This page is also available in: enEnglish (English)

Pas Lawatan Profesional Malaysia (PVP)

 

Yuran bagi Pakej Pas Lawatan Profesional Malaysia

Pakej Ditawarkan Bayaran (RM)
tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan
Permohonan Pas Lawatan Profesional Malaysia @ RM 5,000

 
Untuk sebarang pertanyaan mengenai permohonan pas kerja, terdapat yuran perundingan awal sebanyak RM500 yang perlu dibayar terlebih dahulu sebelum kami meneruskan rundingan tersebut, kerana penyelidikan mendalam diperlukan mengikut kesesuaian kes dan Perunding Kanan kami akan berbincang dengan anda sebaik sahaja bayaran diterima. Ini terpakai untuk pertanyaan melalui emel, panggilan telefon atau kunjungan ke pejabat kami.

Untuk membolehkan kami meneruskan mesyuarat perundingan awal dengan bayaran minimum RM500, anda mesti memiliki sebuah syarikat yang telah diperbadankan lebih dari 1 tahun dan melanggan perkhidmatan kesetiausahaan tahunan kami.

Berdasarkan pemerhatian kami yang lepas, kadar yang berjaya untuk syarikat yang diperbadankan dengan kurang daripada 1 tahun biasanya sangat tipis. Selain itu, proses tersebut adalah rumit. Oleh itu, anda dikehendaki melanggan perkhidmatan kesetiausahaan tahunan kami untuk memudahcarakan kami untuk terus memahami terlebih dahulu tentang latar belakang syarikat anda.

@ Yuran yang disebutkan di atas tidak mengambil kira perbelanjaan lain termasuk yuran kerajaan, yuran terjemahan dan sebagainya. Sila ambil perhatian bahawa permohonan pas tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa.

@@ Anda perlu melanggan khidmat kesetiausahaan tahunan kami sebelum kami membantu dalam permohonan lawatan profesional.

Pas Lawatan Profesional adalah pas sementara yang membolehkan pekerja berpengetahuan warga asing (dengan kelayakan profesional atau kemahiran khusus) memasuki Malaysia untuk kunjungan perniagaan dan profesional di bawah kontrak perkhidmatan dengan organisasi di Malaysia. Tempoh maksima PVP adalah sehingga 12 bulan.

PVP dikeluarkan bagi warga asing dengan kelayakan profesional atau kemahiran diperlukan, yang memasuki Malaysia bagi mengisi jawatan profesional bagi tempoh jangka pendek tidak melebihi 12 bulan. Untuk layak bagi PVP, pemohon mesti berada di luar Malaysia semasa membuat permohonan.

Penjawat jawatan berikut mungkin layak memohon PVP:

  • Profesor/Pensyarah/Penceramah
  • Penyelidik/Pembantu Penyelidik
  • Perunding
  • Penasihat Teknikal
  • Pakar Pemasangan dan Pembaikan Mesin dan peralatan
  • Pakar Penyenggaraan Mesin dan peralatan

Ekspatriat dibenarkan bekerja dengan syarikat yang dinamakan di dalam pas. Selain itu, pemegang Pas Lawatan Profesional tidak layak memohon Pas Tanggungan bagi ahli keluarganya.