysia, seseorang pembayar cukai perlu memohon Surat Penyelesaian Cukai jika dia bersara, meninggalkan pekerjaan pada akhir kontrak, meletakkan jawatan, ditamatkan dari pekerjaannya atau meninggalkan Malaysia selama tempoh melebihi tiga bulan. Gaji akan dikeluarkan setelah menerima Surat Penyelesaian Cukai dari LHDNM. Di samping itu, apabila pembayar cukai meninggal dunia, keluarga terdekat mereka perlu memohon Surat Penyelesaian Cukai. Surat Penyelesaian Cukai dikenakan kepada rakyat Malaysia dan ekspatriat atau pekerja asing.

 

Siasatan Cukai

Seperti namanya, sisatan cukai adalah kaedah penguatkuasaan yang dijalankan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) untuk memastikan ketepatan pemfailan cukai. Tujuan siasatan cukai adalah untuk menyiasat pembayar cukai yang disyaki terlibat dalam penipuan, penipuan disengajakan atau kecuaian dalam melaporkan pendapatan mereka. Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri, melalui Akta Cukai Pendapatan 1967, mempunyai kuasa untuk meletakkan pembayar cukai di bawah “Siasatan” dan “Audit Cukai”. Kesalahan cukai seperti ketidakpatuhan dan pengelakan cukai akan dikenakan di bawah Akta Cukai Pendapatan.

 

Harga Pindahan di Malaysia

Harga pindahan adalah perihal pengaturan harga antara syarikat yang berlaku bagi pemindahan barangan, perkhidmatan dan tidak ketara antara orang yang terlibat. Harga pemindahan sepatutnya tidak berbeza dengan harga pasaran semasa yang akan dipaparkan dalam urus niaga antara individu bebas yang terlibat.

 

Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) di Malaysia

Di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018 (yang berkuatkuasa pada 1 Sep 2018), Cukai Perkhidmatan adalah cukai penggunaan yang dikenakan ke atas perkhidmatan bercukai di mana kadar cukai perkhidmatan berada pada 6%.

 

Percukaian

Ia adalah satu peringkat pentadbiran yang dikenakan sekali oleh pembekal perkhidmatan dan tidak akan ada mekanisme input atau pengecualian yang tersedia untuk cukai perkhidmatan. Sebaliknya, Cukai Jualan baru masing-masing berjumlah 0%, 5%, atau 10%.