This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Kelulusan yang Diperlukan Untuk Permohonan Pas Pekerjaan di Malaysia

Kelulusan daripada Agensi Kelulusan

Syarikat-syarikat yang dikawal oleh Agensi Pengesahan perlu mengemukakan surat kelulusan untuk setiap permohonan Pas Pekerjaan (Kategori I, II dan III) dari Agensi Pengesahan yang berkaitan. Sila rujuk di bawah untuk senarai rujukan* agensi kelulusan.

 1. Kementerian Dalam Negeri (KDN)
 2. 2. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) untuk sektor pemprosesan dan perkhidmatan yang berkaitan.
 • • Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDeC) untuk sektor teknologi maklumat, khususnya syarikat yang telah dianugerahkan Status Koridor Raya Multimedia (MSC).
 1. Bank Negara Malaysia (BNM) untuk sektor kewangan, insurans dan perbankan.
 2. Suruhanjaya Sekuriti (SC) untuk keselamatan dan pasaran niaga hadapan.
 3. Lembaga Pembangunan Wilayah Iskandar (IRDA) untuk syarikat-syarikat tertentu yang beroperasi di Iskandar Malaysia
 • Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) bagi syarikat-syarikat tertentu yang beroperasi di Wilayah Ekonomi Pantai Timur
 • Talent Corporation Malaysia Berhad (TalentCorp) untuk majikan utama yang khusus di bawah sektor Bahagian Ekonomi Utama Negara (NKEA)
 1. Pusat Inovasi & Kreativiti Global Malaysia (MaGIC) untuk program yang diluluskan di bawah bidang kuasanya
 2. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) untuk jawatan berkontrak kerajaan
 3. Jawatankuasa Pegawai Dagang (EC) bagi jawatan Pegawai Dagang dalam sektor-sektor lain selain daripada sektor-sektor yang tersenarai di atas.

*Harap maklum bahawa senarai di bawah tidak lengkap dan mungkin tertakluk kepada perubahan.

Perakuan daripada Badan Pengawalseliaan

Syarikat-syarikat dalam sektor di bawah bidang kuasa Badan Pengawalseliaan yang tertentu dikehendaki mengemukakan surat sokongan untuk setiap permohonan Pas Pekerjaan (Kategori I, II dan III) dari Badan Pengawalseliaan yang berkaitan. Sila rujuk di bawah untuk senarai rujukan* bagi Badan Pengawalseliaan.

BIL BADAN KAWAL SELIA BIDANG
1 Kementerian Pendidikan Pendidikan
2 Kementerian Kesihatan (Perubatan Tradisional & Sampingan) Penjagaan kesihatan
3 Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Pelancongan
4 • Institut Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan
• Majlis Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan
• Persatuan yang Berkaitan
Sukan
5 Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Pertanian
6 Perbadanan Bioteknologi Malaysia Bioteknologi
7 Jabatan Penerbangan Awam, Kementerian Pengangkutan Penerbangan
8 Jabatan Mineral dan Geosains, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Perlombongan
9 Unit PUSPAL, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Hiburan & Persembahan
10 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) Pembinaan
11 Persatuan Ekuestrian Malaysia Ekuestrian

* Harap maklum bahawa senarai di bawah tidak lengkap dan mungkin tertakluk kepada perubahan.

Sektor tidak terkawal

Permohonan Pas Pekerjaan (Kategori I, II dan III) dari syarikat-syarikat dalam sektor yang tidak terkawal (tidak termasuk dalam bidang kuasa sebarang Agensi Kelulusan atau Badan Pengawalseliaan) akan dinilai oleh Jawatankuasa Pegawai Dagang. Walau bagaimanapun, sebarang syarikat yang berhasrat untuk memohon Pas Pekerjaan (Kategori III) perlu mendapatkan kelulusan dari Kementerian Dalam Negeri (KDN) terlebih dahulu, bagi mendapatkan pengecualian untuk keperluan gaji minimum RM5,000 sebelum mengemukakan permohonan untuk Pas Pekerjaan (Kategori III).

 

Pautan Pantas

Keperluan Visa di Malaysia
Keperluan Pas di Malaysia
Penggajian Pegawai Dagang di Malaysia
Ringkasan Proses Imigresen
Keperluan Modal Berbayar Syarikat untuk Penggajian Pegawai Dagang
Syarat untuk Memohon Pas Pekerjaan Pegawai Dagang
Kelulusan Diperlukan dari Agensi / Badan Pengawalseliaan untuk Permohonan Pas Pekerjaan
Senarai Jawatan yang Tidak Berkenaan bagi Jawatan Pegawai Dagang