This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Perkhidmatan Konsolidasi Akaun di Malaysia

Bayaran Pakej Penyediaan Akaun Konsolidasi

Pakej yang ditawarkanBayaran (RM)
tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan
Penyediaan Akaun Konsolidasi – Satu SubsidiariDari RM 1,600
Penyediaan Akaun Konsolidasi – Dua SubsidiariDari RM 2,400
Penyediaan Akaun Konsolidasi – Melebihi Dua SubsidiariPanggil untuk mendapatkan sebut harga

 
Syarikat multinasional utama perlu memahami bagaimana untuk mengkonsolidasikan penyata kewangan untuk menjana keputusan kewangan yang tepat bagi pelabur dan tujuan perniagaan lain. Apabila seseorang mewujudkan sebuah empayar, penyata kewangan mencerminkan keputusan kewangan bagi kesemua entiti yang berkaitan dan juga untuk aset syarikat yang asal. Apabila sesebuah syarikat induk memperolehi saham dalam sebuah syarikat untuk mewujudkan anak syarikat, anak syarikat membuat rekod perakaunan sendiri yang berasingan. Walau bagaimanapun, syarikat induk mengawal anak syarikat, dimana syarikat subsidiari tidak beroperasi secara bebas. Oleh kerana itu, syarikat induk akan menkonsolidasikan penyata kewangan untuk membentangkan operasi kewangan sendiri, serta operasi kewangan anak syarikat.

Di 3E, kami tidak percaya dalam menyediakan pakej yang sama untuk kesemua pelanggan kami. Hubungi kami untuk membincangkan lebih lanjut mengenai bagaimana kita boleh membantu anda untuk mengkonsolidasikan akaun anda dengan mematuhi Piawaian Laporan Kewangan Malaysia.