This page is also available in: enEnglish (English) zh-hans简体中文 (Chinese (Simplified))

Pendaftaran Pejabat Cawangan Di Malaysia

Pakej Tersedia Bayaran
tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan
Penetapan Pejabat Cawangan di Malaysia * RM 8,000
Perkhidmatan Tahunan Pejabat Cawangan RM 1,200

* Tidak termasuk yuran pendaftaran modal saham dan lain-lain kos perbelanjaan

Yuran pendaftaran adalah mengikut jadual bayaran berikut:

MODAL SAHAM YANG DIBENARKAN (RM) BAYARAN (RM)
tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan
Sehingga 1,000,000 5,000
1,000,001 – 10 Million 20,000
10,000,001 – 50 Million 40,000
50,000,001 – 100 Million 60,000
100 Million dan lebih 70,000

1. Dalam menentukan yuran pendaftaran, modal saham nominal sama ada dibenarkan atau dibayar oleh syarikat asing hendaklah mula-mula ditukarkan kepada mata wang Malaysia (Ringgit Malaysia) pada kadar tukaran semasa.
2. Sekiranya syarikat asing tidak menetapkan sebarang modal saham, kadar rata RM70,000.00 akan dibayar kepada SSM.
 

3E Perakaunan dapat membantu anda bagi menetapkan Pejabat Cawangan anda di Malaysia. Sila ambil perhatian bahawa penubuhan Pejabat Cawangan adalah lebih sesuai bagi syarikat asing yang beroperasi di Malaysia untuk jangka pendek sahaja dan tidak menjalankan perniagaan borong dan perniagaan runcit. Pejabat Cawangan syarikat asing juga perlu mempunyai sekurang-kurangnya seorang individu yang bermastautin di Malaysia untuk menjadi ejen di Malaysia untuk bertindak bagi pihak Syarikat bagi perkhidmatan pemprosesan dan menyampaikan dokumen-dokumen yang dikehendaki dari syarikat. Ejen yang dilantik hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya, sebagaimana yang dikehendaki oleh syarikat asing di bawah Akta Syarikat dan bertanggungjawab secara peribadi terhadap semua penalti yang dikenakan ke atas syarikat asing untuk melanggar mana-mana peruntukan di bawah Akta Syarikat.

Ambil perhatian bahawa sebahagian dari syarikat asing yang bersaiz kecil dan sederhana hanya mendaftar syarikat-syarikat subsidiari di Malaysia, bukannya ingin menubuhkan sebuah pejabat cawangan atau pejabat perwakilan. Untuk mengetahui pilihan yang lain, sila rujuk pilihan penubuhan bagi syarikat asing di Malaysia.

Anggaran bagi kos penubuhan pejabat cawangan tempatan adalah RM8,000 tidak termasuk yuran pendaftaran modal saham dan lain-lain perbelanjaan. Manakala, yuran tahunan bagi Perkhidmatan Pejabat Cawangan kami adalah RM1,200 setahun.

Penyumbangan dari Pakej Perkhidmatan Pejabat Cawangan tahunan kami:

 • Mengekalkan Pendaftaran Pejabat Cawangan dan Rekod Berkanun
 • Ketentuan bagi alamat pejabat yang berdaftar *
 • Khidmat nasihat umum mengenai pejabat cawangan/pematuhan/perakaunan/cukai
 • Memantau dan memastikan pematuhan terhadap keperluan undang-undang yang berkaitan, terutamanya di bawah Akta Syarikat dan Akta Cukai pendapatan. Amaran pematuhan tetap melalui e-mel dan panggilan.

* Penggunaan premis pejabat 3E sebagai alamat berdaftar Pejabat Cawangan adalah untuk memenuhi syarat-syarat berkanun di bawah Akta Syarikat di mana semua Pendaftaran dan Rekod Berkanun hendaklah disimpan dan boleh diakses oleh orang ramai. Oleh itu, ia adalah amalan biasa dimana alamat berdaftar hendaklah alamat pejabat. Sila ambil perhatian bahawa penyediaan alamat berdaftar telah disenaraikan dalam pakej Perkhidmatan Pejabat Cawangan tahunan kami. Sila ingat bahawa perkhidmatan pendaftaran alamat kami tidak dibenarkan bagi permohonan lesen. Ia adalah satu keperluan mandatori untuk mempunyai premis tersendiri untuk tujuan permohonan lesen dan pihak berkuasa yang berkenaan akan meminta dokumen sokongan dari pemohon bagi tujuan pengesahan bahawa pemohon memang beroperasi di premis tersebut.

Peruntukan untuk Alamat Pejabat Berdaftar Syarikat termasuk:

 • Penyata surat disediakan atas permintaan
 • Perkhidmatan Kemasukkan Faks Am Percuma (Faks Tempatan – RM1 untuk setiap laman, Faks ke luar negara – RM2 untuk setiap laman)
 • Perkhidmatan mengimbas surat secara percuma atas permintaan
 • Notifikasi percuma setiap hari melalui email bagi surat/bungkusan
 • Pemungutan surat dan bungkusan secara peribadi antara Isnin – Jumaat: (9 pagi hingga 6 petang) (tiada yuran pengendalian)
 • Penerimaan mel biasa, mel udara, bungkusan (di bawah 3 kg) atau mel berdaftar *
 • Penghantaran mel / Penyediaan Perkhidmatan kurier ke alamat dalam / luar negara pada setiap hari / minggu / bulan disediakan (Yuran perkhidmatan sebanyak RM 1 dikenakan bagi setiap penghantaran)

* Kelulusan hendaklah diperolehi bagi sebarang barangan / bungkusan besar (kalau lebih daripada 3 kg) dihantar ke alamat pejabat berdaftar. Yuran pengendalian harian dan yuran penyimpanan digunakan.

Sila ambil perhatian bahawa Perkhidmatan Pejabat Cawangan berkala bebas seperti menukar ejen tempatan dan lain-lain akan dicaj berdasarkan situasi.