This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Persediaan Perkhidmatan Sistem Perakaunan di Malaysia

Kadar Pakej bagi Persediaan Sistem Perakaunan

Pakej ditawarkanBayaran (RM)
tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan
Menyediakan Sistem PerakaunanDari RM 1,000

Jadi, anda sudah bersedia untuk menggunakan program perakaunan berkomputer! Sebelum anda dapat menghasilkan invois dan menulis cek, anda perlu membuat fail syarikat dengan baki vendor dan pelanggan yang tepat, senarai lengkap produk dan perkhidmatan yang ditawarkan, serta semua baki akaun kewangan yang diperlukan. Seakan mencabar bukan? Nah, memang itu hakikatnya. Namun, sebaik sahaja anda menyiapkan sistem perakaunan anda, anda dapat menyedari semua manfaat perisian perakaunan: peningkatan kecekapan, keupayaan untuk mengesan, menganalisis dan meningkatkan status kewangan anda, serta peluang untuk menambah perkhidmatan lain seperti pemprosesan gaji dan kad kredit.

Bagaimana Menyediakan Sistem Perakaunan Perniagaan Kecil

Kumpulkan Dokumen Kewangan

 • Simpan semua dokumen berkaitan perniagaan anda termasuk invois, bil, penyata bank, resit, dokumentasi dan penilaian kerajaan.
 • Jika ragu-ragu tentang kerelevanan dokumen kepada perniagaan anda, simpan dokumen tersebut dan tanya akauntan anda (atau pihak lain yang boleh membantu) di kemudian hari.
 • Dapatkan cap (stamp) bagi menunjukkan tarikh penerimaan dokumen.

Sistem Simpanan Fail (Filing) untuk Dokumen

 • Gunakan folder dan label fail untuk menyusun dokumen kewangan
 • Simpan penyata bank, invois pelanggan, bil vendor, penilaian kerajaan dan lain-lain dalam fail berasingan
 • Dapatkan folder fail warna berkod bagi memudahkan carian fail
 • Failkan dokumen secara berkala untuk mengelak kelam-kabut di akhir tahun
 • Simpan folder berasingan untuk invois, bil dan dokumen lain yang memerlukan susulan.

Tentukan Keperluan Perakaunan

 • Semak jumlah transaksi dan kerumitan perniagaan serta kekangan bajet & masa anda.
 • Bergantung kepada keperluan, dapatkan khidmat penjaga buku / bookkeeper (sepenuh masa atau separuh masa), lakukannya sendiri atau dapatkan khidmat pihak ketiga
 • Anda dicadangkan agar berhubung dengan akauntan profesional bagi mengajukan persoalan berterusan, membantu persediaan sistem perakaunan, pelaporan dan analisis kewangan serta penyediaan cukai.

Pilih Perisian Perakaunan

 • Keperluan perakaunan iaitu sama ada anda menyewa pemegang buku atau DIY akan menentukan jika anda memerlukan perisian.
 • MYOB adalah baik untuk banyak perniagaan kecil dan freelancers. Berbicaralah kepada seorang akauntan jika tak pasti
 • Perisian percuma juga disediakan, walaupun fungsi adalah terhad
 • Jika melakukan sendiri, pilih perisian yang mesra pengguna. Banyak perisian perniagaan kecil mempunyai percubaan percuma.

Masukkan Transaksi Kewangan ke Perisian Perakaunan

 • Amat mustahak bagi anda memasukkan transaksi tepat pada masanya termasuk invois pelanggan, bil vendor, deposit dan cek.
 • Selaraskan penyata bank secara bulanan untuk menjejaki baki dan mengurangkan kemungkinan berlaku kesalahan
 • Pelarasan akhir bulan seperti susut nilai, tukaran asing, akruan dan lain-lain membantu meningkatkan ketepatan dan kebolehpercayaan penyata kewangan, tetapi boleh dilakukan oleh akauntan pada akhir tahun.

Jana dan Analisa Laporan

 • Perisian perakaunan akan menghasilkan laporan berdasarkan data yang dimasukkan. Kaji laporan Pencapaian Akaun dan Penuaan, akaun yang perlu dibayar kepada vendor, baki inventori dan sebagainya.
 • Penyata kewangan boleh dijana setiap bulan bagi mencerminkan Keuntungan dan Kerugian perniagaan serta Penyata Imbangan.
 • Analisis penyata kewangan dapat membantu meningkatkan jualan, mengurangkan perbelanjaan dan memastikan baki pelanggan dikutip serta perjanjian pinjaman dipenuhi.

Firma seperti 3E Accounting mampu menyediakan sistem perakaunan dengan betul. Khidmat yang kami ditawarkan adalah lebih murah berbanding bebanan yang perlu anda tanggung bagi memperbaiki masalah perakaunan anda. Buat pelaburan tepat dengan menghubungi kami hari ini!