This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Kompilasi Penyata Kewangan Belum Diaudit di Malaysia

Beberapa syarikat sendirian berhad di Malaysia mungkin layak untuk dikecualikan daripada mengauditkan akaun mereka. Ini tertakluk kepada garis panduan yang akan dikeluarkan tidak lama lagi oleh SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia).

3E menyediakan perkhidmatan akaun secara keseluruhan, merangka laporan kewangan yang belum diaudit bagi syarikat-syarikat yang dikecualikan dan juga menawarkan perkhidmatan pengauditan melalui firma pengauditan kami. Perkhidmatan pengauditan kami termasuk penyata kewangan yang direka khusus untuk mematuhi SSM dan keperluan berkanun LHDN.

Yuran Pakej untuk Penyusunan Penyata dan Laporan Kewangan yang Tidak Diaudit

Pakej DisediaBayaran (RM)
tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan
Kompilasi Penyata Kewangan Yang Tidak Diaudit – Syarikat DormanDari RM 500
Kompilasi Penyata Kewangan Yang Tidak Diaudit – Syarikat AktifDari RM 1,000

Anda akan menerima semua yang berikut apabila kita menyediakan penyata kewangan belum diaudit anda:

  • Laporan dan Penyata Pengarah
  • Penyata Keuntungan dan Kerugian terperinci bagi Tahun Akhir
  • Kunci Kira-Kira terperinci bagi tarikh tertentu
  • Nota-Nota Kepatuhan Syarikat kepada Kenyataan Kewangan

 
Kenyataan untung dan rugi (juga dikenali sebagai penyata prestasi kewangan) menyediakan anda maklumat mengenai jualan, perbelanjaan dan keuntungan syarikat anda. Di samping itu, ia juga akan memberi gambaran yang lebih jelas mengenai status syarikat anda untuk sesuatu tempoh masa. Contohnya, satu (1) tahun.

Kunci Kira-kira (juga dikenali sebagai penyata kewangan) memberikan anda maklumat mengenai Aset, Liabiliti dan Ekuiti. Ia memaklumkan kedudukan syarikat anda pada tempoh masa tertentu.

Ia adalah mencukupi untuk memberikan Laporan Pengarah dan Penyata Untung Rugi, Kunci Kira-Kira dan Nota Pematuhan bagi syarikat perusahaan kecil dan sederhana yang layak mendapatkan pengecualian audit dan juga untuk mematuhi undang-undang dan peraturan Malaysia. Anda akan dapat memfailkan penyata tahunan syarikat anda kepada SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia) serta menyerahkan dan memfailkan pulangan cukai tahunan kepada LHDN (Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia).