This page is also available in: enEnglish (English)

Potongan Gaji Statutori Di Malaysia

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Potongan gaji adalah wajib di bawah Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1991:

Kumpulan Umur 60 tahun ke bawah
Majikan a)  Gaji bulanan RM5,000 ke bawah – Kadar minima 13% daripada gaji bulanan pekerja
b) Gaji bulanan melebihi RM 5,000 – Kadar minima 12% dari gaji bulanan pekerja
Pekerja Kadar minima 11% daripada gaji bulanan pekerja @
[Jadual Ketiga (Bahagian A) Akta KWSP 1991]
Kumpulan Umur 60 – 75 tahun dan ke bawah
Majikan a) Gaji minima RM 5,000 ke bawah – Kadar minima 6.5% dari gaji bulanan pekerja
b) Gaji bulanan melebihi RM 5,000 – Kadar minima 6% dari gaji bulanan pekerja
Pekerja Kadar minima 5.5% dari gaji bulanan pekerja @
[Jadual Ketiga (Bahagian C) Akta KWSP 1991]

@ Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) menjelaskan bahawa pengurangan kadar potongan statutori bagi pekerja daripada 11% kepada 8% adalah bagi pekerja di bawah umur 60 tahun sementara pengurangan daripada 5.5% kepada 4% adalah bagi pekerja berusia melebihi 60 tahun, bermula pendapatan/gaji bulan Mac 2016 sehingga Disember 2017.

Pengurangan kadar potongan ini melibatkan 2 kategori pekerja:

a) Ahli / pekerja di bawah usia 60 tahun
Pengurangan kadar potongan dari 11% kepada 8% tertakluk kepada amaun pendapatan/gaji seperti dijelaskan dalam Bahagian A dan Bahagian B Perintah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan bagi Jadual Ketiga) 2016, Akta KWSP 1991.

b) Ahli/pekerja melebihi usia 60 tahun

Pengurangan kadar potongan dari 5.5% kepada 4% tertakluk kepada amaun pendapatan/gaji seperti dijelaskan dalam Bahagian C dan Bahagian D Perintah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan bagi Jadual Ketiga) 2016, Akta KWSP 1991.

Kadar potongan bagi majikan, bagaimanapun, kekal pada kadar semasa.

Kadar potongan bagi majikan dan pekerja berkuatkuasa 1 Mac 2016 boleh dirujuk dalam Jadual Ketiga, Akta KWSP 1991 (klik bagi memuat turun). Majikan perlu merujuk kepada jadual bagi pembayaran potongan.

Pekerja Asing dan Ekspatriat

Semua pekerja asing dan ekspatriat serta majikan mereka dikecualikan dairpada potongan wajib. Mereka, bagaimanapun, boleh memilih untuk membuat potongan dan kadar terpakai adalah seperti di bawah:

Kumpulan Umur 60 tahun ke bawah
Majikan RM5.00 setiap pekerja setiap bulan
Pekerja 11% dari pendapatan bulanan pekerja
[Jadual Ketiga (Bahagian B) Akta KWSP 1991]
Kumpulan Umur 60- 75 tahun ke bawah
Majikan RM5.00 (US$1.56) setiap pekerja setiap bulan
Pekerja 5.5% daripada pendapatan bulanan pekerja
[Jadual Ketiga (Bahagian D) Akta KWSP 1991]

Sumber: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja – www.kwsp.gov.my

Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO/SOCSO)

Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) mengenakan dua jenis skim keselamatan sosial bagi pekerja berpendapatan tidak melebihi RM4,000 sebulan (Pindaan efektif bermula 1 Jun 2016). Sebaik dilindungi, pekerja kekal dilindungi tanpa mengambil kira gaji mereka. Bagaimanapun, sumbangan maksima adalah berdasarkan gaji pada kadar RM4,000 sebulan (Pindaan berkuatkuasa 1 Jun 2016).

Terdapat dua skim yang ditadbir Akta PERKESO yang merangkumi:

  1. Skim Kecederaan Pekerja yang memberi perlindungan insuran sosial bagi kecederaan di tempat kerja, penyakit berkaitan pekerjaan dan kecederaan akibat perjalanan ke dan pulang dari tempat kerja.
  2. Skim Pencen Ilat memberi perlindungan 24 jam bagi pencen ilat yang disebabkan sebarang punca dan tidak semestinya berkaitan persekitaran kerja.

Di bawah skim-skim pekerja yang diterangkan, pekerja berhak mendapat rawatan kesihatan; faedah kehilangan upaya sementara dan kekal; elaun kehadiran berterusan; faedah tanggungan dan pencen waris yang hidup; pengebumian; rehabilitasi; faedah pendidikan dan pencen ilat.

Skim Kecederaan Pekerja dibiayai sepenuhnya oleh majikan dengan sumbangan pada kadar 1.25% sementara Pencen Ilat dibiayai dengan sumbangan pada kadar 1% yang dikongsi secara saksama oleh majikan dan pekerja. Kadar sumbangan ini ditetapkan pada pendapatan tidak dinilai RM4,000. Sumbangan adalah mandatori menurut undang-undang.

Semua pekerja Malaysia termasuk pemastautin tetap yang telah berkhidmat dengan majikan secara perkhidmatan kontrak atau perantis adalah tertakluk di bawah Akta PERKESO.

Kategori-kategori pekerja dikecualikan perlindungan PERKESO termasuk:

  • Pekerja Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri (kecuali pekerja yang diambil sebagai pekerja sementara dan kontrak yang tertakluk di bawah Akta bermula 1 Jun 2013)
  • Pembantu Domestik
  • Bekerja Sendiri
  • Isteri pemilik tunggal atau pekongsi
  • Pekerja Asing (sejak 1 April 1993)

Sumber: Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) – www.perkeso.gov.my

Dana Pembangunan Sumber Manusia (HRDF)

Dana Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) beroperasi berdasarkan sistem levi/geran. Majikan yang membayar levi Dana Pembangunan Sumber Manusia layak mendapatkan geran latihan daripada HRDF sebagai pengurangan atau subsidi kos latihan bagi pekerja Malaysia mereka.

Syarikat daripada sektor Pengilangan, Perlombongan dan Kuari tertakluk kepada Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001 adalah seperti di bawah:

Kategori Majikan Kadar Sumbangan Levi
Majikan dengan 50 Pekerja Malaysia dan ke atas 1% dari pendapatan bulanan pekerja
Majikan dengan 10 ke 49 pekerja Malaysia dengan modal berbayar RM2.5 juta ke atas 1% dari pendapatan bulanan pekerja
Majikan dengan 10 ke 49 pekerja Malaysia dengan modal berbayar kurang dari RM2.5 juta diberi pilihan mendaftar dengan HRDF 0.5% dari pendapatan bulanan pekerja

*Bermula 1 Jun 2014, perlindungan di bawah Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001 telah dilanjutkan merangkumi sub-sektor Sektor Perlombongan dan Kuari termasuk syarikat dengan aktiviti perniagaan pengeluaran petroleum dan gas serta kuari bebatuan.

Sumber: Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) – www.hrdf.com.my

KEPERLUAN & LARANGAN Umum berhubung potongan KWSP/PERKESO/HRDF serta penghantaran Potongan Cukai Bulanan (PCB)

  • Perlu dibayar pada 15 haribulan dalam bulan berikutnya atau sehari selepasnya jika ia jatuh pada hujung minggu atau Cuti Umum.
  • Dinasihatkan mengambil kira tempoh untuk pembayaran cek. Jika tidak, pembayaran seterusnya selepas tarikh akhir bagi pembayaran dibuat akan tertakluk kepada penalti pembayaran lewat.

Pautan Pantas

SRingkasan Undang-Undang Pekerjaan di Malaysia
Pengambilan Ekspatriat di Malaysia
Ringkasan Proses Imigresen
Keperluan Modal Berbayar Syarikat bagi Pengambilan Ekspatriat
Keperluan Memohon Pas Pekerja Ekspatriat
Kelulusan Dperlukan dari Agensi / Badan Pengawalselia bagi Permohonan Pas Pekerja
Senarai Jawatan Tidak Boleh Diisi Ekspatriat