This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) – Jabatan Cukai Pendapatan

Pada 1hb Mac 1996, Jabatan Hasil Dalam Negeri Malaysia telah ditukar nama kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) yang dikenali pada masa kini. LHDNM di Malaysia adalah salah satu agensi utama yang bertanggungjawab mengutip hasil untuk Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan, yang lebih dikenali dengan singkatan MOF, adalah badan pentadbiran yang bertanggungjawab untuk semua perbelanjaan kerajaan dan penjanaan pendapatan. MOF bertanggungjawab untuk membangunkan dasar ekonomi dan menyediakan belanjawan persekutuan setiap tahun untuk Malaysia.

LHDNM, selaras dengan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995, adalah sebuah agensi yang ditubuhkan untuk diberi lebih banyak autonomi di negara ini, terutamanya dalam hal ehwal pengurusan kewangan dan kakitangan. LHDNM juga bertanggungjawab untuk memperbaiki kualiti dan keberkesanan pentadbiran cukai di Malaysia. Peranan dan tanggungjawab utama LHDNM boleh disimpulkan sebagai bertanggungjawab ke atas keseluruhan pentadbiran cukai langsung yang berlaku di bawah akta berikut:

 • Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967
 • Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976
 • Akta Cukai Pendapatan 1967
 • Akta Promosi Pelaburan 1986
 • Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan pada tahun 1990
 • Akta Setem 1949

Sebagai lembaga, LHDNM mempunyai beberapa tugas yang perlu mereka laksanakan. Secara ringkasnya, LHDNM bertanggungjawab untuk fungsi dan tugas berikut:

 • LHDNM bertanggungjawab untuk bertindak sebagai ejen untuk kerajaan dan dikehendaki menyediakan beberapa perkhidmatan termasuk pentadbiran, penilaian, penguatkuasaan dan pengutipan pembayaran cukai. Cukai yang perlu dikutip oleh agensi termasuk cukai pendapatan, cukai pendapatan petroleum, duti setem, cukai keuntungan harta tanah, duti harta tanah dan cukai lain yang boleh dipersetujui oleh kerajaan lembaga.
 • LHDNM bertanggungjawab untuk mengambil bahagian bagi perkara yang berkaitan dengan cukai, sama ada di dalam atau di luar Malaysia.
 • LHDNM dikehendaki memberi nasihat kepada kerajaan mengenai sebarang perkara yang berkaitan dengan pencukaian, sebagai kehendak tambahan untuk berhubung dengan kementerian dan badan berkanun yang sepadan.
 • Sebahagian tanggungjawab LHDNM adalah untuk melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepada lembaga oleh sebarang perundangan bertulis.
 • LHDNM juga dikehendaki bertindak sebagai ejen kutipan bagi sebarang perbadanan yang terlibat berhubung dengan pemulihan pinjaman yang perlu dibayar balik.