This page is also available in: enEnglish (English)

Sistem Insuran Penggajian (EIS) Pendaftaran Akaun dalam Penggajian

 

Sistem Insuran Penggajian (EIS) adalah satu rangkaian keselamatan sosial di Malaysia yang diuruskan oleh PERKESO (Pertubuhan Keselamatan Sosial). PERKESO merupakan agensi kerajaan Malaysia yang ditubuhkan untuk memberi perlindungan keselamatan sosial untuk pekerja Malaysia di bawah 1969 Akta Keselamatan Sosial. SOCSO juga dikenali sebagai PERKESO (Pertubuhan Keselamatan Sosial). 

EIS telah ditubuhkan untuk membantu pekerja-pekerja yang telah kehilangan pekerjaan dengan menyediakan mereka dengan bantuan kewangan, carian pekerjaan, kaunseling kerjaya dan perkhidmatan sokongan dengan  kesesuaian pekerjaan. EIS memerlukan sumbangan daripada kedua-dua majikan dan pekerja dan akan berkuat kuasa mulai Januari 2018.

 

Bagaimana EIS Berfungsi

 

Semua majikan di sektor swasta yang mempunyai satu atau lebih pekerja yang berdaftar di bawah syarikat mereka perlu mendaftar dan menyumbang ke arah skim EIS baru. 

Majikan baru yang tidak berdaftar PERKESO akan dikehendaki untuk melengkapkan Borang SIP 1 (borang pendaftaran majikan) dan Borang SIP 2 (borang pendaftaran majikan). 

Majikan sedia ada yang telah berdaftar PERKESO akan dikehendaki melengkapkan SIP 1A dan 2A SIP Borang, yang adalah berbentuk pemberitahuan kedua-dua boring notifikasi pekerja.

Borang SIP boleh diambil dari laman web PERKESO disini https://www.perkeso.gov.my/index.php/en/employment-insurance-system-eis  

Semua pekerja di sektor swasta yang berumur di antara 18 dan 60 tahun akan lama dikehendaki menyumbang kepada skim EIS juga, kecuali mereka jatuh ke dalam kategori pekerja-pekerja berikut:

  • Pekerja yang berada di atas usia 57 dan tiada mempunyai caruman dibayar sebelum mencapai umur 57.
  • Pekerja yang bekerja sendiri
  • Penjawat Awam
  • Pembantu Rumah
  • Pekerja pihak berkuasa tempatan
  • Pekerja Badan Berkanun
  • Pekerja yang merupakan anggota perkhidmatan awam Persekutuan dan Negeri.

Kadar sumbangan SIP akan menjadi purata 0.4% daripada gaji bulanan pekerja. Majikan akan dikehendaki membayar 0.2%, dan pekerja menyumbang 0.2% yang lain. Sumbangan kepada dana ini akan dihadkan pada tahap gaji sebanyak RM4,000 sebulan.

Penghantaran SIP mesti  dihantar sebelum 15 haribulan setiap bulan, dan sumbangan hendaklah dihantar secara berasingan daripada sumbangan PERKESO yang normal.