This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Pendaftaran Akaun PERKESO – Panduan Majikan

PERKESO, atau Pertubuhan Keselamatan Sosial, adalah sebuah agensi kerajaan Malaysia yang ditubuhkan di negara ini untuk menyediakan pekerja di sektor swasta dengan perlindungan keselamatan sosial, selaras dengan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. PERKESO juga sering dirujuk sebagai SOCSO dalam Bahasa Inggeris.

Di Malaysia, tanggungjawab utama PERKESO meliputi perkara berikut:

 • Pengumpulan sumbangan daripada majikan dan pekerja
 • Pendaftaran kedua-dua majikan dan pekerja
 • Penyediaan faedah pemulihan fizikal dan vokasional
 • Promosi kesedaran mengenai keselamatan pekerjaan dan kesihatan
 • Bayaran faedah kepada pekerja dan/atau tanggungan mereka apabila kemalangan berlaku

Semua majikan Malaysia dikehendaki mendaftarkan pekerja mereka untuk PERKESO tidak lewat daripada 30 hari sebaik sahaja mereka mula bekerja.

 

Cara Mendaftar untuk PERKESO

Kedua-dua majikan dan pekerja boleh mendaftar untuk PERKESO melalui Borang 1 dan Borang 2. Pendaftaran boleh dilakukan sama ada melalui kaunter PERKESO atau melalui Identiti Korporat Malaysia (My CoID).

Apabila mendaftar di kaunter PERKESO, pendaftaran boleh dilakukan oleh majikan atau wakil majikan. Selepas pendaftaran, dokumen sokongan dari agensi yang berkaitan mesti disediakan. Sekiranya majikan menghantar wakil di tempat mereka untuk pendaftaran, surat kebenaran dari majikan diperlukan atau ia tidak akan dianggap sah.

Sekiranya pendaftaran dilakukan dengan kaedah My CoID, majikan dikehendaki mengemukakan borang pendaftaran mereka bersama-sama dengan dokumen sokongan yang diperlukan kepada PERKESO. Ini tertakluk sama ada syarat kelayakan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja dipenuhi.

Untuk proses pendaftaran, majikan dikehendaki mengemukakan dan melampirkan semua dokumen sokongan yang diperlukan yang akan ditentukan oleh jenis entiti perniagaan. Adalah menjadi tanggungjawab majikan untuk memastikan butir-butir yang diperlukan, seperti nombor kad pengenalan misalnya, dimasukkan ke dalam Borang 2. Borang 2 adalah Borang Pendaftaran Pekerja dan semua butiran mesti sepadan dengan sewajarnya.

 

Bagaimana Majikan Perlu Mengekalkan Rekod

Majikan bertanggungjawab untuk mengekalkan daftar yang mengandungi butir-butir yang berkenaan pada setiap bulan bagi setiap pekerja dalam industri. Majikan mesti menyimpan dan menyimpan daftar pekerja yang sama, yang boleh dilakukan secara elektronik atau secara manual. Butir-butir yang mesti disimpan di dalam daftar adalah seperti yang berikut:

 • Nama
 • Nombor Pengenalan
 • Pekerjaan
 • Amaun sumbangan pada bulan tersebut
 • Jenis sumbangan pekerja
 • Amaun gaji bulanan
 • Elaun (jika ada)

Semua majikan dikehendaki mengekalkan dan menyimpan setiap daftar yang diperlukan, dan ini termasuk semua rekod pembayaran sumbangan yang dibuat kepada PERKESO selama tujuh tahun sebelumnya dari tarikh kemasukan terakhir.