This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) di Malaysia

Kementerian Kewangan (MoF) telah mengumumkan bahawa Cukai Jualan dan Perkhidmatan atau Sales and Service Tax (SST) yang ditadbir oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia (RMCD) akan dikuatkuasakan di Malaysia bermula 1 September 2018.

Langkah pemansuhan Cukai Barang dan Perkhidmatan atau GST pada kadar 6% telah membuka laluan untuk SST 2.0 diperkenalkan semula, yang akan dikuatkuasakan pada 1 September 2018. Sebelum GST pada kadar 6% (yang diperkenalkan pada 2015), Malaysia melaksana Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST). Ditadbir di bawah Akta Cukai Jualan 2018 dan Akta Cukai Perkhidmatan 2018, Cukai Jualan merupakan cukai persekutuan yang dikenakan ke atas penggunaan pelbagai barangan secara meluas sementara Cukai Perkhidmatan pula dikenakan ke atas pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu. Kawasan bebas cukai yang ditetapkan termasuklah Pulau Langkawi, Pulau Tioman dan Pulau Labuan yang terkecuali daripada Cukai Perkhidmatan. Halaman ini bakal membantu anda memahami apa itu SST dan bagaimana ia memberi kesan kepada kita.

Sales and Service Tax

Lihat imej besar

Peralihan dari GST ke SST

Apabila Akta GST 2014 dimansuhkan, anda secara automatik tidak lagi menjadi orang berdaftar CBP. Anda tidak perlu memohon pembatalan pendaftaran. Walau bagaimanapun, anda dikehendaki menghantar penyertaan GST terakhir dalam masa 120 hari dari tarikh Akta dimansuhkan (pada 28 Disember 2018).

Selepas 1 September 2018, audit Custom untuk tujuan penutupan GST akan dijalankan ke atas entiti berdaftar GST.

Syarikat-syarikat perlu mengisytiharkan pulangan SST (SST-01) setiap 2 bulan (bi-bulanan) mengikut tempoh bercukai. SST hendaklah dikemukakan tidak lewat dari hari terakhir bulan berikutnya selepas tempoh bercukai berakhir.

Penyedia Pengilang / Perkhidmatan yang Orang Berdaftar GST yang telah dikenalpasti dan memenuhi kriteria yang diperlukan akan didaftarkan secara automatik sebagai Pengeluar Berdaftar di bawah Cukai Jualan / Penyedia Perkhidmatan Berdaftar di bawah Cukai Perkhidmatan. Pembekal Pengilang / Perkhidmatan Berdaftar perlu mengenakan cukai mulai 1 September 2018.

Orang berdaftar GST yang memenuhi kriteria yang diperlukan untuk didaftarkan tetapi tidak didaftarkan pada 1 September 2018 perlu memohon pendaftaran melalui sistem MySST dalam tempoh 30 hari dari tarikh permulaan.

Pendaftaran adalah auto meluluskan dalam masa 24 jam untuk pendaftar GST. Sekiranya proses pengesahan diperlukan, ia akan mengambil masa pemprosesan lebih lama.

Anda boleh memuat turun panduan industri SST di Laman Web Custom untuk maklumat lanjut.

Cukai Perkhidmatan 2018

Cukai Perkhidmatan Malaysia adalah satu bentuk cukai tidak langsung yang dikenakan ke atas mana-mana peruntukan perkhidmatan yang boleh dikenakan cukai yang dibuat dalam kursus atau penerusan mana-mana perniagaan oleh orang yang kena cukai di Malaysia. Cukai perkhidmatan tidak dikenakan ke atas perkhidmatan yang diimport dan perkhidmatan yang dieksport.

* kemaskini * Untuk memastikan bahawa pembekal perkhidmatan tempatan kami tidak merugikan pesaing luar negara, Cukai Perkhidmatan dikenakan ke atas perkhidmatan yang dikenakan cukai yang diimport ke Malaysia. Pengenaan Cukai Perkhidmatan ke atas perkhidmatan yang diimport akan dilaksanakan dalam 2 fasa, perkhidmatan yang diimport oleh perniagaan Malaysia mulai 1 Januari 2019 sementara perkhidmatan yang diimport oleh pengguna Malaysia dari 1 Januari 2020.

Secara umum, pembekal perkhidmatan boleh didaftarkan di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018 apabila nilai perkhidmatan bercukai disediakan untuk tempoh 12 bulan yang melebihi had RM500,000. Ambang pendaftaran SST adalah RM1,500,000 untuk Pengendali restoran, bar, snek-bar, kantin, rumah kopi atau mana-mana tempat yang menyediakan makanan dan minuman (makan-dalam atau mengambil-pergi, tidak termasuk kantin dalam pertunangan pendidikan atau dikendalikan oleh institusi atau badan yang berpengalaman), Katerer dan pengendali pengadilan makanan.

