This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Pemeriksaan Kesihatan GST – Biarkan pakar mengendalikannya untuk anda

Cukai Barang & Perkhidmatan (GST) adalah cukai nilai tambah di Malaysia.  GST dikenakan ke atas kebanyakan urus niaga dalam proses pengeluaran, tetapi dikembalikan dengan pengecualian Cukai Input Disekat, kepada semua pihak dalam rantaian pengeluaran selain daripada para pengguna akhir. GST, yang juga dikenali sebagai VAT atau cukai nilai tambah di banyak negara adalah cukai penggunaan pelbagai peringkat ke atas barangan dan perkhidmatan. GST turut dikenakan ke atas pembekalan barangan dan perkhidmatan di setiap peringkat rantaian bekalan dari pembekal sehingga tahap jualan runcit.

Walaupun GST dikenakan pada setiap peringkat rantaian bekalan, elemen cukai tidak menjadi sebahagian daripada kos produk kerana cukai yang dibayar pada input perniagaan boleh dituntut. Kadar standard sedia ada untuk GST berkuatkuasa dari 1 April 2015 hingga ialah 6%. Pembekal, pengeluar, pemborong dan peruncit dapat memulihkan GST yang dikenakan ke atas input. Ini mengurangkan kos menguruskan perniagaan di Malaysia, dengan itu membolehkan harga lebih adil untuk pengguna. Barang dan perkhidmatan asas tertentu tidak tertakluk kepada GST untuk tujuan sosio-ekonomi. Ini termasuk makanan asas, penginapan kediaman, pendidikan, perkhidmatan kesihatan, pengangkutan awam, dan penggunaan domestik bekalan air dan elektrik sehingga had tertentu.

Kebanyakan perniagaan mengalami perubahan pesat dalam proses perniagaan mereka tanpa mengambil kira implikasi GST, yang boleh menimbulkan potensi risiko. Risiko GST sering bersifat transaksi dan oleh demikian, perniagaan terdedah untuk membuat kesilapan berulang. Jika perniagaan tidak mengambil risiko sebagai pertimbangan yang serius, ia akhirnya akan berdepan penalti yang dikenakan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM). Tuduhan penalti bagi GST di Malaysia adalah berdasarkan kedua-dua jenayah dan sivil. Tindakan jenayah menyatakan bahawa mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 akan didenda tidak melebihi RM50,000, penjara tiga tahun atau kedua-duanya. Memandangkan hal ini, adalah penting bagi perniagaan untuk mendapatkan perkhidmatan pakar bagi menjalankan pemeriksaan kesihatan terperinci mengenai risiko dan kesan GST ke atas operasi harian mereka.

Tenaga profesional boleh membantu menyediakan panduan dan bantuan untuk mengenal pasti bidang berisiko GST, dan seterusnya, perniagaan anda boleh menyediakan langkah pemulihan atau menjalankan kerja atau kajian lanjut untuk mengurangkan risiko GST. Dengan mendapatkan perkhidmatan profesional, anda akan dapat mengenal pasti bidang-bidang berisiko utama, mengkaji dan menganalisis keadaan risiko GST dan berbincang dengan kakitangan anda di bidang-bidang yang berpotensi terdedah kepada risiko GST. Seorang pakar juga akan dapat mengadakan pertemuan satu-sama-satu di laman sesawang anda dan menerangkan draf penemuan dengan kakitangan anda. Berikutan dari itu, pakar-pakar akan dapat merumuskan penemuan dan cadangan mereka, serta menonjolkan semua bidang berisiko GST.

Seorang pakar juga akan dapat memberikan ulasan terperinci mengenai transaksi terpilih di samping menyemak urus niaga terpilih untuk setiap jenis pembekalan, pembelian dan jurnal, selain menentukan rawatan GST yang paling sesuai telah digunakan. Syarikat juga harus memahami dengan jelas bagaimana GST diterapkan dalam rantaian pembekalan mereka dan mengamalkan model yang paling tax-efficient. Seorang pakar dapat memastikan GST tidak terjebak dalam rantaian penawaran dan mendatangkan kos kepada perniagaan. Dan akhirnya, adalah penting bahawa pembayar cukai mengamalkan kod cukai yang betul untuk memastikan rawatan GST yang betul digunakan. Pembayar cukai yang belum mengkaji pengkodan cukai rantaian pembekalan mereka atau mempunyai keraguan terhadap pengekodan cukai yang dikenakan harus melakukan Kajian Coding Cukai untuk memastikan tingkat keselesaan yang lebih tinggi. Sesetengah perniagaan tidak selesa dalam memilih kod cukai untuk transaksi. Perunding cukai yang berkelayakan boleh memberi bantuan kepada perniagaan dalam memilih kod cukai GST yang paling sesuai untuk transaksi yang dipilih.

 

Hubungi kami hari ini di info@3ecpa.com.my untuk mendapatkan gambaran lebih jelas bagaimana memulakan langkah Pemeriksaan Kesihatan GST!