This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

PKS di Malaysia

Seperti kebanyakan negara lain, PKS (perusahaan kecil dan sederhana) adalah salah satu tonggak utama yang menyokong pembangunan ekonomi Malaysia. Malah, Malaysia telah mengisytiharkan bahawa tahun ini, 2017, sebagai Tahun Promosi Permulaan dan PKS seiring dengan peranan dan sumbangan penting PKS kepada pertumbuhan dan pasaran buruh negara.

 

Sumbangan Besar PKS untuk Ekonomi Malaysia

Sejak beberapa dekad yang lalu, ekonomi Malaysia telah mengatasi rakan-rakannya melalui transformasi yang besar yang berasaskan daripada pertanian kepada industri. Fakta ini adalah satu kenyataan yang tidak dapat dinafikan bahawa PKS telah menjadi teras ekonomi Malaysia dan mereka pastinya merupakan pemacu utama pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kini, ekonomi Malaysia merangkumi hampir 97% daripada PKS di mana mereka menyumbang hampir 36% daripada KDNK negara, lebih daripada 50% daripada pekerjaan negara, dan sekitar 18% daripada eksport Malaysia. Kerajaan Malaysia mensasarkan untuk meningkatkan sumbangan PKS kepada KDNK sebanyak 41%, dan bahagian eksport negara dari PKS sebanyak 23% menjelang 2020.

 

Definisi Baru bagi PKS

Sebahagian besar pertumbuhan PKS yang kukuh di Malaysia boleh dikaitkan dengan definisi baru untuk PKS, yang mempunyai satu kesan terhadap pertumbuhan dan promosi PKS di negara ini. Takrif baru PKS di Malaysia yang merangkumi semua sektor, iaitu perkhidmatan, pengilangan, pertanian, pembinaan dan perlombongan & kuari, telah disahkan pada Mesyuarat NSDC ke-14 pada bulan Julai 2013.

Sebelum permulaan garis panduan baru, PKS di Malaysia ditakrifkan dengan parameter seperti berikut:

a) Sektor perkilangan: Perolehan jualan kurang daripada RM25 juta ATAU bilangan pekerja sepenuh masa kurang daripada 150.

b) Sektor Pertanian dan Perkhidmatan Utama (termasuk ICT): Perolehan jualan tidak melebihi RM5 juta ATAU bilangan pekerja sepenuh masa di bawah 50 orang.

 

Di bawah definisi baru, perolehan jualan dan jumlah pekerja adalah dua parameter yang digunakan dalam menentukan definisi PKS dengan asas “ATAU”:

a) Sektor perkilangan: Firma dengan perolehan jualan kurang daripada RM50 juta ATAU bilangan pekerja sepenuh masa di bawah 200 orang.

b) Perkhidmatan dan sektor lain: Firma dengan perolehan jualan tidak melebihi RM20 juta ATAU kurang dari 75 orang pekerja.

Selain daripada garis panduan yang telah disemak semula, kerajaan Malaysia telah berusaha untuk menangani kerenah, memupuk inovasi di kalangan PKS, menyediakan bantuan kewangan, membantu pemilik perniagaan dengan latihan pengurusan, serta memperbaiki infrastruktur kepada potensi pertumbuhan yang belum dimanfaatkan oleh PKS di pasaran dalam negeri dan antarabangsa.