This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Harga Pemindahan di Malaysia

Di Malaysia, undang-undang dan polisi harga pemindahan adalah berdasarkan kepada Garis Panduan Penentuan Harga Pemindahan untuk Perusahaan Multinasional & Pentadbiran Cukai 2010. Ini adalah dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi & Pembangunan (OECD) dan walaupun berdasarkannya, terdapat beberapa variasi kepada garis panduan harga pemindahan di Malaysia dan beberapa bahagian mungkin memerlukan pematuhan kepada Akta Cukai Pendapatan 1967 serta prosedur Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sebagai tambahan kepada keadaan domestik yang boleh dipertimbangkan.

Harga pindahan adalah pejelasan berkenaan pengaturan penetapan harga antara syarikat yang berlaku untuk pemindahan barang, perkhidmatan dan intangibles antara orang yang terlibat. Penentuan harga pindahan secara idealnya tidak akan berbeza dengan harga pasaran semasa yang akan tergambar dalam transaksi antara orang bebas yang terlibat.

Baru-baru ini, Kementerian Kewangan mengumumkan kepada badan-badan profesional di Malaysia bahawa pelaksanaan yang berkesan dari peraturan permodalan tipis ditangguhkan sehingga akhir Disember 2015. Dan pada 1 Januari 2017, Malaysia memperkenalkan apa yang dikenali sebagai keperluan struktur pelaporan negara-demi-negara yang dimodelkan pada Tindakan 13 dalam Pelan Tindakan OECD mengenai Hakisan Asas & Peralihan Keuntungan.

 

Apakah Implikasi atau Kesignifikanan Perkembangan Baru Ini Ke Atas Undang-undang Penentuan Harga di Malaysia

Dengan pengenalan sistem pelaporan negara-demi-negara yang berkuatkuasa dari 1 Januari 2017, syarikat dan kumpulan multinasional akan dikehendaki mematuhi perkara berikut:

  • RM3 bilion adalah jumlah pendapatan kumpulan yang disatukan yang diperlukan pada tahun kewangan sebelum tahun kewangan pelaporan.
  • Syarikat induk muktamad mesti diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis dan menjadi pemastautin di Malaysia
  • Entiti konstituen mesti diperbadankan atau didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965, di bawah mana-mana undang-undang bertulis atau di bawah undang-undang wilayah di luar Malaysia. Entiti-entiti itu juga perlu menjadi pemastautin di Malaysia

 

Pematuhan Harga Pemindahan & Pulangan Cukai

Bermula dari tahun taksiran 2014, menjadi kewajipan bagi semua syarikat untuk mengesahkan ketersediaan dokumentasi harga pemindahan mereka untuk menyokong sebarang transaksi pihak berkaitan yang diperlukan. Ini bermakna semua pembayar cukai yang mempunyai urus niaga pihak berkaitan perlu menyediakan dan mengemaskini dokumentasi harga pemindahan mereka setiap tahun dalam mematuhi tarikh akhir pemfailan pulangan cukai.

Semua dokumentasi harga pemindahan perlu disediakan mengikut Garis Panduan Penentuan Harga Pemindahan 2012 dan Peraturan Pemindahan Harga 2012.

 

Bagaimana 3E Accounting Dapat Membantu

Untuk mengelakkan risiko yang hadir akibat kegagalan mematuhi Garis Panduan Penentuan Harga Pemindahan di Malaysia, adalah penting untuk mendapatkan perkhidmatan agensi profesional berpengalaman yang dapat membimbing anda di dalam semua keperluan kawal selia dengan cekap.

Pasukan profesional kami yang berpengalaman boleh membantu pembayar cukai dalam setiap langkah untuk memastikan semua keperluan-keperluan harga pemindahan dipenuhi. Bagi mengetahui lebih lanjut bagaimana 3E Accounting dapat membantu anda, hubungi kami melalui laman sesawang atau telefon kami untuk temujanji serta sesi perundingan dengan rakan kongsi harga pemindahan bersekutu kami.