This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Perkhidmatan Korporat Setiausaha Syarikat di Malaysia

Yuran Perkhidmatan pakej kesetiausahaan

Pakej Perkhidmatan Setiausaha Syarikat yang sedia adaBayaran (RM)
tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan
Perkhidmatan Tahunan Setiausaha SyarikatRM1,000 **
Penyediaan dan penyerahan Pulangan Tahunan kepada SSM Untuk Syarikat Sendirian Berhad (Termasuk yuran pengajuan SSM)RM500
Penyediaan Laporan XBRL dikemukakan kepada SSM melalui portal MBRSDari RM500 (Syarikat Dorman)
Dari RM1,000 (Syarikat Aktif)

* Dibil satu tahun lebih awal

Kami menyediakan:Pakej Perkhidmatan Kesetiausahaan Syarikat Tahunan:

 • Bertindak sebagai Setiausaha Korporat oleh kakitangan profesional kami yang berkelayakan (warga Malaysia)
 • Menjaga meterai syarikat , jika ada
 • Mengekalkan Peruntukan minit dan Buku Daftar
 • Peruntukan alamat pejabat berdaftar #
 • Nasihat mengenai perkara-perkara kesetiausahaan / berkanun / pematuhan /perakaunan / cukai / GST
 • Memantau dan memastikan pematuhan dengan keperluan undang-undang yang berkaitan, khususnya di bawah Akta Syarikat dan Akta Cukai Pendapatan. Amaran pematuhan tetap melalui e-mel.

** Jika jumlah pengarah, pemegang saham, pemilik benefisial lebih daripada 3 orang atau entiti – sekali RM100 setiap orang atau entiti yuran kajian ketekunan wajar akan dikenakan.

# Penggunaan premis pejabat 3E sebagai Alamat Berdaftar syarikat anda adalah untuk memenuhi keperluan undang-undang di bawah Akta Syarikat di mana semua rekod berkanun hendaklah disimpan dan boleh diakses untuk orang ramai. Oleh itu, ia adalah amalan biasa yang alamat berdaftar hendaklah menjadi alamat pejabat Setiausaha Syarikat. Sila ambil perhatian bahawa peruntukan alamat berdaftar telah pun dimasukkan sebagai sebahagian daripada pakej kesetiausahaan syarikat kami.

Pejabat kami di Malaysia menggunakan sistem keselamatan yang bereputasi dengan kawalan keselamatan bangunan dalam dan luar pintu dan pengawal-pengawal keselamatan bangunan. Sistem pemantauan berpusat 24 jam dan pasukan bersenjata akan memberi jaminan serta sistem keselamatan 3-peringkat untuk mencegah dan mengurangkan kemungkinan kehilangan fail setiausaha dibakar atau dicuri.

Peruntukan Alamat Pejabat Berdaftar Termasuk:

 • Penyata surat disediakan atas permintaan
 • Perkhidmatan mengimbas surat atas permintaan adalah percuma
 • surat pemberitahuan setiap hari / pemberitahuan notis bungkusan melalui e-mel
 • Surat dan bungkusan perlu diambil sendiri antara Isnin – Jumaat: (9 pagi hingga 6 petang) (tiada yuran pengendalian)
 • Penerimaan mel biasa, mel udara, bungkusan (di bawah 3 kg) atau mel berdaftar *
 • Mel penghantar / Kurier ke alamat dalam negara / luar negera secara harian / mingguan / bulanan boleh didapati (Yuran perkhidmatan sebanyak RM 1 digunakan bagi setiap penghantaran)

* Kelulusan mesti diperolehi untuk mana-mana barangan berat / bungkusan (terutamanya jika ia lebih daripada 3 kg) yang dihantar ke alamat pejabat berdaftar. Yuran pengendalian harian dan yuran storaan perlu diambilkira.