Rujuk ke Jadual Ambang Cukai Perkhidmatan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kadar Cukai Perkhidmatan ditetapkan pada kadar 6%. Kadar cukai tertentu sebanyak RM25 dikenakan atas pengeluaran kad utama atau kad tambahan dan setiap tahun berikutnya atau sebahagian daripadanya.

Perkhidmatan kena cukai berikut adalah tertakluk kepada cukai perkhidmatan:

 • Hotel (termasuk rumah penginapan, pangsapuri servis, homestay, penginapan, rumah rehat, rumah tumpangan)
 • Insurans dan Takaful
 • Perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman (termasuk restoran, kafe, katering, pengambilan makanan, trak makanan, kedai runcit, penjaja dan lain-lain)
 • Kelab (termasuk kelab malam, kelab persendirian, kelab golf)
 • Permainan (termasuk Kasino, peluang permainan, cabutan bertuah, mesin permainan, loteri, pertaruhan)
 • Telekomunikasi
 • Pay-TV
 • Agen penyemakan
 • Undang-undang
 • Perakaunan
 • Ukur
 • Seni bina
 • Penilai
 • Kejuruteraan
 • Agensi pekerjaan
 • Keselamatan
 • Perkhidmatan pengurusan
 • Tempat letak kenderaan
 • Perkhidmatan kenderaan bermotor atau pembaikan
 • Kurier
 • Sewa dan memandu kereta
 • Mengiklankan
 • Penerbangan domestik kecuali Perkhidmatan Luar Bandar
 • Kad kredit atau kad caj
 • Perkhidmatan IT
 • Elektrik

Walau bagaimanapun, cukai perkhidmatan tidak boleh dikenakan ke atas mana-mana perkhidmatan yang tidak ada dalam senarai perkhidmatan yang dikenakan cukai.

Asas Perakaunan untuk Cukai Perkhidmatan

Syarikat hendaklah menyediakan pulangan SST mereka dalam bentuk pembayaran untuk tujuan Cukai Perkhidmatan. Cukai Perkhidmatan yang diperlukan untuk diambil kira pada masa pembayaran diterima atau pada hari selepas tempoh dua belas bulan apabila apa-apa keseluruhan atau sebahagian daripada pembayaran tidak diterima dari tarikh invois untuk perkhidmatan yang dikenakan cukai yang diberikan.

Syarikat yang menyediakan perkhidmatan bercukai mesti mengeluarkan invois yang mengandungi butir-butir yang ditetapkan. Invois boleh di hardcopy atau elektronik, Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. Apa-apa nota kredit dan nota debit yang dikeluarkan hendaklah membuat penyesuaian dalam penyata SST.

Hutang lapuk boleh dituntut oleh orang berdaftar atau Berhenti untuk menjadi orang berdaftar. Hutang lapuk boleh dituntut selepas 6 bulan hingga 6 tahun dari tarikh cukai perkhidmatan dibayar dan tertakluk kepada syarat dan kepuasan DG. Untuk hutang lapuk yang diperolehi daripada penghutang selepas hutang lapuk yang dituntut dan menerima bayaran balik perkhidmatan, orang berdaftar harus membayar balik pengembalian cukai perkhidmatan kepada DG dalam kembalinya.

Perniagaan mesti menyimpan rekodnya di Malaysia selama 7 tahun. Ia tertakluk kepada kelulusan DG untuk penyimpanan rekod di luar negara. Rekod tersebut boleh disimpan dalam softcopy atau hardcopy.

Contoh Invois untuk Cukai Perkhidmatan

Sample Invoice for Service Tax

Cukai Jualan 2018

Cukai Jualan yang merupakan cukai berperingkat tunggal dikenakan pada peringkat pengimportan dan pengeluaran. Di Malaysia, adalah menjadi keperluan mandatori bagi semua pengeluar barangan boleh kena cukai bagi mendapatkan lesen di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Kerajaan mengutip Cukai Jualan di peringkat pengeluar sahaja dan elemen cukai jualan yang tertanam dalam harga yang dibayar oleh pengguna.

Syarikat (Pengeluar atau Subkontraktor) dengan nilai jualan barang-barang kena cukai melebihi RM500,000 untuk tempoh 12 bulan boleh didaftarkan di bawah Akta Cukai Jualan 2018.

Barangan yang tidak dikecualikan melalui Cadangan Cukai Jualan (Barang Yang Dikecualikan Daripada Cukai Jualan) Perintah akan dikenakan cukai jualan pada pelbagai kadar (5% hingga 10%) yang ditetapkan. Cukai jualan untuk petroleum dikenakan pada kadar tertentu yang berbeza dari barangan cukai lain.

