This page is also available in: enEnglish (English)

Permohonan Lesen Perniagaan di Malaysia

Bayaran pakej untuk Permohonan Lesen Perniagaan

Pakej yang sedia ada Yuran (RM)
Permohonan Lesen Premis Perniagaan di Kuala Lumpur Daripada RM1,500 (dengan GST RM1,590)
Permohonan Lesen Agensi Perkerjaan Daripada RM6,000 (Dengan GST RM6,360)
Permohonan Lesen WRT Daripada RM6,000 ( Dengan GST RM6360)
Permohonan Permit untuk Penerbitan Daripada RM6,000 ( Dengan GST RM6360)
Lesen Mesin Cetak Daripada RM5,000 ( Dengan GST RM5,360)

* Yuran yang disebut di atas tidak termasuk perbelanjaan sebenar seperti yuran kerajaan dan lain-lain.

@@ Anda mesti melanggani perkhidmatan kesetiausahaan tahunan sebelum kami boleh membantu dalam permohonan lesen perniagaan

Untuk sebarang pertanyaan mengenai permohonan lesen perniagaan, sila ambil perhatian bahawa bayaran awal perundingan RM530 (dengan/ GST) yang perlu dibayar terlebih dahulu sebelum kami boleh meneruskan rundingan tersebut, kerana penyelidikan yang mendalam diperlukan dari kes ke kes dan Perunding Kanan akan berhubung dengan anda sebaik sahaja pembayaran diterima. Samada untuk pertanyaan melalui e-mel, telefon atau pertanyaan secara rawak.

Kami ingin menegaskan bahawa kami tidak dapat membantu anda untuk keperluan lesen perniagaan kerana ia memerlukan pengetahuan industri yang mendalam dan biasanya jabatan pelesenan ingin berurusan dengan pemilik perniagaan secara langsung.

Walau bagaimanapun, kami boleh membantu dalam penyelidikan untuk keperluan pelesenan yang khusus berkenaan perniagaan anda dengan yuran adalah antara RM2,120 (Dengan / GST).

 

Lesen Permohonan untuk Premis Perniagaan

3E Accounting boleh membantu anda memohon lesen premis perniagaan dari Pihak Berkuasa Negeri masing-masing. Syarat permohonan lesen premis perniagaan dan lesen papan tanda mungkin berbeza-beza mengikut setiap pihak berkuasa tempatan.

Sekiranya anda memerlukan bantuan kami untuk memohon lesen premis perniagaan anda, sila sediakan kepada kami dokumen-dokumen berikut; entiti perniagaan anda, disertakan dengan bayaran, untuk tindakan lanjut kami:

For Company
(i) Sijil Pendaftaran Syarikat (Borang 9) – 1 salinan ;
(ii) Maklumat Pengarah, Pengurus dan Setiausaha (Borang 49) – 1 salinan;
(iii) Gambar premis perniagaan anda (bahagian depan dan bahagian dalam premis);
(iv) Mana-mana satu Kad Pengenalan Pengarah / Passport Pengarah seperti yang dinyatakan dalam Borang 49 – 1 salinan;
(v) Contoh papan tanda yang menunjukkan reka bentuk dan warna (jika berkenaan);
(vi) Gambar menunjukkan lokasi papan tanda (jika berkenaan).

Untuk Enterprise (Pemilik Tunggal / Perkongsian)
(i) Sijil Pendaftaran – 1 salinan ;
(ii) Profil Perniagaan e-SSM – 1 salinan;
(iii) Gambar premis perniagaan anda ( bahagian depan dan bahagian dalam premis);
(iv) Salinan mana-mana pemilik perniagaan / Nombor Kad Pengenalan rakan kongsi seperti yang dinyatakan dalam Borang 49 – 1 salinan;
(v) Contoh papan tanda yang menunjukkan reka bentuk dan warna (jika berkenaan);
(vi) Gambar menunjukkan lokasi papan tanda (jika berkenaan).

Untuk Enterprise (Pemilik Tunggal / Perkongsian)
(i) Sijil Pendaftaran Perniagaan (Borang D) – 1 salinan;
(ii) Profil Perniagaan e-SSM – 1 salinan;
(iii) Gambar premis perniagaan anda (bahagian depan dan bahagian dalam premis);
(iv) Salinan mana-mana pemilik perniagaan / Nombor Kad Pengenalan rakan kongsi seperti yang dinyatakan dalam Borang 49 – 1 salinan;
(v) Contoh papan tanda yang menunjukkan reka bentuk dan warna (jika berkenaan);
(vi) Gambar menunjukkan lokasi papan tanda (jika berkenaan).

 

Agensi Permohonan Lesen

Semua syarikat yang beroperasi sebagai agensi pekerjaan swasta dikehendaki mendapatkan lesen daripada Kementerian Sumber Manusia Malaysia ( “Jabatan”) sebelum permulaan perniagaan.

Sila ambil perhatian bahawa lesen agensi pekerjaan swasta hanya berkenaan jika anda mengendalikan pengambilan staf / firma carian eksekutif.

