This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Menetapkan Pejabat Perwakilan Malaysia di Malaysia

Pejabat Perwakilan (“RO”) adalah pejabat bagi sesebuah syarikat/organisasi asing yang diluluskan untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai peluang-peluang pelaburan di negara ini terutama dalam sektor pengilangan dan perkhidmatan, meningkatkan hubungan perdagangan dua hala, mempromosikan eksport barangan Malaysia dan perkhidmatan dan menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R & D).

Sila ambil perhatian bahawa disebabkan keutamaan kebanyakan pelanggan kami mengenai entiti perniagaan jenis lain di Malaysia, kami tidak lagi menyediakan perkhidmatan menubuhkan pejabat perwakilan kepada pelanggan kami. Berikut ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja.

Perlu diambil perhatian bahawa kebanyakan syarikat asing yang kecil dan sederhana rela mendaftarkan anak syarikat di Malaysia daripada menubuhkan sebuah pejabat cawangan atau perwakilan. Untuk mengetahui pilihan yang lain, sila rujuk pilihan bagi penubuhan syarikat asing di Malaysia.

 

Aktiviti yang Dibenarkan

 • RO yang diluluskan ditubuhkan bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti berikut yang dibenarkan untuk ibu pejabat atau prinsipnya:
 • Mengumpul dan menganalisis maklumat penting atau menjalankan kajian mengenai kemungkinan bagi peluang pelaburan dan perniagaan di Malaysia dan rantau ini;
 • Perancangan atau penyelarasan aktiviti perniagaan;
 • Mengenal pasti sumber bahan mentah, komponen atau produk industri lain;
 • Melaksanakan penyelidikan & pembangunan produk;
 • Bertindak sebagai pusat koordinasi bagi syarikat gabungan, anak syarikat dan wakil di rantau ini; dan
 • Aktiviti lain yang tidak akan memberikan hasil secara langsung dalam urus niaga komersil sebenar

 

Aktiviti yang Tidak Dibenarkan

Walau bagaimanapun, RO yang diluluskan tidak dibenarkan menjalankan aktiviti berikut:

 • Terlibat dalam sebarang perdagangan (termasuk import dan eksport), perniagaan atau sebarang aktiviti komersil
 • Kemudahan gudang pajakan; Sebarang penghantaran/pemindahan atau penyimpanan barangan hendaklah dikendalikan oleh wakil tempatan atau pengedar
 • Tandatangani kontrak perniagaan bagi pihak syarikat asing atau menyediakan perkhidmatan dengan mencaj bayaran
 • Mengambil bahagian dalam pengurusan harian mana-mana anak syarikat, sekutu atau cawangannya di Malaysia

 

Ciri-ciri Kelayakan

 • Perbelanjaan operasi yang dicadangkan oleh RE/RO mestilah sekurang-kurangnya RM300,000 setahun.
 • RO perlu dibiayai oleh dana yang berasal dari sumber luar dari Malaysia.

 

Jawatan Pegawai Dagang

 • Sebuah Pejabat Perwakilan/Pejabat Serantau akan dilantik dengan Pegawai Dagang dan jumlah yang dibenarkan bergantung pada fungsi dan kegiatan Pejabat Serantau/Pejabat Wakil. Pegawai dagang hanya akan dipertimbangkan untuk jawatan pengurusan dan teknikal sahaja.
 • Pegawai dagang yang dicadangkan, semestinya individu yang bekerja dengan syarikat pemohon atau anak syarikatnya atau dalam kumpulannya. Pegawai Dagang yang bekerja di Pejabat Perwakilan adalah tertakluk kepada cukai pendapatan biasa. Bagaimanapun, Pegawai Dagang yang bekerja di Pejabat Serantau hanya dikenakan cukai pada bahagian pendapatan bercukai berdasarkan dengan bilangan hari mereka berada di negara ini.

 

Dokumen yang Diperlukan untuk Pendaftaran Pejabat Perwakilan & Pemfailan Pas Permohonan Pekerjaan*

 • Borang permohonan yang lengkap dengan maklumat seperti tujuan penubuhan, aktiviti bagi pejabat yang dicadangkan, manfaat kepada Malaysia dari penubuhan RO, anggaran aliran tunai dan pengaturan sumber manusia untuk RO yang dicadangkan dan lain-lain.
 • Salinan sijil pemerbadanan syarikat induk
 • Profil syarikat induk
 • Salinan laporan tahunan terkini syarikat induk dan akaun teraudit (2 tahun). Anda boleh memilih untuk menyatakan sendiri butiran sokongan lain seperti risalah syarikat, kontrak, laman web, dan lain-lain untuk menyokong permohonan anda.
 • Salinan pasport
 • 1 gambar saiz pasport yang terkini
 • Salinan sijil pendidikan (selepas sekolah menengah)
 • Salinan resume
 • Salinan testimonial bagi pekerjaan lama, surat pelantikan, dan sebagainya, jika ada.
 • Perjanjian penyewaan untuk alamat operasi perniagaan di Malaysia
 • Dokumen 1-2 halaman yang menggariskan a) penerangan terperinci mengenai tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh pemohon; Dan b) penerangan terperinci aktiviti dan / atau produk syarikat

*Semua dokumen mesti disahkan salinan sebenar (CTC) oleh notari awam atau pesuruhjaya atas sumpah. Dokumen bahasa asing perlu diterjemahkan ke bahasa Inggeris dan disahkan dengan sewajarnya. Fotokopi kelayakan akademik dalam bahasa asal juga perlu disertakan.