This page is also available in: enEnglish (English)

Siasatan Cukai di Malaysia

Seperti kebanyakan negara lain, Malaysia mempunyai penyiasatan cukai. Siasatan cukai melibatkan pemeriksaan urusan pembayar cukai serta buku-buku individu. Biasanya siasatan bermula dengan lawatan yang tidak dijangka ke premis perniagaan pembayar cukai (ia juga boleh menjadi kediaman peribadi, ejen/wakil dan pelbagai premis pihak ketiga), di mana penyiasat cukai akan mengambil dokumen dan buku akaun yang diperlukan untuk tujuan penyiasatan.

 

Apakah Tujuan Utama Siasatan Cukai?

Seperti namanya, penyiasatan cukai adalah kaedah penguatkuasaan yang dijalankan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) untuk memastikan ketepatan pemfailan cukai. Tujuan siasatan cukai adalah untuk menyiasat pembayar cukai yang disyaki terlibat dalam penipuan, fraud yang disengajakan atau kecuaian dalam melaporkan pendapatan mereka.

 

Adakah Siasatan Cukai sama seperti Pengauditan Cukai?

Audit cukai adalah pemeriksaan rutin biasa mengenai rekod kewangan perniagaan pembayar cukai bagi memastikan bahawa mereka mematuhi undang-undang dan peraturan cukai. Walau bagaimanapun, audit cukai tidak dijalankan secara mengejut di mana pemilik akan dimaklumkan sebelum sebarang tindakan. Sementara itu, siasatan cukai dijalankan ke atas seseorang pembayar cukai yang disyaki terlibat dalam penipuan. Pendek kata, audit cukai berbeza dengan siasatan cukai..

 

Apakah Pengelakkan Cukai Secara Sengaja?

Pengelakkan Cukai Sengaja merujuk kepada tindakan atau amalan yang dilakukan (atau telah dilakukan) dengan niat untuk mengelak atau membantu mana-mana orang lain mengelakkan cukai:

  1. Sengaja mengelak atau mengurangkan sebarang pendapatan dari penyata;
  2. Memberi jawapan palsu (secara lisan atau secara bertulis) kepada soalan yang diminta atau permintaan untuk maklumat yang dibuat bagi tujuan Akta;
  3. Memalsukan buku akaun atau rekod lain, atau membenarkan penyediaan atau penyelenggaraan buku akaun palsu atau rekod lain;
  4. Menggunakan sebarang penipuan/fraud, pemalsuan atau pengubahan, atau membenarkan penggunaan sebarang penipuan, pemalsuan atau pengubaha

 

Bagaimana Siasatan Cukai Dilakukan?

Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri (DGIR), melalui Akta Cukai Pendapatan 1967, mempunyai kuasa untuk meletakkan pembayar cukai di bawah “Penyiasatan” dan “Audit Cukai”. Kesalahan cukai seperti ketidakpatuhan dan pengelakkan cukai akan dikenakan di bawah Akta Cukai Pendapatan.

Sekiranya kesalahan cukai seperti penipuan, fraud secara sengaja atau kecuaian dilakukan, LHDNM diberi kuasa untuk menjalankan:

  1. Penilaian Tambahan – LHDN akan menyiasat lagi perbelanjaan dan pendapatan anda.
  2. Penalti berat – Penalti akan bermula pada 45% dan boleh meningkat hingga 300% bergantung kepada kes yang dikenakan ke atas pembayar cukai (Penalti Khas, di mana penalti bermula pada 21%, akan dikenakan ke atas pembayar cukai bergantung kepada kes itu).
  3. Denda – Satu lagi jenis penalti yang bergantung kepada kes yang dikenakan ke atas pembayar cukai.
  4. Tempoh Penjara – Pengelakkan atau pengurangan penyataan pendapatan dan juga penambahan (over-declaration) pengisytiharan perbelanjaan dianggap sebagai kesalahan jenayah.

Sekiranya anda tidak mahu mendatangkan risiko kepada diri anda dan perniagaan, anda harus mula memastikan bahawa anda mematuhi dan semua maklumat yang anda berikan adalah tepat dan betul sebelum memfailkan cukai.

Perlu bantuan untuk berhubung dengan pegawai LHDN dalam hal siasatan cukai atau audit cukai? Berhubunglah dengan 3E Accounting, di mana pakar di firma kami yang mahir dengan pelbagai latar belakang cukai bersedia membantu berkenaan semua keperluan cukai anda.