This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Perkhidmatan Sumber Manusia di Malaysia

 
Malaysian Institute of Human Resource Management

3E Perakaunan PLT adalah Ahli Biasa Institut Pengurusan Sumber Manusia Malaysia (MIHRM) yang diperakui, badan profesional pertama dan satu yang diberi kuasa untuk mengesahkan pengamal HR di negara ini. Kami menyampaikan perkhidmatan HR berkualiti dan profesional kepada pelanggan mereka selaras dengan piawaian yang ditetapkan.

 
Human Resource Services in MalaysiaDalam mana-mana perniagaan, Jabatan Sumber Manusia berperanan penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja, tidak kira berapa jumlahnya. Tanggungjawab Sumber Manusia termasuk penggajian, faedah, pengambilan dan penamatan kerja. Bagaimanapun, banyak syarikat permulaan dan perniagaan kecil tidak mempunyai kakitangan atau bajet untuk mengendalikan butir-butir penting Sumber Manusia. Oleh itu, semakin banyak perniagaan mula menugaskan keluar (outsource) keperluan mereka. Salah satu kelebihan terbesar penugasan keluar bagi keperluan Sumber Manusia ialah syarikat anda akan mempunyai pasukan profesional untuk menjaga keperluan Sumber Manusia anda serta menjimatkan kos. 3E Accounting mempunyai reputasi baik dalam menyediakan perkhidmatan Sumber Manusia. Perkhidmatan ini termasuk penggajian, menghasilkan buku panduan pekerja, kontrak pekerjaan, perekrutan, serta geran perundingan Sumber Manusia. Selain itu, kami juga dikenali dalam perundingan Sumber Manusia di mana kami memiliki pakar untuk menguruskan perundingan Sumber Manusia luar.

 

Perkhidmatan Penggajian

Penggajian adalah salah satu bahagian penting dalam Jabatan Sumber Manusia. Memproses gaji boleh menjadi rumit dan memakan masa, jika anda tidak mempunyai sumber dan kepakaran yang sesuai. Fungsi penggajian termasuk menentukan gaji pekerja dan cukai pegangan, mengemaskini cuti dan bayaran cuti sakit serta menolak pembayaran yang disumbangkan oleh pekerja untuk faedah. Bagaimanapun, penggajian boleh menjadi lebih mudah dengan penugasan keluar perkhidmatan penggajian. Perniagaan dari semua saiz mengiktiraf nilai penugasan keluar khidmat penggajian kepada pembekal perkhidmatan luar. Di 3E Accounting, kami boleh membantu anda menyediakan sistem penggajian di syarikat anda pada harga yang berpatutan. Di samping itu, anda boleh melibatkan diri dengan khidmat penggajian kami di mana anda akan diberikan pegawai penggajian secara peribadi yang akan bekerjasama dengan anda bagi keperluan penggajian. Anda akan dapat menjalankan perniagaan dengan mudah dengan menugaskan keluar keperluan penggajian anda!

 

Menderaf Kontrak Pekerjaan

Seperti namanya, kontrak pekerjaan adalah dokumen undang-undang bertulis yang menunjukkan hubungan kerja antara majikan dan pekerja. Terma dan syarat pekerjaan yang terikat jelas dinyatakan dalam kontrak pekerjaan. Kontrak pekerjaan adalah penting bagi pekerja kerana ia memberi mereka jaminan pekerjaan dengan kewajiban serta persetujuan yang jelas mengenai pekerjaan dalam setiap aspek. Biasanya, penerangan kerja yang jelas, tarikh pengambilan pekerja, gaji serta butiran perhubungan pekerja-majikan disertakan dalam kontrak pekerjaan. Ringkasnya, kontrak pekerjaan adalah perjanjian antara majikan dan pekerja dan ia merupakan asas hubungan pekerjaan.

 

Menghasilkan Buku Panduan Kakitangan Syarikat Anda

Selain daripada kontrak pekerjaan, buku panduan kakitangan juga merupakan salah satu alat komunikasi penting antara majikan dan pekerja. Buku panduan yang ditulis dengan baik sebenarnya mengandungi dasar, prosedur, keadaan kerja, dan harapan tingkah-laku yang membimbing tindakan pekerja di tempat kerja tertentu. Ia adalah dokumen yang menyatakan harapan majikan kepada pekerja mereka, serta menerangkan kewajiban undang-undang majikan, dan hak-hak pekerja. Dalam erti kata lain, buku panduan yang komprehensif adalah penting untuk pertumbuhan dan struktur organisasi yang meletakkan harapan majikan kepada pekerja dan apa yang syarikat akan sediakan dari segi persekitaran kerja yang produktif.

 

Perkhidmatan Pengurusan Prestasi Sumber Manusia

Satu lagi komponen penting dalam pembangunan pekerja adalah sistem pengurusan prestasi yang komprehensif dan dilaksanakan dengan baik dengan unsur-unsur seperti mesyuarat satu-ke-satu secara tetap, penilaian prestasi dan proses untuk menguruskan prestasi yang kurang baik. Kita boleh menyimpulkan bahawa pengurusan prestasi adalah proses komunikasi berterusan antara pengurus dan pekerja. Pengurusan prestasi adalah asas untuk prestasi dan penglibatan pekerja dalam mana-mana organisasi [atau syarikat] yang mahu pekerjanya melakukan yang terbaik serta meningkatkan produktiviti dan kejayaan mereka. Oleh itu, proses ini sering melibatkan kedua-dua komponen lisan dan bertulis, dengan menerangkan jangkaan tertentu yang jelas, menetapkan matlamat, mewujudkan matlamat, dan menilai keputusan.

 

Penamatan Pekerjaan di Malaysia

Sama ada proses pemecatan berlaku serta-merta, atau dengan mengemukakan tempoh notis yang dipersetujui secara kontrak, majikan mestilah memberi sebab atau alasan munasabah pemecatan atau penamatan kerja. Pada asasnya, terdapat dua jenis pemecatan – pemecatan secara langsung dan pemecatan konstruktif.

Sekiranya anda memerlukan bantuan perkhidmatan sumber manusia, hubungi kami.