This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Pematuhan Cukai Perkhidmatan Syarikat dan Perkhidmatan Cukai Perancangan di Malaysia

Pakej Yuran untuk Perkhidmatan Cukai Syarikat / Korporat

Pakej Disedia Bayaran (RM)*
tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan
Pakej Pengisian Tahunan untuk Borang Nyata Cukai Pendapatan (Syarikat Dorman) Dari RM500
Pakej Pengisian Tahunan Borang Nyata Cukai Pendapatan dengan perancangan untuk mengurangkan liabiliti cukai (Syarikat Aktif) Dari RM1,000
Pengisian Anggaran Cukai Kena Dibayar CP204 / Pindaan Anggaran Cukai Syarikat CP 204A Dari RM300 bagi setiap pengemukaan *
Percuma – Jika anda melanggan Pakej Pengisian Tahunan untuk Borang Nyata Cukai Pendapatan
Borang CP58 – Penyata bayaran insentif kewangan dan bukan kewangan kepada ejen, peniaga atau pengedar Dari RM500
Pendaftaran Nombor Cukai Pendapatan (Nombor C & E) dan nombor E-Pin (jika berkenaan) Dari RM400

* Bayaran tambahan akan dikenakan jika anda ingin menyediakan pengiraan cukai pendapatan sementara bagi tujuan anggaran cukai yang kena dibayar.

Pematuhan Cukai Perkhidmatan Korporat dan Perkhidmatan Cukai Perancangan

Di bawah sistem taksiran sendiri, beban pengiraan liabiliti cukai beralih dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) kepada pembayar cukai, dimana pembayar cukai dijangka mengira tanggungan cukai masing-masing berdasarkan undang-undang, garis panduan dan peraturan yang ditetapkan oleh LHDNM. Dengan itu, pemulangan cukai tidak akan tertakluk kepada kajian terperinci LHDNM, malah akan dianggap sebagai notis taksiran yang disampaikan kepada pembayar cukai.

Berdasarkan perkara di atas, pematuhan cukai tidak pernah menjadi begitu penting sehingga kini [Kunjungi Pematuhan Cukai Korporat untuk maklumat lanjut]. Kegagalan dalam mematuhi obligasi cukai pendapatan bukan sahaja menyebabkan risiko kewangan seperti penalti kewangan dan kemungkinan peningkatan caj cukai, tetapi ia juga boleh menyebabkan risiko perniagaan yang serius seperti merosakkan reputasi pembayar cukai dan jenama.

Untuk kekal kompetitif, firma-firma harus memberi tumpuan kepada kecekapan teras dan aktiviti yang meningkatkan nilai syarikat masing-masing. Dengan ini, firma-firma ini boleh meningkatkan tahap kecekapan, menjadi lebih kos efektif dan boleh menawarkan pematuhan cukai perkhidmatan korporat dan perancangan kepada konsultasi profesional cukai seperti 3E Accounting.

3E Accounting merupakan firma konsultasi profesional yang berkelayakan dan berpengalaman yang boleh membantu dalam menguruskan obligasi pematuhan cukai, serta membantu meringankan beban perniagaan anda. Selain itu, 3E Accounting akan memaklumkan kepada anda tentang perubahan dan maklumat terkini mengenai cukai yang boleh menjejaskan perniagaan anda, serta mengenal pasti peluang perancangan cukai dan melaksanakan strategi cukai yang terbaik untuk organisasi anda.

Pakej Pengisian Borang Nyata Cukai Pendapatan Tahunan kami termasuk: –

  • Penyediaan / ulasan pengiraan cukai untuk menentukan kedudukan cukai Syarikat
  • Pengisian Borang Nyata Cukai Pendapatan- (Borang C / C1 / PT / TA / TC / TR atau TN)
  • Pengisian Anggaran Cukai Yang Kena Dibayar CP204 / Pindaan Anggaran Cukai Syarikat CP 204A secara PERCUMA
  • Penyediaan helaian kerja dan lampiran sebagai sokongan untuk Borang Nyata Cukai Pendapatan
  • Menasihati pembayaran baki cukai kena dibayar (jika ada) berdasarkan Borang Nyata Cukai Pendapatan yang dikemukakan
  • Memberikan peringatan mengenai tarikh akhir (melalui e-mel dan panggilan telefon)
  • Membuat kajian semula kedudukan cukai untuk meningkatkan tuntutan insentif cukai, di mana berkenaan
  • Memaklumkan mengenai perkembangan terkini cukai dan implikasi terhadap perniagaan pada masa yang tepat

* Pengurusan and pembalasan kepada pertanyaan yang dikemukakan oleh pihak berkuasa cukai (caj tambahan akan dikenakan berdasarkan kepada kerumitan pertanyaan)

Hubungi kami di info@3ecpa.com.my untuk konsultasi tanpa sebarang obligasi!