This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Kadar Cukai Pendapatan Korporat Malaysia

Malaysia mengguna pakai sistem wilayah percukaian pendapatan. Sebuah syarikat, sama ada pemastautin atau tidak, boleh ditaksir atas pendapatan yang terakru atau diperoleh dari Malaysia. Pendapatan yang diperolehi dari sumber di luar Malaysia dan diremitkan oleh syarikat pemastautin dikecualikan daripada cukai, kecuali dalam hal perniagaan perbankan dan insurans, dan pengangkutan laut dan udara.

 

YA 2020

 • Syarikat pemastautin dengan modal berbayar RM2.5 juta dan ke bawah pada permulaan tempoh asas (PKS) (Nota 1); dan
 • Syarikat yang memiliki pendapatan perniagaan kasar daripada satu atau lebih sumber bagi tahun pentaksiran yang berkaitan dengan tidak melebihi RM50 juta

Bagi pendapatan kena cukai RM600,000 yang pertama – 17%

Bagi pendapatan kena cukai yang seterusnya – 24%

 • Syarikat pemastautin dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta pada permulaan bagi tahun asas – 24%
 • Syarikat/cawangan bukan pemastautin – 24%

 

YA 2019

 • Syarikat pemastautin dengan modal berbayar sebanyak RM2.5 juta dan ke bawah pada permulaan tempoh asas (PKS) (Nota 1)

Pada pertama RM500,000 pendapatan bercukai – 17%

Pada pendapatan bercukai seterusnya – 24%

 • Syarikat pemastautin dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta pada permulaan tempoh asas – 24%
 • Syarikat / cawangan bukan pemastautin – 24%

 

Tahun Pentaksiran 2017 hingga Tahun Pentaksiran 2018

 • Syarikat pemastautin dengan modal berbayar sebanyak RM2.5 juta dan ke bawah pada permulaan tempoh asas (PKS) (Nota 1)

Pada RM500,000 pertama pendapatan bercukai – 18%

Pada pendapatan bercukai seterusnya – 20 hingga 24% *

 • Syarikat pemastautin dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta pada permulaan tempoh asas – 20 hingga 24%*
 • Syarikat / cawangan bukan pemastautin – 24%

 

Nota 1:

Sebuah PKS ditakrif sebagai syarikat pemastautin di Malaysia yang mempunyai modal berbayar saham biasa bernilai RM2.5 juta atau kurang pada permulaan tempoh asas Tahun Pentaksiran dengan:

 • tidak lebih daripada lima puluh peratus daripada modal berbayar berhubung dengan saham biasa syarikat itu secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh syarikat berkaitan;
 • tidak lebih dari lima puluh peratus daripada modal berbayar berhubung dengan saham biasa syarikat berkaitan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh syarikat yang disebutkan kali pertama; atau
 • tidak lebih dari lima puluh peratus daripada modal berbayar berhubung dengan saham biasa syarikat pertama yang disebutkan itu dan syarikat berkaitannya dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh syarikat lain.

Sebuah “syarikat berkaitan” dalam konteks ini bermaksud syarikat yang mempunyai modal berbayar berhubung dengan saham biasa melebihi RM2.5 juta pada permulaan tempoh asas untuk Tahun Pentaksiran