This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Permohonan Lesen Perniagaan di Malaysia

Bayaran pakej untuk Permohonan Lesen Perniagaan

Pakej yang sedia ada Yuran (RM)
tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan
Permohonan Lesen WRTDaripada RM6,000

* Yuran yang disebut di atas tidak termasuk perbelanjaan sebenar seperti yuran kerajaan dan lain-lain.

@@ Anda mesti melanggani perkhidmatan kesetiausahaan tahunan sebelum kami boleh membantu dalam permohonan lesen perniagaan

Untuk sebarang pertanyaan mengenai permohonan lesen perniagaan, sila ambil perhatian bahawa bayaran awal perundingan RM500 yang perlu dibayar terlebih dahulu sebelum kami boleh meneruskan rundingan tersebut, kerana penyelidikan yang mendalam diperlukan dari kes ke kes dan Perunding Kanan akan berhubung dengan anda sebaik sahaja pembayaran diterima. Samada untuk pertanyaan melalui e-mel, telefon atau pertanyaan secara rawak.

Kami ingin menegaskan bahawa kami tidak dapat membantu anda untuk keperluan lesen perniagaan kerana ia memerlukan pengetahuan industri yang mendalam dan biasanya jabatan pelesenan ingin berurusan dengan pemilik perniagaan secara langsung.

 

Lesen Permohonan untuk Premis Perniagaan

Syarat permohonan lesen premis perniagaan dan lesen papan tanda mungkin berbeza-beza mengikut setiap pihak berkuasa tempatan.

Secara umum, dokumen berikut diperlukan untuk permohonan lesen premis perniagaan:

For Company
(i) Sijil Pendaftaran Syarikat (Borang 9) – 1 salinan ;
(ii) Maklumat Pengarah, Pengurus dan Setiausaha (Borang 49) – 1 salinan;
(iii) Gambar premis perniagaan anda (bahagian depan dan bahagian dalam premis);
(iv) Mana-mana satu Kad Pengenalan Pengarah / Passport Pengarah seperti yang dinyatakan dalam Borang 49 – 1 salinan;
(v) Contoh papan tanda yang menunjukkan reka bentuk dan warna (jika berkenaan);
(vi) Gambar menunjukkan lokasi papan tanda (jika berkenaan).

Untuk Enterprise (Pemilik Tunggal / Perkongsian)
(i) Sijil Pendaftaran – 1 salinan ;
(ii) Profil Perniagaan e-SSM – 1 salinan;
(iii) Gambar premis perniagaan anda ( bahagian depan dan bahagian dalam premis);
(iv) Salinan mana-mana pemilik perniagaan / Nombor Kad Pengenalan rakan kongsi seperti yang dinyatakan dalam Borang 49 – 1 salinan;
(v) Contoh papan tanda yang menunjukkan reka bentuk dan warna (jika berkenaan);
(vi) Gambar menunjukkan lokasi papan tanda (jika berkenaan).

Untuk Enterprise (Pemilik Tunggal / Perkongsian)
(i) Sijil Pendaftaran Perniagaan (Borang D) – 1 salinan;
(ii) Profil Perniagaan e-SSM – 1 salinan;
(iii) Gambar premis perniagaan anda (bahagian depan dan bahagian dalam premis);
(iv) Salinan mana-mana pemilik perniagaan / Nombor Kad Pengenalan rakan kongsi seperti yang dinyatakan dalam Borang 49 – 1 salinan;
(v) Contoh papan tanda yang menunjukkan reka bentuk dan warna (jika berkenaan);
(vi) Gambar menunjukkan lokasi papan tanda (jika berkenaan).

Anda boleh layari DBKL untuk maklumat lanjut.
 

Permohonan Lesen WRT

Lesen WRT (Wholesale Trade Retail) boleh digunakan untuk syarikat milik asing (lebih daripada 50%) sahaja. Perniagaan seperti perdagangan edaran runcit, perdagangan (impot dan ekspot), restoran-restoran, perniagaan francais dan perkhidmatan dan perundingan perlu mendapatkan lesen daripada Kementerian Koperasi Perdagangan dan Kepenggunaan Malaysia.

Kelulusan WRT mempunyai tempoh sah selama 2 tahun. Pemohon perlu memperbaharui kelulusan mereka 3 bulan sebelum tarikh luput.

Anda boleh merujuk kepada WRT untuk terma dan syarat-syarat Keperluan Lesen WRT untuk maklumat lanjut.

Sekiranya anda memerlukan bantuan kami untuk memohon lesen WRT atau pembaharuan lesen, sila sediakan dokumen-dokumen berikut disertakan dengan bayaran, untuk tindakan lanjut kami: –

Untuk Permohonan Baharu
(i)) Sijil Pendaftaran Syarikat (Borang 9) / Sijil Pertukaran Nama (Borang 13)
(ii) Profil Syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia
(iii) * Pulangan Maklumat Pengarah, Pengurus dan Setiausaha (Borang 49)
(iv) Borang 32A sewajarnya dicop jika terdapat perubahan dalam pemegang saham
(v) Salinan surat Lembaga Hasil dalam Negeri pengesahan pendaftaran cukai
(vi) Salinan lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa tempatan dengan tempoh sah
(vii) Salinan Perjanjian Sewa / S & P premis perniagaan atau outlet yang telah dicop
(viii) Salinan Penyata Kewangan yang telah diaudit (terkini 5 tahun berturut-turut)
(ix) Salinan apa-apa lesen atau surat kelulusan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti perniagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian / Agensi / Jabatan
(x) Salinan dokumen pelepasan kastam (K1 / K2 borang) / Resit Penghantaran Barangan / Nota Bil Kosaimen Antarabangsa / penghantaran / Pesanan Pembelian / Invois Jualan terkini bagi 3 bulan
(xi)) Untuk Restoran – Makanan dan minuman Menu dan Kelayakan Dokumen untuk Chef / Pekerja (Sijil / Dokumen)
(xii) Foto yang menggambarkan premis perniagaan dan produk

*Disahkan oleh Suruhanjaya Sumpah

Pembaharuan Permohonan
(i) Sijil Pendaftaran Syarikat (Borang 9) / Sijil Pertukaran Nama (Borang 13)
(ii) Profil Syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia
(iii) * Pulangan Maklumat Pengarah, Pengurus dan Setiausaha (Borang 49)
(iv) Borang 32A sewajarnya dicop jika terdapat perubahan dalam pemegang saham
(v) Salinan surat Lembaga Hasil dalam Negeri pengesahan pendaftaran cukai
(vi) Salinan lesen yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa tempatan dengan tempoh sah
(vii) Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) (terkini 3 bulan)
(viii) Pembayaran Cukai Perniagaan (3 bulan terkini)

*Disahkan oleh Suruhanjaya Sumpah

LihatSumber Perniagaan Permohonan Lesen di Malaysia untuk maklumat lebih lanjut mengenai jenis lesen yang lain di Malaysia.