This page is also available in: enEnglish (English)

Tuntutan Pulang Balik Kredit Cukai Input GST

Istilah “Kredit Cukai Input (ITC)” adalah salah satu ciri, atau mekanisme Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST). Kredit cukai input diperkenalkan untuk membantu menghapuskan “cost cascading effect” rejim cukai pra-GST. Dalam erti kata lain, tidak ada kesan cascading kos di bawah rejim GST kerana kebanyakan cukai digabungkan menjadi cukai tunggal, atau disederhanakan oleh kredit cukai input.

 

Apakah Kredit Cukai Input?

Makna Kredit Cukai Input (ITC) dapat difahami dengan mudah apabila kita mengambil kata ‘input’ dan ‘kredit cukai’. Input adalah bahan atau perkhidmatan yang dihasilkan oleh pengeluar atau “avail” untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang merupakan output.

Cukai input ialah cukai yang dibayar oleh pengilang semasa membeli bahan mentah atau perkhidmatan. Sebaliknya, cukai yang dikutip atas penjualan produk [atau perkhidmatan] dipanggil cukai output. Kredit cukai bermaksud cukai yang dapat dikurangkan pengeluar sementara membayar cukai ke atas pengeluaran. Oleh itu, ITC bermaksud bahawa apabila pengeluar membayar cukai ke atas outputnya, dia boleh memotong atau mengambil kredit untuk cukai yang dibayar sebelum membeli input. Memandangkan GST dikenakan ke atas kedua-dua barangan dan perkhidmatan, kredit input boleh digunakan untuk kedua-dua barangan dan perkhidmatan.

Ringkasnya, ITC adalah Cukai Barang & Perkhidmatan yang dibayar atau kena bayar oleh orang berdaftar berhubung pembelian atau perbelanjaan yang dilakukan untuk aktiviti perniagaan.

 

Siapa yang berhak untuk Tuntutan Kredit Input di bawah GST?

Di Malaysia, seseorang layak menuntut bayaran balik cukai input jika dia membuat pembekalan bercukai dan memenuhi kriteria seperti berikut:

  • cukai input telah ditanggung;
  • Cukai input dibenarkan;
  • dia adalah orang yang boleh dikenakan cukai (contohnya seseorang yang bertanggungjawab atau didaftarkan)
  • gMakanan atau perkhidmatan yang diperolehi dalam perihal atau penerusan perniagaan; dan
  • Makanan atau perkhidmatan yang dibuat di Malaysia atau sebarang pembekalan yang dibuat di luar Malaysia, yang akan menjadi pembekalan bercukai jika dibuat di Malaysia.

 

Bagaimana membuat tuntutan kredit input di bawah GST?

  • Dia mesti mempunyai invois cukai (pembelian) atau nota debit yang dikeluarkan oleh peniaga berdaftar. Sila ambil perhatian bahawa kredit akan tersedia terhadap invois cukai setelah menerima lot terakhir atau ansuran jika barang diterima dalam lot/ansuran.
  • Dia sepatutnya telah menerima barangan (atau perkhidmatan). Sila ambil perhatian bahawa kredit tersebut akan ditambah kepada liabiliti cukai keluarannya bersama-sama dengan faedah jika penerima tidak membayar nilai perkhidmatan atau cukai ke atasnya dalam tempoh 3 bulan dari terbitan invois (dan dia telah menggunakan kredit input berdasarkan invois).
  • Cukai yang dikenakan ke atas pembelian telah didepositkan (atau dibayar) kepada kerajaan oleh pembekal secara tunai atau melalui tuntutan kredit input.
  • Pembekal telah memfailkan penyata GST. Sila ambil perhatian bahawa kredit input hanya dibenarkan jika pembekal telah mendepositkan cukai yang dipungut.

Dalam erti kata lain, semua pembekal anda mestilah mematuhi GST jika anda menuntut kredit input ke atas pembelian