Rujuk kepada tajuk Cadangan Kadar Cukai Jualan untuk Berbagai Barang untuk maklumat lanjut.

Kegiatan pengilangan berikut telah dikecualikan daripada pendaftaran SST:

 • Menjahit
 • Penginstalan barang-barang ke dalam bangunan
 • Jeweler, optik

Asas Perakaunan untuk Cukai Jualan

Syarikat-syarikat akan menyediakan pulangan SST mereka secara akruan untuk tujuan Cukai Jualan. Cukai jualan perlu diambilkira pada masa barang-barang itu dijual, dilupuskan atau digunakan dahulu.

Syarikat-syarikat yang menjual barang-barang kena cukai mesti mengeluarkan invois yang mengandungi butir-butir yang ditetapkan. Invois boleh di hardcopy atau elektronik, Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. Apa-apa nota kredit dan nota debit yang dikeluarkan hendaklah membuat penyesuaian dalam penyata SST.

Hutang lapuk boleh dituntut oleh pengeluar berdaftar atau orang yang berhenti menjadi pengilang berdaftar. Perniagaan itu hendaklah menuntut dalam tempoh 6 tahun dari tarikh barang-barang kena cukai dijual dan tertakluk kepada syarat dan kepuasan DG. Untuk hutang lapuk yang diperolehi daripada penghutang selepas hutang lapuk yang dituntut dan menerima bayaran balik jualan cukai, pengilang berdaftar mesti membayar balik bayaran balik cukai jualan kepada DG dalam penyertaannya.

Perniagaan mesti menyimpan rekodnya di Malaysia selama 7 tahun. Ia tertakluk kepada kelulusan DG untuk penyimpanan rekod di luar negara. Rekod tersebut boleh disimpan dalam softcopy atau hardcopy.

Tinjauan Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) di Malaysia

Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST): Baik atau Buruk?

Kerajaan akan memperkenalkan semula Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) untuk menggantikan sistem cukai sedia ada. Walaupun ramai orang mempunyai pandangan berbeza terhadap keputusan kerajaan, adalah penting bagi kita untuk memahami perbezaan antara kedua-dua sistem cukai ini dan kesannya.

Kedua-dua SST dan GST adalah cukai penggunaan. SST adalah cukai penggunaan satu peringkat manakala GST adalah cukai penggunaan pelbagai peringkat ke atas barangan dan perkhidmatan yang dikenakan di setiap peringkat rantaian bekalan. Kadar SST berada pada 10% (untuk cukai jualan) dan 6% (untuk cukai perkhidmatan) yang dikenakan ke atas pengeluaran dan perkhidmatan akhir sahaja. Di bawah rejim cukai SST, senarai serta pengecualian barangan bercukai adalah lebih sedikit berbanding rejim GST yang digunakan.

Tidak seperti SST, GST pada kadar 6% dikenakan sama rata pada setiap peringkat rantaian bekalan dari pembekal, pengeluar, pemborong dan kepada peruncit. Senarai serta pengecualian barangan bercukai adalah lebih luas yang bermaksud bahawa semua barang dan perkhidmatan adalah tertakluk kepada GST melainkan barangan yang dikecualikan termasuklah barang keperluan, perkhidmatan penjagaan kesihatan dan pengangkutan awam.

 

Butiran Utama:

 1. SST dikenakan ke atas pengguna akhir manakala GST dibayar semua syarikat.
 2. SST dibayar apabila barangan digunakan sementara GST dibayar untuk setiap transaksi antara syarikat sebelum ia sampai ke tangan pengguna akhir.
 3. Cukai Jualan hanya akan dikenakan di peringkat pengeluar atau pengguna, manakala Cukai Perkhidmatan akan dikenakan ke atas pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai.
 4. GST berada pada kadar tetap 6% sementara kadar SST berbeza-beza antara 5-10% sehingga kadar tertentu.
 5. GST merangkumi semua barang dan perkhidmatan sementara cukai jualan hanya mencakupi pengeluar dan cukai perkhidmatan hanya mencakupi perkhidmatan tertentu seperti contoh perkhidmatan profesional.

Blog Berkaitan dan Berita mengenai SST di Malaysia

 • Blog mengenai SST di Malaysia – Click Here
 • Berita Terkini mengenai SST Malaysia – Click Here

Dimaklumkan

Melanggan Senarai Mel kami bagi Berita Terkini berhubung SST Malaysia – Cukai Jualan dan Perkhidmatan 2018 dengan mengetik butang “subscribe ” di bawah.