** Untuk pengumpulan surat / bungkusan dari pejabat 3E, sila bawa dokumen pengenalan diri seperti NRIC, lesen memandu, pasport, dan sebagainya untuk tujuan pengesahan identiti. Jika orang yang akan mengutip surat / petak (s) bukan pengarah Syarikat tetapi kakitangan yang diberi kuasa, sila berikan kepada kami surat kebenaran yang ditandatangani oleh pengarah sebelum kami boleh melepaskan surat / petak (s) kepada orang yang diberi kuasa. Dalam apa jua keadaan jika 3E tidak dapat mengesahkan identiti orang yang mengumpul surat, 3E boleh membuat usaha terbaik untuk mencuba cara lain seperti menghubungi pengarah melalui panggilan telefon, e-mel atau lain-lain tele – Komunikasi bermaksud untuk tujuan itu. Jika mana-mana pengesahan sedemikian gagal, 3E berhak untuk menolak pengumpulan percubaan.

Sila ambil perhatian bahawa alamat pejabat berdaftar tidak boleh dikelirukan dengan alamat perniagaan syarikat anda. Untuk tujuan permohonan lesen, ia adalah wajib untuk mempunyai premis fizikal bagi permohonan lesen dan pihak berkuasa yang berkenaan akan meminta dokumen-dokumen sokongan daripada syarikat pemohon untuk mengesahkan bahawa syarikat yang memohon beroperasi di premis fizikal tersebut. Oleh itu, alamat pejabat berdaftar kami TIDAK boleh dinyatakan sebagai alamat perniagaan anda untuk permohonan lesen

Yuran kami adalah salah satu sebut harga terbaik di pasaran diantara pesaingan setandingan kami. Dengan persekitaran kerja yang dinamik dan mencabar, kami masih mampu untuk mengekalkan yuran yang terendah di pasaran tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan yang tinggi. Perbezaan dalam perkhidmatan kami akan dimaklumkan kepada anda mengapa anda harus mengelak daripada pembekal perkhidmatan kesetiausahaan yang rendah cajnya.

Hubungi kami hari ini di info@3ecpa.com.my untuk rundingan tanpa obligasi

Caj Perkhidmatan Korporat rutin bukan kesetiausahaan dan Pengeluaran

Pakej yang adaBayaran (RM)
Carian Nama Syarikat (setiap permohonan)RM 100
Penukaran nama syarikatRM 500
Profil SSM Syarikat (setiap syarikat)RM 100
Syarikat Imejan SSM (iaitu bentuk Berkanun)RM 50
Peningkatan modal saham terbitanRM 350 untuk peruntukan pertama
RM 100 setiap peruntukan tambahan
Pemisahan Saham-sahamDari RM 250
Pemindahan Saham (tidak termasuk duti setem dibayar)Dari RM 250 setiap borang pemindahan
Pengeluaran / Penggantian sijil sahamDari RM 250
Resolusi Pengisytiharan DividenRM350 untuk pemegang saham pertama
RM100 setiap pemegang saham tambahan
Perubahan pada pemilik Bermanfaat, pengawal Registrable dan Penama pengarah nominiRM100 setiap individu
Perubahan Jenis PerniagaanRM200
Pertukaran Alamat Perniagaan (dan / atau) Pertukaran Alamat Accounting RecordsRM100
Pelantikan / Peletakan jawatan PengarahRM 250 bagi setiap Pengarah
Kemas kini butiran PengarahRM 100 bagi setiap pengarah
Penukaran Setiausaha dan pejabat berdaftarRM 300
Pelantikan / Peletakan jawatan JuruauditRM 200
Penukaran Kewangan Akhir TahunRM 150
Pembukaan / Penutupan Akaun BankRM 150
menandatangani keluar dokumen di cawangan bank oleh Setiausaha Syarikat / Pengarah PenamaDari RM 500
Perubahan Penandatangan Bank Yang Dibenarkan / PenandatanganRM 150
Permohonan Lanjutan Masa untuk Mesyuarat Agung TahunanRM 300
Pindaan Perlembagaan (sebelum ini dikenali sebagai Memorandum dan Artikel Persatuan)Dari RM 600
Lodgemen sesuatu Perlembagaan yang baru untuk Syarikat anda dengan SSM @Dari RM 400
Pembelian / Penjualan Perjanjian Hartanah / PenyewaanDari RM 150
Menghadiri Mesyuarat oleh Setiausaha Korporat atau wakil (dalam Pejabat 3E ) (Tidak termasuk pembayaran dan Rekod minit)Dari RM 400 bagi setiap jam
Surat Pengesahan oleh Setiausaha bahawa Syarikat tidak mempunyai PerlembagaanDari RM 100
Surat Pengesahan Maklumat Syarikat oleh SetiausahaDari RM 400
Surat Pengesahan minit untuk Tujuan Audit oleh SetiausahaDari RM 150
Penutupan Syarikat – PembatalanDari RM 2,000
Sijil Dokumen BerkanunRM 5 bagi setiap halaman
Sijil Dokumen Tidak Berkanun (contohnya kad pengenalan, pasport, dan lain-lain)RM 50 bagi setiap halaman
Bayaran rujukan untuk Pembukaan Akaun BankRM 50 bagi setiap bank
Chop namaRM 50 bagi setiap unit
Meterai samaRM 100 bagi setiap unit
Pembelian Sijil Penggabungan (Seksyen 17) dari SSMRM 100
Menghapuskan Perlembagaan yang ada (fka Memorandum dan Artikel Persatuan)RM 150
Apa-apa ketetapan lain yang tidak dinyatakan dalam jadual iniUntuk dinasihatkan

