This page is also available in: enEnglish (English)

Peraturan dan Proses Import dan Eksport di Malaysia

Sebelum ini, eksport Malaysia melihat peningkatan mendadak sebanyak 10.7% kepada RM75.6bil pada bulan Disember 2016. Angka itu sebenarnya melebihi jangkaan ahli ekonomi ‘daripada pertumbuhan sebanyak 9.6% yang disokong oleh kenaikan eksport barangan elektrik dan produk serta minyak sawit dan elektronik (E & E) dan produk berasaskan sawit.

Pangkalan Data Outlook Ekonomi Dunia Tabung Kewangan Antarabangsa mendedahkan bahawa jumlah Keluaran Dalam Negara Kasar Malaysia berjumlah RM 863.8bilion pada tahun 2016 dan eksport menyumbang kira-kira 20% daripada jumlah pengeluaran ekonomi Malaysia. Hampir 70% daripada eksport Malaysia (yang boleh nilai) dihantar ke negara-negara Asia manakala 11.6% dihantar ke negara-negara Amerika Utara. Walaupun Malaysia menunjukkan prestasi yang baik dalam eksport dan import, ia adalah penting bagi orang untuk mengetahui peraturan dan proses kedua-dua eksport dan import dalam Malaysia.

 

Sekatan dan Larangan Import Malaysia

1. Barangan yang dikawal

Walaupun Malaysia telah secara progresif meliberalisasikan rejim tarif, beberapa kategori produk dan perkhidmatan masih dilindungi oleh tarif yang tinggi dan peruntukan import pelesenan. Kategori yang dipilih adalah barangan dikawal selia untuk melindungi kepentingan pengeluar tempatan dan keselamatan negara di bawah Akta Kastam Larangan 1967.

Barangan yang tertakluk di bawah Akta adalah seperti berikut:

 • makanan & hasil pertanian
 • kenderaan bermotor
 • Mesin rakaman video audio
 • Barangan keluli

Sesiapa sahaja boleh mengakses senarai lengkap produk dan prosedur permohonan daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.

 

2. Barangan am

Di Malaysia, duti import (antara 0% hingga 50%) dikenakan ke atas barang-barang yang tertakluk kepada duti import dan yang diimport ke negara ini. Duti kastam adalah berdasarkan kadar ad valorem, di mana peratusan yang akan digunakan untuk nilai yang boleh dikenakan ke atas duti barang-barang yang diimport. Secara umum, bahan mentah, jentera, bahan makanan penting, komoditi makanan dan produk farmaseutikal tidak dikenakan cukai (atau tertakluk kepada kadar yang lebih rendah). Cukai tidak langsung, seperti GST ditadbir oleh Kastam Diraja Malaysia (salah satu daripada agensi-agensi kerajaan, Kementerian Kewangan) dan kutipan duti dan cukai adalah tugas mandatori pihak Kastam.

 

3. Pertanian dan produk makanan

Piawaian makanan di Malaysia pada masa ini dikawal selia oleh Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 Malaysia. Ia adalah wajib bagi semua import dan buatan tempatan makanan, minuman dan produk pertanian yang boleh dimakan untuk mematuhi garis panduan. Tambahan pula, garis panduan import lebih ketat dikenakan ke atas daging, produk daging dan produk makanan yang mengandungi alkohol kerana penduduk Islam di Malaysia. Pembangunan dan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dengan daging dan produk daging serta tugas-tugas mengeluarkan permit import untuk ternakan, daging dan produk daging ditadbir oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan Malaysia.

 

4. Dadah

Malaysia mengenakan hukuman berat mana-mana aktiviti pengedaran dadah. Hukuman bagi kesalahan mengedar dadah adalah gantung sampai mati. Oleh itu, semua aktiviti import dan eksport dadah haram (eg: morfin, heroin, candu, ganja, dan lain-lain) adalah dilarang sama sekali kecuali mereka yang dibenarkan berbuat demikian . Ubat-ubatan yang ditetapkan hanya boleh diimport ke dalam atau dieksport dari negara ini dengan lesen yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, Malaysia.
 

Sekatan Eksport Malaysia dan Larangan

1. Larangan Produk Barang-barang

Barangan berikut dilarang sama sekali dieksportkan:

 • Telur penyu
 • Rotan dari Semenanjung Malaysia.

 

2. Dengan Lesen Export / Permit

 • Mana-mana binatang atau burung, selain daripada haiwan domestik atau ayam domestik, sama ada hidup atau mati atau mana-mana bahagiannya.
 • Haiwan hidup dari spesies bovin.
 • Daging haiwan bovin.
 • Tumbuh-tumbuhan termasuk orkid.
 • Sayur-sayuran, segar, sejuk atau beku dalam 3kg lebihan setiap konsainmen.
 • Biji Palm dan biji sawit.
 • Pakaian tentera dan peralatan.
 • Senjata dan peluru.
 • Antikuiti sebagaimana yang ditakrifkan atau dinyatakan dalam mana-mana undang-undang bertulis di Malaysia.
 • Gula dan beras
 • Coral, hidup atau mati.
 • Udang hidup/ udang / ikan.
 • Koleksi zoologi, botani, mineralogi, anatomi, sejarah, arkeologi, atau etnografi dengan numismatik.

Pemahaman yang baik terhadap kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan pengimportan dan pengeksportan adalah penting untuk mana-mana perniagaan. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia atau hubungi kami untuk bantuan.