Tiada lesen untuk menjalankan urusan agensi pekerjaan swasta boleh diberikan melainkan –
(a) Di mana perniagaan itu hendaklah dijalankan oleh seorang individu, dan merupakan seorang warganegara Malaysia;
(b) di mana perniagaan itu hendaklah dijalankan oleh suatu perkongsian, rakan kongsi adalah warganegara Malaysia;
(c) jika urusan itu hendaklah dijalankan oleh suatu syarikat, majoriti saham dalam modal syarikat itu dipegang oleh warganegara Malaysia;

Jika anda lebih gemar untuk mempunyai nama syarikat yang tidak bermula dengan “Agensi Pekerjaan” atau “Agensi Rekruit”, modal berbayar sekurang-kurangnya sebanyak RM500,000 diperlukan.

Sekiranya anda memerlukan bantuan kami untuk memohon lesen agensi pekerjaan anda, sila sediakan kepada kami dokumen-dokumen berikut ( 3 set setiap satu ) disertakan dengan bayaran, untuk tindakan lanjut kami: –

Dokumen dari Syarikat
(i) *Sijil Pendaftaran Syarikat (Borang 9)
(ii) *Sijil Pertukaran Nama (Borang 13)
(iii) *Pulangan Maklumat Pengarah, Pengurus dan Setiausaha (Borang 49)
(iv) *Memorandum dan Artikel Persatuan
(v) *Penyata Peruntukan Saham (Borang 24) dengan modal berbayar sebanyak RM50,000
(vi) Penyata Bank mengesahkan RM50,000
(vii) Cadangan penubuhan agensi pekerjaan
(viii) Aliran Tunai bagi 6 bulan pertama perniagaan

*disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia

Dokumen tambahan bagi Pembukaan cawangan
(i) Penyata kewangan terkini yang diaudit
(ii) Peningkatan tambahan modal berbayar sebanyak RM50,000 bagi setiap cawangan (baru)

Dokumen dari Semua Pengarah & Pemegang Saham
(i) Biodata Pengarah & Pemegang Saham
(ii) ^Salinan Kad Pengenalan atau Sijil Kelahiran / Pasport
(iii) ^BorangBE atau surat Pengakuan daripada LHDN
(iv) Testimoni Profesional / orang berpengaruh
(v) Penyata Kesolvenan dari Jabatan Insolvensi Malaysia ^disahkan oleh Suruhanjaya Sumpah

^Disahkan oleh Suruhanjaya Sumpah

Dokumen dari 2 Penjamin (solvensi)
(i) ^Surat oleh Penjamin (2 orang) yang bersetuju untuk menjadi penjamin bagi agensi pekerjaan
(ii) ^Salinan Kad Pengenalan atau Sijil Kelahiran / Pasport
(iii) ^Borang BE atau surat Penghargaan daripada LHDN
(iv) Malaysia Penyata Kesolvenan dari Jabatan Insolvensi Malaysia

^Disahkan oleh Suruhanjaya Sumpah

Sila ambil perhatian bahawa syarikat anda mesti mempunyai pejabat fizikal kerana Pihak Jabatan akan menjalankan lawatan tapak untuk pemeriksaan premis dan semua Pengarah syarikat itu perlu hadir untuk temuduga yang dijalankan oleh Pihak Jabatan.

 

Permohonan Lesen WRT

Lesen WRT (Wholesale Trade Retail) boleh digunakan untuk syarikat milik asing (lebih daripada 50%) sahaja. Perniagaan seperti perdagangan edaran runcit, perdagangan (impot dan ekspot), restoran-restoran, perniagaan francais dan perkhidmatan dan perundingan perlu mendapatkan lesen daripada Kementerian Koperasi Perdagangan dan Kepenggunaan Malaysia.

Kelulusan WRT mempunyai tempoh sah selama 2 tahun. Pemohon perlu memperbaharui kelulusan mereka 3 bulan sebelum tarikh luput.

Anda boleh merujuk kepada WRT untuk terma dan syarat-syarat Keperluan Lesen WRT untuk maklumat lanjut.

Sekiranya anda memerlukan bantuan kami untuk memohon lesen WRT atau pembaharuan lesen, sila sediakan dokumen-dokumen berikut disertakan dengan bayaran, untuk tindakan lanjut kami: –

Untuk Permohonan Baharu
(i)) Sijil Pendaftaran Syarikat (Borang 9) / Sijil Pertukaran Nama (Borang 13)
(ii) Profil Syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia
(iii) * Pulangan Maklumat Pengarah, Pengurus dan Setiausaha (Borang 49)
(iv) Borang 32A sewajarnya dicop jika terdapat perubahan dalam pemegang saham
(v) Salinan surat Lembaga Hasil dalam Negeri pengesahan pendaftaran cukai
(vi) Salinan lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa tempatan dengan tempoh sah
(vii) Salinan Perjanjian Sewa / S & P premis perniagaan atau outlet yang telah dicop
(viii) Salinan Penyata Kewangan yang telah diaudit (terkini 5 tahun berturut-turut)
(ix) Salinan apa-apa lesen atau surat kelulusan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti perniagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian / Agensi / Jabatan
(x) Salinan dokumen pelepasan kastam (K1 / K2 borang) / Resit Penghantaran Barangan / Nota Bil Kosaimen Antarabangsa / penghantaran / Pesanan Pembelian / Invois Jualan terkini bagi 3 bulan
(xi)) Untuk Restoran – Makanan dan minuman Menu dan Kelayakan Dokumen untuk Chef / Pekerja (Sijil / Dokumen)
(xii) Foto yang menggambarkan premis perniagaan dan produk

