This page is also available in: enEnglish (English) zh-hans简体中文 (Chinese (Simplified))

Penghantaran Borang Pulangan Tahunan kepada SSM Malaysia

 

Apakah Pulangan Tahunan?

Secara amnya, pulangan tahunan memberikan gambaran asas tentang sesebuah syarikat. Secara terperinci, pulangan tahunan merangkumi maklumat berikut:

  • Alamat pejabat berdaftar
  • Alamat pejabat perniagaan
  • Alamat pejabat cawangan (sekiranya ada)
  • Aktiviti-aktivi perniagaan prinsipal
  • Jumlah modal berdaftar yang dibenarkan
  • Jumlah modal berbayar
  • Tanggungan-tanggungan berdaftar dengan SSM (iaitu aset syarikat yang dicagarkan)
  • Pengarah-Pengarah Syarikat
  • Setiausaha Syarikat Dilantik
  • Pemegang-Pemegang Saham

 

Mengapa Pulangan Tahunan Perlu Dihantar?

Penghantaran Pulangan Tahunan sesebuah syarikat adalah diwajibkan dan merupakan keperluan undang-undang paling utama yang ditetapkan oleh SSM.

Bilakah Penghantaran Pulangan Tahunan Perlu Dilakukan?

Menurut Akta Syarikat 2016 yang baharu yang berkuatkuasa mulai bulan Januari 2017, syarikat-syarikat diwajibkan menghantar Pulangan Tahunan tidak lewat dari 30 hari dari tarikh ulangtahun atau aniversari Pemerbadanan Syarikat.

Syarikat-syarikat dengan aniversari pemerbadanan pada Januari 2017, bagaimanapun, tidak diwajibkan menghantar Pulangan Tahunan pada 2017 kerana Akta Syarikat 2016 masih belum berkuatkuasa. Maka, penghantaran pertama Pulangan Tahunan syarikat-syarikat terbabit selari dengan Akta baharu itu hanya dibuat dalam tahun 2018.

Adakah Penalti Dikenakan Sekiranya Pulangan Tahunan Gagal Dilaporkan?

Oleh kerana memfailkan Penyata Tahunan merupakan keperluan undang-undang yang paling utama, kegagalan berbuat demikian adalah kesalahan dan jika disabitkan, syarikat dan pengarahnya akan dikenakan penalti di bawah seksyen 165 dan 169, Akta Syarikat 1965.

Sekiranya anda ragu-ragu dengan prosedur bagaimana melaporkan Pulangan Tahunan, terus sahaja menghubungi kami bagi mendapatkan bantuan!