This page is also available in: enEnglish (English)

Pas Pemastautin Malaysia – Bakat (RP-T)

 

Bayaran Pakej bagi Pas Pemastautin Malaysia – Permohonan Bakat

Pakej Ditawarkan Bayaran (RM)
tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan
Pas Pemastautin – Permohonan Bakat @ RM 5,000

 
Bagi sebarang pertanyaan berkenaan permohonan pas kerja, sila ambil perhatian bahawa terdapat yuran perundingan awal sebanyak RM500 yang perlu dibayar terlebih dahulu sebelum kami meneruskan dengan rundingan tersebut, kerana kajian mendalam yang perlu dibuat bagi setiap kes dan Perunding Kanan kami akan berbincang dengan anda sebaik bayaran diselesaikan. Ini termasuk pertanyaan melalui emel, panggilan telefon dan kunjungan ke pejabat kami.

Untuk membolehkan kami meneruskan mesyuarat perundingan awal dengan bayaran minimum RM500, anda mesti memiliki sebuah syarikat yang telah diperbadankan lebih dari 1 tahun dan melanggan perkhidmatan kesetiausahaan tahunan kami.

Berdasarkan pemerhatian kami yang lepas, kadar yang berjaya untuk syarikat yang diperbadankan dengan kurang daripada 1 tahun biasanya sangat tipis. Selain itu, proses tersebut adalah rumit. Oleh itu, anda dikehendaki melanggan perkhidmatan kesetiausahaan tahunan kami untuk memudahcarakan kami untuk terus memahami terlebih dahulu tentang latar belakang syarikat anda.

@ Kadar bayaran di dalam sebutharga tidak termasuk perbelanjaan lain termasuk yuran kerajaan, yuran terjemahan dan sebagainya. Permohonan pas ini juga tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa imigresen.

@@ Anda perlu melanggan perkhidmatan kesetiausahaan tahunan kami sebelum kami membantu di dalam permohonan pas pemastautin anda.

Pas Pemastautin – Bakat (RP-T) merupakan visa kemasukan berganda 10 tahun yang bebas majikan, dengan mensasarkan bakat asing di sektor Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA). Sekiranya anda seorang individu yang berpencapaian tinggi dengan keupayaan untuk memacu hasil perniagaan bagi menyumbang kepada transformasi ekonomi Malaysia maka anda boleh memohon RP-T.

Antara faedahnya termasuk:

 • Pemegang pas dibenarkan menetap dan bekerja di Malaysia selama 10 tahun (dengan opsyen pembaharuan).
 • Suami/isteri pemegang pas dan anak di bawah usia 18 tahun turut diberi Pas Pemastautin. Suami/isteri juga boleh bekerja di Malaysia
 • RP-T ini milik peribadi pemegang pas.
 • Tanggungan berusia lebih dari 18 tahun, ibu bapa dan ibu bapa mertua juga layak bagi Pas Kunjungan Sosial 5 tahun.

Bagi melayakkan diri bagi RP-T, pemohon mesti memenuhi syarat berikut:

 • Telah bekerja di Malaysia selama 3 tahun.
 • Memegang Pas Pekerja sah pada masa permohonan. (Sedang bekerja)
 • Memiliki PhD/Sarjana/Ijazah Sarjana Muda atau Diploma dalam mana-mana disiplin dari universiti diiktiraf atau sijil profesional/kompetensi dari institut profesional yang diiktiraf.
 • Mempunyai pengalaman bekerja selama 5 tahun.
 • Dapatkan gaji bulanan asas sebanyak RM15,000.
 • Memiliki nombor fail cukai pendapatan di Malaysia dan membayar cukai pendapatan selama sekurang-kurangnya 2 tahun.

Dokumen sokongan diperlukan:

RP-T – Pemohon Utama

 1. Salinan paspot (semua muka surat)
 2. Resume Dikemaskini
 3. Salinan Sijil Pendidikan*
 4. Foto berukuran paspot dengan latarbelakang biru (3 keping)
 5. Salinan Nombor Pekerjaan yang boleh dihubungi
 6. Salinan slip deklarasi cukai & Borang EA bagi tempoh 2 tahun terkini
 7. Salinan slip gaji untuk 3 bulan terkini
 8. Tiada surat bantahan dari majikan semasa (perlu dalam Bahasa Melayu)
 9. Salinan Kad Pengenalan (MYKAD) Individu yang boleh dihubungi – depan dan belakang
 10. Surat Testimonial
 11. Dokumen lain seperti Pengesyoran dari Agensi Pengawalaturan

Tanggungan (jika ada) – suami/isteri, anak atau anak angkat sah berusia kurang dari 18 tahun.

 1. Salinan paspot (semua muka surat)
 2. Sijil Kahwin/Sijil Kelahiran yang disahkan tulen oleh Kedutaan masing-masing di Malaysia*
 3. Foto berukuran paspot dengan latarbelakang biru (3 keping)
 4. Lain-lain dokumen sokongan (sekiranya ada)

Pas Kunjungan Sosial (SVP) (jika ada) – ibubapa, ibubapa mertua, anak di atas 18 tahun

 1. Salinan paspot (semua muka surat)
 2. Sijil Kelahiran pemohon RP-T yang disahkan tulen (sekiranya SVP untuk ibubapa pemohon)/

Sijil kelahiran suami/isteri (sekiranya SVP untuk ibubapa mertua pemohon) / Surat Pengesahan status hubungan yang dikeluarkan Kedutaan*

 1. Salinan paspot (semua muka surat)
 2. Bon Peribadi
 3. Borang Imigresen – IMM16
 4. Borang Imigresen – IMM12
 5. Lain-lain dokumen sokongan (sekiranya ada)

Dokumen yang disebutkan * perlu diterjemah ke dalam Bahasa Inggeris.

Penafian: Sekiranya perlu, kami memohon dokumen tambahan yang tidak disebut di atas.