This page is also available in: enEnglish (English)

Lesen-Lesen Perniagaan di Malaysia

Sebelum sesuatu perniagaan dapat beroperasi secara sah, perniagaan-perniagaan perlulah mematuhi beberapa bentuk perlesenan, yang boleh merangkumi lesen am, lesen khusus industri / sektor atau lesen khusus aktiviti. Lesen perniagaan dikehendaki oleh perundangan dan ditadbir oleh pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Lesen perniagaan termasuk pendaftaran, kelulusan, lesen dan permit. Keperluan pematuhan berbeza mengikut industri, aktiviti perniagaan dan lokasi.

Lesen perniagaan boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan logik yang berbeza, iaitu:

 • Lesen-Lesen Am
 • Lesen Khusus Industri / Sektor
 • Lesen Khusus Aktiviti

 

Lesen-Lesen Am

Lesen-Lesen Am merangkumi lesen yang diperlukan dan akan terpakai apabila pelabur memutuskan untuk memulakan perniagaan di Malaysia.

Senarai Lesen Am, yang terpakai kepada sebarang perniagaan termasuklah:

 • Pendaftaran Syarikat
 • Pendaftaran Cukai Pendapatan Syarikat dan Pekerja
 • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
 • PERKESO
 • Dana Pembangunan Sumber Manusia
 • Lesen Premis Perniagaan dan Lesen Papan Tanda
  • Perniagaan di Malaysia perlu memohon lesen premis perniagaan dan lesen papan tanda dari Pihak Berkuasa Negeri masing-masing. Keperluan bagi permohonan ini mungkin berbeza mengikut Pihak Berkuasa Tempatan masing-masing.

 

Lesen Khusus Industri / Sektor

Lesen Khusus Industri / Sektor adalah lesen untuk bagi industri atau sektor khusus yang diperincikan oleh Kerajaan. Ini termasuklah dasar-dasar yang dikawal perkembangan sesuatu industri atau sektor khusus sejajar dengan perkembangan dasar kerajaan.

Contoh Lesen Khusus Sektor/Industri adalah seperti berikut:

 • Lesen berkaitan Sektor Pembuatan
  • Sesebuah syarikat dengan modal berbayar/dana pemegang saham tidak melebihi 5 juta atau tenaga pekerja tidak melebihi 75 orang dikecualikan dari kelulusan lesen pembuatan. Pemohon perlu mengemukakan salinan borang ICA 10 berserta satu salinan dokumen-dokumen berikut:– Memorandum dan Artikel Persatuan
   – Sijil Pemerbadanan (Borang 9)
   – Alamat Berdaftar (Borang 44). Bagi maklumat lanjut, sila kunjungi laman sesawang MIDA di http://www.mida.gov.my
 • Lesen berkaitan Perniagaan Borong, Runcit
  • Lesen yang selalunya diperlukan syarikat milik asing adalah Lesen Perniagaan Borong, Runcit. Lesen ini terpakai bagi mana-mana Penyertaan Asing (dengan ekuiti asing pada kadar 51% ke atas) di dalam Perkhidmatan Dagangan Distributif Malaysia termasuk pemborong, peruncit, pengamal francais, peniaga jualan langsung, pembekal yang menyalur barangan ke pasaran domestik dan agen komisyen atau wakil-wakil lain termasuk syarikat-syarikat dagangan antarabangsa. Lesen ini diperlukan semua sektor perniagaan di atas sebelum permohonan permit pekerjaan profesional dapat dibuat. Bagi perniagaan borong, runcit, keperluan modal berbayar minima adalah RM1 juta dengan syarikat berskala penuh iaitu termasuk premis perniagaan disokong dengan perjanjian sewaan yang sah, talian telefon dan lain-lain. Sila rujuk portal rasmi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) bagi maklumat lanjut berkaitan lesen Peniagaan Borong, Runcit ini
 • Lesen-Lesen berkaitan Sektor Telekomunikasi
 • Lesen-Lesen berkaitan Sektor Penyiaran
 • Lesen-Lesen berkaitan Sektor Eksplorasi Petroleum
  • Sebelum memulakan Perniagaan di Malaysia, syarikat yang berhasrat melakukan eksplorasi dan membangunkan rizab petroleum dan gas di Malaysia diperlukan menandatangani perjanjian perkongsian pengeluaran dengan syarikat petroleum Malaysia iaitu Petronas. Bagi maklumat lanjut, sila kunjungi laman sesawang Petronas di alamat www.petronas.com.my
 • Lesen-Lesen berkaitan Pembinaan
  • • Semua syarikat yang terlibat di bidang Bangunan dan Pembinaan perlu mendapatkan lesen dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan atau Construction Industry Development Board (CIDB) sebelum diperbadankan di Malaysia dan sebelum menjalankan aktiviti berkaitan pembinaan di negara tersebut. Bagi maklumat lanjut, kunjungilah laman sesawang CIDB di www.cidb.gov.my
 • Lesen-Lesen berkaitan Sektor Perbankan
  • Di bawah Akta Perbankan dan Institusi Kewangan 1989, Bank Negara Malaysia memberi lesen dan mengawal selia perniagaan seperti perbankan, pembrokeran wang, rumah diskaun, peruntukan kredit dan kewangan, perbankan saudagar, pengambilan deposit dan beberapa perniagaan kewangan lain. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang Bank Negara www.bnm.gov.my.

 

Lesen Khusus Aktiviti

Lesen-Lesen Khusus Aktiviti adalah lesen yang mengawal selia aktiviti tertentu dan mungkin terpakai bagi sesuatu atau lebih Industri atau Sektor. Kategori lesen ini memerlukan pelabur mematuhi panduan tertentu bagi melindungi kepentingan warganegara, pekerjaan, keselamatan pekerja, persekitaran dan masyarakat umum.

Contoh-contoh Lesen Aktiviti Khusus termasuklah:

 • Sijil Kelayakan untuk Mesin Bertauliah
 • Kelulusan Jawatan Ekspatriat
 • Kelulusan memasang/memindah/mengubah Peralatan Kawalan Pencemaran Udara (penapis beg dan cerobong)
 • Kelulusan Pelan Bangunan
 • Lesen Cukai Jualan

Maklumat di atas adalah panduan umum ke arah memulakan langkah-langkah, keputusan dan perancangan bagi perniagaan yang dihasratkan pelabur-pelabur berpotensi dan pemilik-pemilik perniagaan.

Mahu ketahui apakah lesen anda? Panduan Senarai Semak

 

Pautan Pantas

Khidmat Pemerbadanan
Panduan Pendaftaran Syarikat di Malaysia
Soal Jawab Pemerbadanan