@ Penggunaan Perlembagaan adalah pilihan di bawah Akta Syarikat 2016 (CA 2016) dan jika anda berminat untuk menerima pakai standad Perlembagaan kami untuk syarikat anda, yuran kami adalah RM400 yang merangkumi yuran setem (RM200). Caj tambahan termasuk untuk penyesuaian Perlembagaan . Antara klausa khas termasuk dalam Perlembagaan standad kami adalah seperti berikut: –

 • Menandatangani resolusi lembaga dengan majoriti pengarah (ditandatangani oleh semua pengarah seperti yang dikehendaki di bawah CA 2016)
 • Penggunaan meterai biasa (yang berguna apabila sifat pembelian pelanggan)

@@ Pengeluaran itu termasuk bayaran kurier satu kali ke alamat tempatan di Semenanjung Malaysia untuk dokumen di bawah 0.5 kg sahaja.
(Nota: Kadar kurier kadar penuh dikenakan untuk dokumen yang beratnya melebihi 0.5 kg).

Untuk permintaan pensijilan dokumen berkanun / bukan statutori, bayaran kurier dikenakan dan tertakluk kepada yuran pemprosesan sebanyak RM1 di atas fi kurier tersebut, untuk setiap perkiraan.

Untuk urusan pos / kurier, deposit mel minimum RM100 diperlukan. Deposit mel akan digunakan untuk bayaran pos / kurier yang ditanggung berkenaan dengan syarikat anda dan juga yuran pemprosesan kami sebanyak RM1 untuk setiap susunan. Simpanan tersebut tidak dibenarkan untuk digunakan untuk mana-mana perkhidmatan lain kami kerana ia melayani tujuan yang berbeza atau diimbangi dari deposit keselamatan perkhidmatan pengarah nomini (jika ada). Kami akan memaklumkan anda untuk menambah akaun deposit apabila ia jatuh rendah atau telah digunakan sepenuhnya dan deposit baki akan kekal dengan kami untuk penghantaran masa depan atau dikembalikan sekiranya berlaku penamatan perkhidmatan kami.

Tanggungjawab Setiausaha Syarikat

Selain memantau dan memastikan pematuhan dengan keperluan undang-undang yang berkaitan, setiausaha syarikat juga mempunyai tanggungjawab berikut:

Mesyuarat Lembaga Pengarah

Menyelaraskan operasi membuat keputusan rasmi syarikat dan jentera pelaporan; merumuskan agenda mesyuarat dengan pengerusi dan / atau ketua eksekutif; menghadiri mesyuarat, mengambil minit; mengekalkan buku minit; mengesahkan salinan peringatan mesyuarat dan memastikan prosedur yang betul diikuti.

