This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Penubuhan Amanah Persendirian di Malaysia

Menghabiskan seumur hidup bagi meningkatkan kekayaan anda dan kini mula meraihkannya. Bagaimana anda akan menguruskan kekayaan anda dengan lebih baik? Salah satu cara adalah melalui penubuhan amanah persendirian. Kenapa anda akan memilih untuk menubuhkan amanah peribadi? Amanah juga ditubuhkan bagi memanfaatkan seorang atau lebih pewaris yang ditentukan. Di samping itu, amanah adalah untuk pemeliharaan, berbanding dengan wasiat. Setelah amanah ditubuhkan, niat anda adalah untuk memelihara modal, pada masa yang sama, pewaris anda masih boleh menikmati faedahnya. Selain itu, berbanding dengan wasiat, amanah adalah lebih cenderung untuk jangka panjang.

 

Enam istilah yang perlu anda ketahui

Sebelum menubuhkan amanah, terdapat enam istilah yang anda perlu ketahui. Pertama, pembuat amanah. Pembuat amanah adalah pemilik Tabung Amanah, seseorang yang menubuhkan Tabung Amanah. Waris adalah merujuk kepada mereka yang anda ingin mendapat manfaat daripada harta anda. Sebagai contoh, pasangan, adik-beradik, anak-anak, ibu bapa, dan lain-lain. Pemegang Amanah Syarikat, adalah pihak yang mengendali dan menguruskan Tabung Amanah. Pelindung Amanah anda akan bertindak sebagai pemerhati dan menasihati pemegang amanah kepada keperluan pewaris. Selain itu, apabila pemilik tiada, pelindung akan memerhatikan manfaat pewaris. Harta dalam Tabung Amanah dikenali sebagai Harta Amanah. Akhir sekali, Jangka Amanah adalah merujuk kepada tempoh amanah. Dalam kata lain, berapa lama anda inginkan amanah anda untuk berkekalan.

 

Jenis-Jenis Amanah

Terdapat beberapa jenis amanah seperti, Amanah Kehidupan, Pengisytiharan Amanah dan Wasiat Amanah.

Apakah yang dimaksudkan dengan Amanah Kehidupan? Orangnya masih hidup dan harta adalah masih di bawah nama orang tersebut semasa menyediakan Amanah Kehidupan. Individu tersebut perlu memindahkan kesemua harta miliknya keatas nama Pemegang Amanah. Menyediakan Amanah Kehidupan akan memberikan suatu perlindungan harta terhadap tuntutan kecuaian, pemiutang dan muflis.

Bagaimana pula dengan Wasiat Amanah? Bagi Wasiat Amanah, harta adalah di bawah nama orang tersebut apabila dia masih hidup. Tetapi apabila orang itu telah meninggal dunia, harta itu masih atas nama si mati. Wasiat Amanah hanya akan bermula sehingga pengesahan wasiat diberikan, hutang dan cukai pendapatan dijelaskan. Wasiat Amanah adalah amanah yang paling murah. Walau bagaimanapun, Wasiat Amanah perlu melalui proses pengesahan hakim yang panjang sebelum Tabung Amanah ditubuhkan dan tidak ada perlindungan pemiutang.

Terdapat gabungan antara Amanah Kehidupan dan Wasiat Amanah yang dikenali sebagai Pengisytiharan Amanah. Pengisytiharan Amanah disediakan apabila orangnya masih hidup dan harta masih di bawah nama orang tersebut.

Terdapat perbezaan dalam penubuhan bagi kedua-dua jenis amanah di Malaysia. Apabila menubuhkan Tabung Amanah Hidup, harta tersebut akan dipindahkan kepada pemegang amanah. Apabila seseorang membuat Akuan Amanah, harta tersebut akan dipindahkan kepada pemegang amanah untuk memanfaatkan pewaris hanya apabila beliau meninggal dunia.

Selain itu, masih terdapat pelbagai jenis amanah di Malaysia. Sebagai contoh, Amanah Ibu Bapa Bujang, Amanah Kanak-Kanak Istimewa, Amanah Warga Emas dan Kesihatan, Amanah Insuran, Amanah Kebajikan, Amanah Pelaburan, Amanah Harta Tanah, dan lain-lain.

 

Cara-cara penubuhan amanah persendirian

  1. Tentukan niat anda bagi penubuhan amanah.
  2. Lantik seorang pelindung dalam tempoh penubuhan amanah anda.
  3. Menentukan acara picu. (Bila amanah akan bermula? Kematian; TPD, koma atau kecacatan mental; penyakit kritikal)
  4. Menentukan harta-harta amanah dan individu yang boleh membatal atau mengubah amanah terrsebut.

Kekeliruan bagi penubuhan amanah peribadi? Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai penubuhan amanah peribadi, sila hubungi kami di info@3ecpa.com.my dan kami akan segera membalas dalam masa 24 jam.

Pautan Berkaitan
Perkhidmatan Penjagaan dan Perancangan Harta dan Amanah
Perkhidmatan Perancangan Harta dan Amanah Islam
Penubuhan Amanah Peribadi di Malaysia
Perkhidmatan Pengurusan Amanah di Malaysia