*Disahkan oleh Suruhanjaya Sumpah

Pembaharuan Permohonan
(i) Sijil Pendaftaran Syarikat (Borang 9) / Sijil Pertukaran Nama (Borang 13)
(ii) Profil Syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia
(iii) * Pulangan Maklumat Pengarah, Pengurus dan Setiausaha (Borang 49)
(iv) Borang 32A sewajarnya dicop jika terdapat perubahan dalam pemegang saham
(v) Salinan surat Lembaga Hasil dalam Negeri pengesahan pendaftaran cukai
(vi) Salinan lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa tempatan dengan tempoh sah
(vii) Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) (terkini 3 bulan)
(viii) Pembayaran Cukai Perniagaan (3 bulan terkini)

*Disahkan oleh Suruhanjaya Sumpah

 

Penerbitan Permohonan Permit

Sesiapa sahaja yang mencetak atau mengimport, menerbit, menjual atau mengedar apa-apa di Malaysia mesti mendapatkan permit daripada Kementerian Dalam Negeri.

Sekiranya anda memerlukan bantuan kami untuk memohon permit pernerbitan atau pembaharuan, sila hubungi kami dengan dokumen-dokumen berikut disertakan dengan bayaran, untuk tindakan lanjut: –

Untuk Permohonan Baharu
(i) * Sijil Pendaftaran Syarikat (Borang 9) / Sijil Pertukaran Nama (Borang 13)
(ii) Profil Syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia
(iii) * Pulangan Maklumat Pengarah, Pengurus dan Setiausaha (Borang 49 )
(iv) * Penyata Peruntukan Saham (Borang 24)
(v) * Memorandum dan Artikel Persatuan (fasal objek: Penerbitan)
(vi) Mock-up
(vii) Salinan Lesen Mesin Cetak

*Disahkan oleh Suruhanjaya Sumpah

 

Permohonan Lesen Mesin Pencetak

Syarikat-syarikat percetakan lebih 1000 teraan sejam untuk perniagaan penerbitan / percetakan diperlukan untuk memohon Lesen Mesin Cetak daripada Kementerian Dalam Negeri.

Sekiranya anda memerlukan bantuan kami untuk memohon Lesen Mesin, sediakan untuk kami mempunyai dokumen-dokumen berikut disertakan dengan bayaran, untuk tindakan lanjut : –

Untuk Permohonan Baharu
(i) * Sijil Pendaftaran Syarikat (Borang 9) / Sijil Pertukaran Nama (Borang 13)
(ii) Profil Syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia
(iii) * Pulangan Maklumat Pengarah, Pengurus dan Setiausaha (Borang 49 )
(iv) * Penyata Peruntukan Saham (Borang 24)
(v) * Memorandum dan Artikel Persatuan (fasal objek: Penerbitan)
(vi) Salinan saiz Pelan Drive A4 (peta arah premis percetakan)
(vii) Surat sokongan dari Dewan Bandaraya / Setiausaha Kerajaan Negeri / Pihak Berkuasa tempatan / Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) (ie. surat kebenaran untuk pemasangan mesin yang dikeluarkan oleh DOHS)
(viii) Lesen Premis Perniagaan (PBT)

 

Lesen Restoran, Lesen Cafe, Bar – lesen minuman keras & Lesen Hiburan

Lesen minuman keras ialah permit yang diberi oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengawal penjualan alkohol. Pihak berkuasa yang berbeza mempunyai undang-undang dan peraturan yang berbeza. Ia bergantung kepada lokasi kedai, pastikan bahawa ia bukan berdekatan hospital, masjid & kawasan kediaman. Setelah mengesahkan permohonan itu, ia perlu diiklankan di dalam akhbar sebelum dihantar kepada pihak berkuasa tempatan. Jabatan yang terlibat adalah Pejabat Daerah, Kastam dan Polis. Ia perlu melalui prosedur dari permohonan penyerahan, temuduga untuk pensijilan polis dan bomba itu.

Lesen hiburan merujuk kepada kelulusan permit dari pihak berkuasa tempatan untuk membolehkan perniagaan hiburan seperti Karaoke, Pub, snuker dan lain-lain. Semua jenis pub, kafe,meja pool adalah dibenarkan untuk membuka di tingkat bawah sahaja. Apa-apa operasi perniagaan sebutan di atas tidak mengikuti peraturan adalah haram di sisi undang-undang.

Anda boleh layari DBKL untuk maklumat lanjut.

LihatSumber Perniagaan Permohonan Lesen di Malaysia untuk maklumat lebih lanjut mengenai jenis lesen yang lain di Malaysia.