This page is also available in: enEnglish (English)

Perkhidmatan Belanjawan di Malaysia

Belanjawan dan Ramalan Aliran Tunai

Belanjawan adalah sebuah pelan yang dinyatakan dalam nombor. Ia menggariskan perangkaan bagi sesebuah organisasi, yang ianya berharap untuk mencapai pada masa hadapan. Sebagai contoh, sebuah syarikat akan membuat belanjawan untuk:

  • Belanjawan Jualan
  • Belanjawan Perangkaan Pengeluaran Budgeted production figures
  • Kos Belanjawan, dan lain-lain.

Ramalan Aliran Tunai

Ramalan aliran tunai adalah penganggaran perangkaan bagi masa depan berdasarkan pengalaman. Ramalan boleh dibuat bagi pelbagai peristiwa, misalnya cuaca, keputusan permainan bagi sesebuah pasukan sukan, dan lain-lain. Dalam perniagaan, anda boleh meramal perangkaan jualan bagi masa depan, atau aliran tunai dalam sesebuah perniagaan. Perniagaan selalunya menyediakan satu ramalan aliran tunai bagi menunjukkan pengaliran wang ke dalam dan keluar dari akaun bank dalam tempoh tertentu.

Kepentingan Belanjawan

Belanjawan merupakan suatu strategi organisasi yang mewakilkan kewangan. Proses belanjawan menggalakkan pengurus untuk membuat perancangan awal, sebagai contoh, untuk mengenal pasti sumber yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Ini adalah amat penting dalam industri insurans disebabkan oleh kerumitan jenis produk yang ditawarkan. Insurans selalunya menujukan keperluan pelanggan yang berjangka sederhana dan panjang. Keputusan yang diambil sekarang mungkin akan mempunyai implikasi kewangan untuk beberapa tahun yang akan datang.

Kenapa pilih kami?

Jenama 3E Perakaunan dikaitkan dengan amanah dan kebolehpercayaan. Kualiti adalah berdasarkan daya tarikan terhadap pelanggan kami.

Walau bagaimanapun, daya tarikan kami juga adalah mengenai inovasi dan menjadi peneraju industri, bagi operasi dan memberikan maklum balas dengan cepatnya kepada risiko dan peluang. Ini membolehkan 3E untuk menyampaikan maklumat yang penting, pada masa yang tepat.

Proses belanjawan adalah sumber yang mempunyai kelebihan persaingan. Belanjawan yang berkesan memerlukan kajian yang teliti dan perancangan yang realistik serta kerjasama. Ia boleh membantu untuk menetapkan matlamat yang tinggi atau memindahkan perniagaan ke peringkat baru. Tahap ‘regangan’ atau cabaran dalam bajet selalunya bergantung kepada budaya dan cita-cita sesebuah organisasi. Beberapa perniagaan mungkin telah bersedia untuk mengambil risiko yang lebih tinggi demi memperolehi pulangan yang lebih baik. Ini selalunya bergantung pada pengaruh pihak berkepentingan yang utama, seperti pemegang-pemegang saham.

Bagi memastikan sesebuah syarikat mempunyai keupayaan untuk mencapai matlamatnya, 3E menggaji graduan universiti dan profesional kewangan yang mahir dalam pengurusan dan pentafsiran belanjawan.

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, sila hantarkan email anda pada kami di info@3ecpa.com.my