Mesyuarat Agung

Permulaan untuk mendapatkan perjanjian dalaman dan luaran kepada semua dokumentasi untuk diedarkan kepada pemegang saham; menyelaraskan pentadbiran dan menghadiri mesyuarat, mengambil minit dan memastikan prosedur yang betul diikuti.

Perlembagaan syarikat

Memastikan syarikat mematuhi perlembagaan dan merangka / menggabungkan pindaan mengikut prosedur yang betul.

 

Mengekalkan Buku dan Daftar Berkanun:

Pulangan berkanun

Mengemas kini SSM pada:

 • sebarang perubahan dalam Pengarah syarikat atau butir-butir yang berkaitan dengan Pengarah
 • perubahan kepada nama pengarah atau alamat kediaman
 • pemecatan jawatan selaras dengan Akta Syarikat Malaysia atau perlembagaan
 • Kehilangan kelayakan daripada memegang jawatan
 • pelantikan / peletakan jawatan / kematian
 • pulangan tahunan
 • penukaran nama syarikat
 • Menerima pakai, perubahan dan pembatalan perlembagaan
 • Terbitan saham
 • Apa-apa perubahan lain yang diperlukan untuk dikemaskini dengan SSM

Laporan Tahunan dan Akaun

Menyelaras penerbitan dan pengedaran laporan tahunan syarikat serta akaun dan penyata interim, dan penyediaan laporan pengarah.

Pendaftaran saham

Mengekalkan daftar anggota syarikat berkaitan dengan pemindahan dan perkara-perkara lain yang mempengaruhi pegangan saham dan berurusan dengan pertanyaan dan permintaan daripada para pemegang saham selepas syarikat didaftar.

Komunikasi Pemegang Saham

Berkomunikasi dengan para pemegang saham (iaitu menerusi surat pekeliling), pembayaran dividen dan faedah, mengeluarkan dokumentasi mengenai isu-isu hak dan isu-isu permodalan, hubungan pemegang saham umum dan hubungan dengan pemegang saham institusi dan jawatankuasa perlindungan pelaburan mereka.

Pemantauan Pemegang saham

Memantau perubahan dalam daftar anggota untuk mengenal pasti ‘pembangunan asas penting’ dalam saham syarikat dengan potensi pengambilalihan pembida-pembida dan pertanyaan ahli pegangan pemilikan benefisial.

Saham dan Terbitan Modal, Pemindahan dan Penyusunan Semula

Pelaksanaan perubahan dalam struktur saham dan pinjaman modal syarikat, merangka , melaksana serta mentadbirkan pengarah dan pekerja skim penyertaan saham.

Pengambilalihan dan Pelupusan

Penyertaan sebagai ahli utama syarikat yang ditubuhkan untuk melaksanakan pengambilalihan korporat dan penjualan, melindungi kepentingan syarikat dengan memastikan keberkesanan semua dokumentasi dan pendedahan usaha yang wajar membolehkan penilaian komersial yang betul sebelum sesuatu transaksi selesai.

Urus Tadbir Korporat

Mengkaji perkembangan dalam tadbir urus korporat dan menasihati serta membantu para pengarah berkenaan dalam tugas dan tanggungjawab mereka, disamping pematuhan tanggungjawab peribadi mereka di bawah undang-undang syarikat dan, jika berkenaan, keperluan Bursa Saham.

Pengarah Bukan Eksekutif

Bertindak sebagai saluran untuk komunikasi dan maklumat dengan Pengarah Bukan Eksekutif.

Meterai syarikat

Memastikan jagaan selamat dan penggunaan meterai syarikat yang betul seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan syarikat.

Pematuhan Amaran SSM dan Peringatan

3E akan menghantar peringatan kepada anda pada tarikh akhir pemfailan dan urusan pematuhan