This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) di Malaysia

Suruhanjaya Syarikat Malaysia, disingkat SSM adalah badan berkanun yang diberi kuasa untuk mengawal selia dan mengawasi hal ehwal korporat dan perniagaan di Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 2002 di bawah Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001, SSM mengambil alih fungsi Pendaftar Syarikat dan Pendaftaran Perniagaan.

 

Rangka Kerja Perundangan SSM

SSM beroperasi di bawah akta dan peraturan yang disenaraikan seperti di bawah:

1. Akta-akta

  • Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 (Akta 614);
  • Akta Syarikat 1965 (Akta 125);
  • Akta Pendaftaran Perniagaan 2016 (Akta 197);
  • Akta Syarikat Amanah 1949 (Akta 100);
  • Akta Dana Kootu (Larangan) 1971 (Akta 28);
  • Akta A1299 SYARIKAT (PINDAAN) AKTA 2007

2. Peraturan

  • Peraturan Syarikat 1966;
  • Peraturan Pendaftaran Perniagaan 1957.

 

Peranan dan Fungsi SSM

Sebagai pihak berkuasa utama untuk penambahbaikan tadbir urus korporat di Malaysia, SSM berfungsi sebagai agensi untuk mempromosikan pematuhan pendaftaran perniagaan dan perundangan korporat melalui aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan, mengendalikan pemerbadanan syarikat dan pendaftaran perniagaan serta menyediakan maklumat syarikat dan perniagaan kepada orang awam.

 

Produk dan Perkhidmatan SSM

SSM mengambil tanggungjawab untuk menggabungkan syarikat dan mendaftarkan perniagaan di Malaysia dengan produk dan perkhidmatannya yang tersedia kepada orang ramai. Bertujuan untuk memudahkan proses penggabungan di Malaysia dan mengurangkan kos pematuhan dengan undang-undang korporat Malaysia, SSM memulakan semakan semula Akta Syarikat 1965 pada tahun 2003.

Berikut adalah perkhidmatan dan produk SSM.

 

1. Garis Panduan

a) Pendaftaran perniagaan – Bagi mereka yang ingin menggabungkan syarikat mereka dan memulakan perniagaan di Malaysia, SSM adalah tempat yang menyediakan garis panduan komprehensif tentang setiap sudut dan celah bagi penggabungan syarikat dan pendaftaran perniagaan. 

b) Selain daripada garis panduan pendaftaran perniagaan, pemohon boleh mendapatkan garis panduan untuk Permohonan Lesen Juruaudit serta garis panduan bagi Pendaftaran Syarikat Audit dari SSM.  

 

2. Pemerbadanan syarikat dan pendaftaran perniagaan

SSM adalah pusat penubuhan syarikat sehenti di Malaysia. Sekarang, di bawah perkhidmatan SSM yang lebih baik, anda boleh mendaftarkan perniagaan anda dan memperbadankan syarikat anda dengan mudah tanpa banyak kerenah.

Berikut adalah langkah-langkah bagaimana SSM membantu dalam pemerbadanan syarikat dan pendaftaran perniagaan.

a) Menggabungkan syarikat anda.
b) Mencari dan membeli maklumat syarikat dan perniagaan.
c) Mencari maklumat semasa dan tepat berhubung entiti perniagaan dan maklumat syarikat.

Secara umumnya, SSM adalah agensi kerajaan yang mengawal dan mengawasi urusan korporat dan perniagaan di Malaysia. Sekiranya anda ingin memulakan perniagaan di Malaysia, sila pastikan anda membaca artikel ini sebelum meneruskan prosedur pendaftaran perniagaan dan syarikat dengan SSM.