This page is also available in: enEnglish (English)

Ringkasan Proses Imigresen bagi Permohonan Pas Penggajian di Malaysia

Summary of Immigration Process - Malay

Quick Links

Keperluan Visa di Malaysia
Keperluan Pas-Pas di Malaysia
Penggajian Pegawai Dagang/Ekspatriat di Malaysia
Ringkasan Proses Imigresen
Keperluan Modal Berbayar Syarikat bagi Pengambilan Ekspatriat
Keperluan bagi Memohon Pas Penggajian Ekspatriat
Kelulusan Diperlukan dari Agensi/Badan Pengawalselia bagi Permohonan Pas Penggajjian
Senarai Jawatan Tidak Boleh Diisi Pegawai Dagang/Ekspatriat