This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Kredit Cukai Input Disekat GST di Malaysia

Cukai input ditakrifkan sebagai GST yang ditanggung bagi mana-mana pembelian atau pengambilalihan barangan dan perkhidmatan oleh orang yang kena cukai untuk membuat pembekalan bercukai dalam urusan atau penerusan perniagaan. Di bawah kategori GST, perniagaan dibenarkan menuntut GST yang ditanggung atas pembelian kebanyakan barangan dan perkhidmatan.

 

Apakah Kredit Cukai Input Disekat GST?

Kredit Cukai Input Disekat, bagaimanapun, bermaksud kredit cukai input yang tidak boleh dituntut perniagaan.

Senarai “Tiada Kredit Cukai Input”:

i. Pembekalan ataupengimportan kereta penumpang (termasuk pajakan kereta penumpang)

“Kereta Penumpang” ditakrifkan sebagai motokar yang biasanya digunakan di jalan awam yang dibina atau disesuaikan untuk pengangkutan tidak lebih daripada sembilan penumpang termasuk pemandu dan berat yang tidak melebihi tiga ribu kilogram.

ii. Yuran Langganan Kelab (bagi tujuan rekreasi dan sukan)

“Yuran Langganan Kelab” bermaksud sebarang yuran bersekutu, yuran langganan, yuran keahlian, yuran pemindahan atau pertimbangan lain yang dikenakan oleh mana-mana kelab, persatuan, masyarakat atau organisasi yang ditubuhkan terutamanya untuk tujuan rekreasi atau sukan

iii. Premium insuran Perubatan dan Kemalangan peribadi

iv. Perbelanjaan perubatan (seperti kerusi roda)

v. Faedah keluarga bagi pekerja

vi. Perbelanjaan hiburan kecuali untuk pekerja dan pelanggan sedia ada

 

Mengapa Kredit Cukai Input Disekat GST diperkenalkan?

Kita dapat melihat bahawa GST yang ditanggung menjadi perbelanjaan kepada perniagaan sambil memperoleh barangan dan perkhidmatan itu tetapi tiada kredit yang tersedia berkenaan cukai. Oleh itu, perbelanjaan disekat berdasarkan sebab-sebab berikut:

i. Untuk mengelakkan beban pentadbiran [mengawal penggunaan sebenar barangan dan perkhidmatan tersebut] ini boleh digunakan dengan mudah untuk perniagaan dwi atau tujuan peribadi kerana sifatnya.

ii. Untuk mengurangkan risiko fraud; and

 

Apakah Pengecualiannya?

i. Hiburan bagi pekerja

Hiburan pekerja atau pelanggan sedia ada tidak disekat (tetapi anda mesti mempunyai invois cukai yang sah untuk tuntutan). Sila ambil perhatian bahawa hiburan yang ditanggung bagi bakal pelanggan, pembekal, rakan niaga disekat daripada tuntutan kredit.

ii. Premium Insuran Hayat

Sebabnya mudah – insurans hayat adalah pembekalan dikecualikan, oleh itu pembekal tidak akan mengenakan GST dan tidak ada alasan bagi pembayar untuk menuntut apa-apa kredit berkenaan dengannya.