This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Perkhidmatan Kewangan Usaha Wajar di Malaysia

Sokongan Urus Niaga Kewangan dan Usaha Wajar Cukai

Pembeli, peminjam dan penjual yang terlibat dalam penggabungan atau pengambilalihan perlu mengenal pasti risiko dan peluang yang berkaitan dengan perniagaan yang sedang dipertimbangkan. Mengendalikan kewangan dan usaha wajar cukai yang berkesan boleh membantu pembeli dan pemberi pinjaman merancang urus niaga yang strategik dan mengelakkan kesilapan. Ia juga boleh membantu penjual bagi memahami kekuatan dan kelemahan kedudukan mereka berdasarkan perjanjian.

3E Perakaunan menyediakan perkhidmatan sokongan kewangan dan usaha wajar cukai dan transaksi kepada pembeli, peminjam dan penjual dalam pelbagai situasi urus niaga. Kami membantu strategik dan kewangan pembeli tertumpu pada sejarah dan unjuran prestasi kewangan, membangunkan gambaran realiti kewangan sasaran perniagaan yang lengkap dengan mengkaji kualiti perolehan, menjalankan penilaian integrasi dan menilai harga belian. Profesional kami menilai pendapatan sebelum faedah, cukai, susutnilai dan pelunasan (EBITDA) biasanya digunakan untuk tujuan penetapan harga, dan mengenal pasti risiko pengurusan pentadbiran yang berkaitan dengan korporat, laporan kewangan dan perakaunan persekitaran.

Keperluan bagi kewangan dan usaha wajar cukai akan berbeza bergantung pada saiz dan kerumitan sasaran, pengetahuan tentang sasaran penjual atau berdasarkan sektor industri, dan pada saiz transaksi dari segi nilai. Paling penting, kewangan dan usaha wajar cukai tidak membentuk pengauditan dan, tahap pengesahan maklumat bergantung kepada kehendak penjual dan skop penglibatan.

Kami berasa lebih gembira dan selesa untuk membincangkan skop perkhidmatan kewangan dan usaha wajar cukai dengan Lembaga Pengarah anda.

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, sila hantar email pada kami di info@3ecpa.com.my